Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Çünkü Allah gerçekliğin ta kendisidir. Ve onların, O'nun yanı sıra yakardıkları ise kesinlikle gerçek dışıdır. Kuşkusuz Allah, Çok Yüce'dir, Çok Büyük'tür.

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُۙ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَب۪يرُ۟
Zalike bi ennellahe huvel hakku ve enne ma yed'une min dunihil batılu ve ennallahe huvel aliyyul kebir.
#kelimeanlamkök
1zalikeböyledir
2bienneçünkü
3llaheAllah
4huveO
5l-hakkuhaktırحقق
6ve enneve elbette
7ma
8yed'uneyalvardıklarıدعو
9min
10dunihiO'ndan başkaدون
11l-batilubatıldırبطل
12ve enneve gerçekten
13llaheAllah'tır
14huveO
15l-aliyyuuluعلو
16l-kebiruve büyükكبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bütün bunlar, Allah'ın yegane gerçek tanrı, O'ndan başka her şeyin batıl olduğunu göstermektedir. Çünkü Allah, yücedir; büyüktür.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Çünkü Allah gerçeğin ta kendisidir;* O'nun peşi sıra yalvardıkları ise şüphesiz ki batıldır. Şüphesiz ki Allah -evet yalnız O- yücedir, büyüktür.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Çünkü ALLAH gerçektir, O'nun dışında çağırdıkları batıldır ve ALLAH En Yüce ve En Büyüktür.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Çünkü Allah gerçekliğin ta kendisidir. Ve onların, O'nun yanı sıra yakardıkları ise kesinlikle gerçek dışıdır. Kuşkusuz Allah, Çok Yüce'dir, Çok Büyük'tür.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu şundandır: Allah, gerçeğin ta kendisidir. Onunla araya koyup yardıma çağırdıkları ise gerçek dışıdır. Allah yücedir, büyüktür.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bu böyledir. Kuşkusuz, Allah, Gerçektir. Ve aslında, O'ndan başka bir de ayrıca yakarışlarda bulundukları şeyler gerçek değildir. Ve kuşkusuz, Allah, Yücedir; Uludur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İşte bu yüzdendir ki Allah mutlaka hakikatin ta kendisidir ve onların O'nun dışında yalvarıp yakardığı her şey bütünüyle batıldır: evet o Allah ki yüce olan O'dur, ulu olan O'dur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bu böyledir; çünkü Allah, Hakk'ın ta kendisidir. O'nun berisinde yalvarıp yakardıkları ise batıldır. Ve Allah Aliyy'dir, yüceliğine sınır yoktur; Kebir'dir, büyüklüğüne sınır yoktur.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İşte böyle; şüphesiz Allah, O, Hak olandır ve şüphesiz O'nun dışında taptıkları (tanrılar) ise, batıldır. Şüphesiz Allah, yücedir, büyüktür.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bu şundan: Allah, gerçeğin ta kendisidir. O'ndan başka çağırdıklarınız hep batıldır. Ve gerçekten, Allah, tek yüksek, tek büyük olan O'dur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Gerçek budur: Yalnızca Allah, Mutlak Hakikattir ve insanların O'ndan başka çağırdıkları her şey tamamiyle değersiz ve geçersizdir; çünkü yalnız Allah yüce ve gerçekten uludur!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, onu bırakıp da taptıkları ise batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bu şundan: Çünkü Allah hakıkat hak o, ondan başka çağırdıklarınız hep batıl ve hakıkat Allah, yegane yüksek büyük o

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Böyledir, çünkü Allah haktır, O'ndan başka yalvardıkları batıldır. Gerçekten ulu ve büyük olan, yalnız Allah'tır.

 • Gültekin Onan

  İşte böyle; şüphesiz Tanrı, O, Hak olandır ve şüphesiz O'nun dışında taptıkları (tanrılar) ise batıldır. Şüphesiz Tanrı yücedir, büyüktür.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bu, şundandır: Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, Ondan başka tapdıklarınız ise hiç şübhesiz baatıldır. Hakıykat, Allah, O, çok yüce, çok büyükdür.

 • İbni Kesir

  Bu, Allah'ın; hakkın kendisi ve O'ndan başka taptıklarının da batıl olmasındandır. Doğrusu Allah; çok yücedir, çok büyüktür.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bu, Allah'ın hak ve O'ndan başka yalvardıklarının batıl olduğunu gösterir. Ki Allah, yüce O'dur, büyük O'dur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bu, böyledir. Çünkü Allah gerçeğin, hakkın ta kendisidir. Müşriklerin O'ndan başka yalvardıkları tanrılar ise batıldır. Gerçekten Allah çok yücedir, çok büyüktür.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bu böyledir çünkü Allah, "HU"dur; Hak'tır (Mutlak Hakikattir).. . Muhakkak ki, O'nun dununda isimlendirdikleri şeyler, asılsız - boş şeylerdir! Muhakkak ki Allah "HU"dur; Aliy'dir, Kebiyr'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Çünkü ALLAH gerçektir, O'nun dışında çağırdıkları batıldır ve ALLAH En Yüce ve En Büyüktür.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Çünkü Allah gerçeğin ta kendisidir. Ve onların, O'dan başka yakardıkları ise kesinlikle gerçek dışıdır. Kuşkusuz Allah, Çok Yüce'dir, Çok Büyük'tür.

 • Progressive Muslims

  That is because God is the truth, and that which they call on besides Him is falsehood, and that God is the High, the Great.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  For it is that God, He is the Truth, and that that to which they call besides Him is vanity, and that God, He is the Exalted, the Great!

 • Aisha Bewley

  That is because Allah – He is the Truth, and what you call upon besides Him is falsehood. Allah is the All-High, the Most Great.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  This proves that GOD is the truth, while any idol they set up beside Him is falsehood, and that GOD is the Most High, Most Great.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  That is because God is the truth, and that which they call on besides Him is falsehood, and that God is the Most High, the Great.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  That is because God is the truth, what they call on besides Him is falsehood, and that God is the High, the Great.