Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın; geceyi gündüze, gündüzü de geceye çevirdiğini görmüyor musun? Güneş'i ve Ay'ı buyruk altına aldı. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar hareketini sürdürüyor. Kuşkusuz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَۘ كُلٌّ يَجْر۪ٓي اِلٰٓى اَجَلٍ مُسَمًّى وَاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ
E lem tere ennallahe yulicul leyle fin nehari ve yulicun nehare fil leyli, ve sehhareş şemse vel kamere kullun yecri ila ecelin musemmen ve ennallahe bi ma ta'melune habir.
#kelimeanlamkök
1elem
2teragörmedin miراي
3enneşüphesiz
4llaheAllah
5yulicusokuyorولج
6l-leylegeceyiليل
7fiiçine
8n-neharigündüzünنهر
9ve yulicuve sokuyorولج
10n-neharagündüzüنهر
11fiiçine
12l-leyligeceninليل
13ve sehharave emrine boyun eğdirmiştirسخر
14ş-şemsegüneşiشمس
15velkamerave ayıقمر
16kullunher biriكلل
17yecriakıp giderجري
18ilakadar
19ecelinbir süreyeاجل
20musemmenbelliسمو
21ve enneve elbette
22llaheAllah
23bima
24tea'meluneyaptıklarınızıعمل
25habirunhaber almaktadırخبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ın, geceyi gündüze ve gündüzü de geceye kattığını, güneşi ve ayı insanların hizmetine verdiğini görmedin mi? Bunlardan her biri belirlenen süreye kadar yörüngelerinde seyredip dururlar. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bilmez misin ki Allah geceyi gündüzün içine koyuyor, gündüzü de gecenin içine koyuyor.* Güneşi ve ayı emri altına almıştır.*Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider.* Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın geceyi gündüzün içine soktuğunu, gündüzü de gecenin içine soktuğunu, güneşi ve ayı kontrolü altında tuttuğunu, her birinin belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmekte olduğunu ve ALLAH'ın onların yaptıklarından haberdar olduğunu görmez misin?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ın; geceyi gündüze, gündüzü de geceye çevirdiğini görmüyor musun? Güneş'i ve Ay'ı buyruk altına aldı. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar hareketini sürdürüyor. Kuşkusuz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Görmez misin Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı hizmete sokmuştur; her biri belirlenmiş eceline kadar akar gider. Allah yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aslında, Allah'ın, geceyi, gündüzün içine soktuğunu; gündüzü de gecenin içine soktuğunu görmüyor musun? Güneşi ve ayı da buyruğuna boyun eğdirmiştir. Belirlenmiş bir süreye dek, tümü akıp gider.* Ve kuşkusuz, Allah, yaptıklarınızdan Haberlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Fark etmez misin ki (ey insan): Allah geceyi uzatıp gündüzü kısaltıyor ve gündüzü uzatıp geceyi kısaltıyor; O güneşi ve ayı bir yasaya tabi kıldı da, her biri sonu yasayla belirlenmiş bir süre doluncaya kadar hareketini sürdürüyor? Yine (bilmez misiniz) ki Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Görmedin mi, Allah geceyi gündüzün içine sokuyor, gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneş'i ve Ay'ı bir emre boyun eğdirmiş. Hepsi belirlenmiş bir süreye doğru akıp gidiyor. Kuşkusuz, Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Görmüyor musun ki, gerçekten Allah, geceyi gündüze bağlayıp katar, gündüzü de geceye bağlayıp katar. Güneş ile ayı emre amade kılmıştır. Her biri, adı konulmuş bir süreye kadar akıp gider. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Görmedin mi Allah geceyi gündüze sokuyor gündüzü de geceye sokuyor. Güneş ile ayı da emrine amade kılmış. Herbiri belirli süreye doğru akıp gidiyor. Gerçekten Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bilmez misin gündüzü kısaltarak geceyi uzatan ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatan Allah'tır; O, her biri belirlenmiş bir vade içinde hareketini sürdüren güneşi ve ayı (kendi yasalarına) tabi kılmıştır; ve bütün yaptıklarınızdan haberdardır?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Görmedin mi ki, Allah, geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri (kendi yörüngesinde) belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah, işlediklerinizden hakkıyla haberdardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Görmedin mi? Allah geceyi gündüze sokuyor, gündüzü geceye sokuyor ve Şems-ü Kameri teshır etmiş hepsi müsemma bir ecele doğru cereyan ediyor ve filvakı' Allah, bütün yaptıklarınıza habirdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Görmedin mi Allah, geceyi gündüzün içine sokuyor; gündüzü gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı, emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belli bir süreye kadar akıp gider. Ve Allah yaptıklarınızı haber almaktadır.

 • Gültekin Onan

  Görmüyor musun ki, gerçekten Tanrı geceyi gündüze bağlayıp katar, gündüzü de geceye bağlayıp katar. Güneş ile ayı emre amade kılmıştır. Her biri, adı konulmuş bir ecele kadar akıp gider. Tanrı yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Görmedin mi, Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi, ayı (size) müsahhar kılmışdır. Her biri muayyen bir vakta kadar akıb gidecek (vazifesinde devam edecek) dir. Hakıykat, Allah ne yaparsanız hakkıyle haberdardır.

 • İbni Kesir

  Görmez misin ki; Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Güneşi ve ayı buyruk altında tutar. Her birisi belirli bir süreye kadar akıp gider. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Görmedin mi ki, Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katıyor? Güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunmuştur. Her biri belli bir süreye doğru akıp gider. Allah, ne yaptığınızdan haberdardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bilmiyor musun ki Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü geceye katıyor, böylece sürelerini uzatıp kısaltıyor. Güneş'i ve Ay'ı, hizmete koşmuş, her biri belirlenen bir vadeye kadar akıp gidiyor. Gerçekten Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Görmedin mi ki Allah, geceyi gündüze dönüştürüyor, gündüzü de geceye dönüştürüyor! Güneş'i ve Ay'ı işlevlendirmiştir! Her biri belli bir ömre kadar işlevine devam eder.. . Allah yaptıklarınızdan (yaratanı olarak) Habiyr'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın geceyi gündüzün içine soktuğunu, gündüzü de gecenin içine soktuğunu, güneşi ve ayı kontrolü altında tuttuğunu, herbirinin belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmekte olduğunu ve ALLAH'ın onların yaptıklarından haberdar olduğunu görmez misin?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ın; geceyi gündüze, gündüzü de geceye çevirdiğini görmüyor musun? Güneş'i ve Ay'ı buyruk altına aldı. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar hareketini sürdürüyor. Kuşkusuz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Progressive Muslims

  Have you not seen that God merges the night into the day and merges the day into the night, and that He has committed the sun and the moon, each running to a predetermined term; and that God is expert of everything you do

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Dost thou not see that God makes the night enter into the day, and makes the day enter into the night — and He made subject the sun and the moon, each running to a stated term — and that God is of what you do aware?

 • Aisha Bewley

  Do you not see that Allah makes night merge into day and day merge into night, and that He has made the sun and moon subservient, each one running for a specified time, and that Allah is aware of what you do?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Do you not realize that GOD merges the night into the day and merges the day into the night, and that He has committed the sun and the moon in your service, each running in its orbit for a specific life span, and that GOD is fully Cognizant of everything you do?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Have you not seen that God merges the night into the day, and He merges the day into the night, and that He has commissioned the sun and the moon, each running to an appointed term; and that God is expert of everything you do?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Have you not seen that God merges the night into the day and merges the day into the night, and that He has committed the sun and the moon, each running to a predetermined term; and that God is Ever-aware of everything you do?