Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği, sizi vefat ettirecek. Sonra Rabb'inize döndürüleceksiniz.

قُلْ يَتَوَفّٰيكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۟
Kul yeteveffakum melekul mevtillezi vukkile bikum summe ila rabbikum turceun.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2yeteveffakumcanınızı alırوفي
3melekumeleğiملك
4l-mevtiölümموت
5llezi
6vukkilevekil edilenوكل
7bikumüzerinize
8summesonra
9ila
10rabbikumRabbinizeربب
11turceunedöndürülürsünüzرجع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Size vekil kılınan (görevlendirilen) ölüm meleği* sizi vefat ettirecek, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "Üzerinize görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak ve sonra Efendinize döndürüleceksiniz."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Size vekil kılınan* ölüm meleği, sizi vefat ettirecek. Sonra Rabb'inize döndürüleceksiniz.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki: "Sizin için görevlendirilen ölüm meleği ruhunuzu* alacak ve daha sonra (diriltilip) Rabbinizin huzuruna çıkarılacaksınız

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak. Sonra, Efendinize döndürüleceksiniz!"*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Sizin için görevlendirilmiş ölüm meleği (nasıl olsa) sizin canlarınızı alacak; en sonunda Rabbinize döndürüleceksiniz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Söyle onlara: "Size vekil edilen ölüm meleği canınızı alır, sonra doğrudan doğruya Rabbinize döndürülürsünüz."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği, hayatınıza son verecek, sonra Rabbinize döndürülmüş olacaksınız."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Size tayin edilmiş olan ölüm meleği canınızı alacak, sonra döndürülüp Rabbinize götürüleceksiniz!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Sizin için görevlendirilmiş olan ölüm meleği (bir gün) sizi toplayacak ve sonra (hep birlikte) Rabbinize döndürüleceksiniz".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki size müvekkel kılınmış olan melekül'mevt canınızı alacak, sonra döndürülüb rabbınıza götürüleceksiniz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Üzerinize vekil edilen ölüm meleği, canınızı alır, sonra Rabbinize döndürülürsünüz."

 • Gültekin Onan

  De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği, hayatınıza son verecek, sonra rabbinize döndürülmüş olacaksınız."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: Size müvekkel olan ölüm meleği canınızı alacak. (Ondan) sonra da Rabbinize döndürül (üb götürüleceksiniz".

 • İbni Kesir

  De ki: Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbınıza döndürüleceksiniz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  - Size memur edilen ölüm meleği sizin canınızı alacak sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz, de!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sen de ki: "Sizi, canınızı almakla görevlendirilen ölüm meleği vefat ettirecek, sonra da Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Sizde (yapınızda mevcut) vekil kılınmış (işlevlendirilmiş) Melek'ül Mevt (ölüm kuvvesi - biyolojik bedensiz olarak ruh bedenle yaşama çekiş kuvvesi) sizi vefat ettirir (bedeninizden ayırır)! Sonra Rabbinize rücu ettirilirsiniz (Hakikatinizin ne olduğu fark edersiniz). "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki, 'Üzerinize görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak ve sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: " Size vekil kılınan* ölüm meleği, sizi vefat ettirecek. Sonra Rabb'inize döndürüleceksiniz.*

 • Progressive Muslims

  Say: "The Angel of death that has been assigned to you will take you, then to your Lord you will be returned. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “There will take you the angel of death who has been given charge of you; then to your Lord will you be returned.”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘The Angel of Death, who has been given charge of you, will take you back and then you will be sent back to your Lord. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "You will be put to death by the angel in whose charge you are placed, then to your Lord you will be returned."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "Your lives will be terminated by the angel of death that has been assigned to you, then to your Lord you will be returned."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "The controller of death that has been assigned to you will take you, then to your Lord you will be returned."