Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar: "Toprakta yok olup kaybolduktan sonra yeniden mi yaratılacağız?" dediler. Hayır; onlar, Rabb'lerine kavuşmayı yalanlıyorlar.

وَقَالُٓوا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍۜ بَلْ هُمْ بِلِقَٓاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ
Ve kalu e iza dalelna fil ardı e inna le fi halkın cedid, bel hum bi likai rabbihim kafirun.
#kelimeanlamkök
1ve kaluve dedilerقول
2eizasonra mı?
3delelnabiz kaybolduktanضلل
4fi
5l-erditopraktaارض
6einnabiz mi?
7lefiiçinde olacağız
8halkinbir yaratılışخلق
9cedidinyeniجدد
10beldoğrusu
11humonlar
12bilika'ikavuşmayıلقي
13rabbihimRablerineربب
14kafiruneinkar edenlerdirكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Toprağın içinde kaybolduğumuzda, gerçekten biz mi yeniden yaratılacağız?" derler. Gerçekten onlar, Rabblerine kavuşmayı inkar etmektedirler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (İnkârcılar) "Toprağın içinde kaybolduğumuz zaman biz mi yeni bir yaratılışta olacakmışız?" derler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkâr edenlerdir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve, "Biz toprağa karışıp kaybolduktan sonra yeniden mi yaratılacağız?" dediler. Doğrusu, onlar Efendi'leri ile kavuşmayı inkar edenlerdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar: "Toprakta yok olup kaybolduktan sonra yeniden mi yaratılacağız?" dediler. Hayır; onlar, Rabb'lerine kavuşmayı yalanlıyorlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kimileri şöyle der: Yani toprağın içinde kaybolduğumuzda yeniden yaratılacağız öyle mi?" Aslında göze alamadıkları Rableriyle yüzleşmektir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dediler ki: "Yeryüzüne karışarak yitip gittiğimizde mi? Gerçekten, yeniden yaratılacak mıyız?" Hayır! Onlar, Efendilerine kavuşmayı inkar ediyorlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir de kalkıp derler ki: "Yani biz toprağın içinde kayıplara karışınca mı? Sahiden de biz yeniden yaratılacak mıyız?" Aslında (bu tavırlarıyla) onlar, Rablerinin huzuruna çıkıp (hesap vermeyi) inkar etmektedirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şöyle dediler: "Toprakta kaybolup gittiğimiz zaman mı, o zaman mı yeni bir yaratılış içinde olacağız!" Gerçek şu ki, onlar herşeyden önce, Rablerinin huzuruna varmayı inkar ediyorlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Dediler ki: "Biz yer (toprağın için)de yok olup gittikten sonra, gerçekten biz mi yeniden yaratılmış olacağız?" Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de: "A! Yeryüzünde kaybolup gittikten sonra mı, gerçekten biz mi muhakkak yeni bir yaratılışta olacağız?" dediler. Fakat onlar Rablerine kavuşmayı inkar eden kafirlerdir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Nitekim (çoğu) insanlar, "Ne! Biz (ölüp) toprağın altında kaybolduktan sonra yeni bir yaratılış eylemi sonucunda (hayata yeniden döndürülmüş) mü olacağız?" derler. Hayır, ama (böyle söyleyerek) Rablerine kavuşacakları gerçeğini inkar ederler!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Kafirler dediler ki:) "Biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de: a! Arzda gaib olduğumuzda mı? Cidden biz mi muhakkak yeni bir hılkatte olacağız? dediler, fakat onlar rablarının likasını (huzuruna varacaklarını) inkar eden kafirlerdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Biz toprakta kaybolduktan sonra, yeni bir yaratılış içinde mi olacağız?" dediler. Doğrusu onlar, Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir.

 • Gültekin Onan

  Dediler ki: "Biz yer (toprağın için)de yok olup gittikten sonra, gerçekten biz mi yeniden yaratılmış olacağız?" Hayır, onlar rablerine kavuşmaya küfredenlerdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Dediler ki: "Biz yerde (çürüyüb) gaalib olduğumuz vakit mı, hakıykaten biz mi yeni bir yaratılışda (bulunacağız)"? Evet, onlar Rablerine kavuşmayı inkar edicidirler.

 • İbni Kesir

  Dediler ki: Toprağa karışıp yok olduktan sonra mı, biz, yeniden yaratılacağız. Evet onlar; Rabblarına kavuşmayı inkar edenlerdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Biz, toprakta kaybolup gittikten sonra mı yeniden yaratılacağız? dediler. Aslında onlar, Rab'leri ile karşılaşmayı inkar ediyorlar!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir de: "A! Toprağın dibinde toz olup kaybolduğumuz zaman, gerçekten bu hale gelmiş olan bizler mi yeniden yaratılacağız!" derler. Hatta onlar Rab'lerinin huzuruna varacaklarını da inkar ederler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dediler ki: "Yerde yok olduktan sonra, biz mi yeni bir yapı ile yaşama devam edeceğiz?" Hayır, onlar, Rablerinin (Esma'sıyla) varlıklarında açığa çıkışı farkındalığını yaşamayı (likasını) inkar edenlerdir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve, 'Biz toprağa karışıp kaybolduktan sonra yeniden mi yaratılacağız?' dediler. Doğrusu, onlar Rab'leri ile kavuşmayı inkar edenlerdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar: "Toprakta yok olup kaybolduktan sonra yeniden mi yaratılacağız?" dediler. Hayır; onlar, Rabb'lerine kavuşmayı yalanlıyorlar.

 • Progressive Muslims

  And they said: "When we are buried in the ground, will we be created anew" Indeed, they reject the meeting of their Lord.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they say: “When we are lost in the earth, will we be in a new creation?” The truth is, they are of the meeting with their Lord deniers.

 • Aisha Bewley

  They say, ‘When we have been absorbed into the earth, are we then to be in a new creation?’ In fact they reject the meeting with their Lord.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They wonder, "After we vanish into the earth, do we get created anew?" Thus, as regards meeting their Lord, they are disbelievers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they said: "When we are buried in the ground, will we be created anew?" Indeed, they reject the meeting of their Lord.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "When we are buried in the ground, will we be created anew?" Indeed, they reject the meeting of their Lord.