Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Kafirlerin fetih günü inanmaları kendilerine bir yarar sağlamaz. Ve onlara süre de tanınmaz."

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُٓوا ا۪يمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
Kul yevmel fethi la yenfeullezine keferu imanuhum ve la hum yunzarun.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2yevmegünüيوم
3l-fethifetihفتح
4la
5yenfeufayda vermezنفع
6ellezinekimselere
7keferuinkar eden(lere)كفر
8imanuhuminanmalarıامن
9ve lave değildir
10humonlar
11yunzerunemühlet verilenler(den)نظر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "İnkar edenlere, hüküm gününde inanmaları hiçbir fayda vermez ve onlara süre de tanınmaz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Fetih (hüküm) gününde kâfir olanlara (o günkü) imanları yarar sağlamayacak* ve kendilerine bakılmayacak da!"*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "Zafer günü, inkarcıları onaylamaları bir yarar sağlamayacaktır; kendilerine bir başka şans da tanınmayacaktır."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Kafirlerin* fetih günü* inanmaları kendilerine bir yarar sağlamaz. Ve onlara süre de tanınmaz."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki: "Her şey ortaya çıktığı gün kafirlerin imana gelmesinin faydası olmayacak ve onlara göz açtırılmayacaktır."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Utku Günü'nde inanmaları, nankörlük edenlere yarar sağlamaz; onlara süre de verilmez!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Kesin hükmün verileceği gün inkarda ısrar edenlere ne imanları fayda verecek, ne de göz açtırılacak."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Fetih günü, küfre sapanlara imanları yarar sağlamayacaktır. Onlara göz açtırılmaz bile."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Fetih günü, inkar edenlere (o gün) inanmaları bir yarar sağlamaz ve onlara bir süre tanınmaz."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "İnkar edenlere o zafer günü iman etmeleri fayda vermez ve onlara göz açtırılmaz."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Nihai Karar Günü, (hayatları boyunca) hakikati inkar etmiş olanlara ne (yeni fark ettikleri) imanları bir fayda sağlayacak, ne de kendilerine bir mühlet verilecektir".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Fetih (Kıyamet) günü, inkar edenlere iman etmeleri fayda vermeyecektir. Onlara göz de açtırılmayacaktır."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (28-29) Bir de ne vakıt o fetih eğer doğru iseniz? diyorlar. De ki; küfredenlere o fetih günü iymanları faide vermez ve onlara göz açtırılmaz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Fetih günü (gelince, şimdi) inkar edenlere (o zaman) inanmaları fayda vermez ve kendilerine mühlet de verilmez.

 • Gültekin Onan

  De ki: "Fetih günü, küfredenlere (o gün) inanmaları bir yarar sağlamaz ve onlara bir süre tanınmaz."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Sen de söyle "Fetih günü, o kafirlere imanları faide vermeyecek, kendileri (nin yüzlerin) e de bakılmayacak".

 • İbni Kesir

  De ki: Fetih günü o kafirlere imanları fayda vermeyecek ve onlara bakılmayacak.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Hüküm günü, kafirlerin imanının kendilerine bir fayda vermediği ve onlara göz de açtırılmadığı gündür.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Fetih günü, kafirlere imanları fayda vermez, onlara mühlet de verilmez."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "O FETH'in yaşandığı süreçte, (ölümü tatmadan önce) hakikat bilgisini inkar edenlere artık iman etmeleri bir fayda sağlamaz ve mühlet verilmez. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki, 'Zafer günü, inkarcılara inanmaları bir yarar sağlamıyacaktır; kendilerine bir başka şans da tanınmayacaktır.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Gerçeği yalanlayan nankörlerin, fetih günü* inanmaları kendilerine bir yarar sağlamaz. Ve onlara süre de tanınmaz."

 • Progressive Muslims

  Say: "On the day of the victory, it will not benefit those who rejected if they believe, nor will they be given respite. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “On the Day of Decision, the faith of those who ignore warning will not benefit them, nor will they be granted respite.”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘On the Day of Victory the iman of those who were kafir will be of no use to them. They will be granted no reprieve.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "The day such a victory comes, believing will not benefit those who did not believe before that, nor will they be given another chance."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "On the day of the victory, it will not benefit those who rejected if they believe, nor will they be given respite."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "On the day of the victory, it will not benefit those who rejected if they acknowledge, nor will they be given respite."