Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey Nebi! Allah'a takvalı ol. Kafirlere ve münafıklara uyma. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

يَٓا اَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يماً حَك۪يماًۙ
Ya eyyuhen nebiyyuttekillahe ve la tutıil kafirine vel munafikin, innallahe kane alimen hakima.
#kelimeanlamkök
1ya eyyuhaey
2n-nebiyyunebiنبا
3ttekikorkوقي
4llaheAllah'tan
5ve lave asla
6tutiiita'at etmeطوع
7l-kafirinekafirlereكفر
8velmunafikineve münafıklaraنفق
9inneşüphesiz
10llaheAllah
11kaneكون
12alimenbilendirعلم
13hakimenhüküm ve hikmet sahibidirحكم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ey Peygamber! Allah'a saygılı ol! İnkarcılara ve münafıklara itaat etme! Elbette Allah, her şeyi bilmektedir;her şeyi yerli yerince yapmaktadır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ey Peygamber! Allah'a karşı takvâlı (duyarlı) ol; kâfirlere ve münafıklara itaat etme!* Şüphesiz ki Allah bilendir, doğru hüküm verendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ey peygamber, ALLAH'ı gözet, inkarcılara ve ikiyüzlülere uyma. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ey Nebi! Allah'a takvalı ol.* Kafirlere ve münafıklara uyma.* Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ey Nebi! Allah'tan çekin de görmezlikten gelenlere* ve iki yüzlülere* uyma, Allah bilir, doğru karar verir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ey peygamber! Allah'a yönelik sorumluluk bilinci taşı; nankörlük edenlere ve ikiyüzlülere uyma. Kuşkusuz, Allah, Bilendir; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Sen ey peygamber! Allah'a karşı sorumlu davran! (Açıktan) inkar edenlere ve ikiyüzlü davrananlara uyma! Unutma ki Allah her şeyi bilendir, her hükmünde tam isabet edendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ey Peygamber! Allah'tan kork ve küfre batmışlarla münafıklara boyun eğme! Kuşkusuz, Allah Alim ve Hakim'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ey Peygamber, Allah'tan sakın, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ey peygamber, Allah'tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki, Allah bilendir, hikmet sahibidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ey Peygamber! Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol; hakikati inkar edenlerin ve ikiyüzlülerin söylediklerine uyma! Şüphesiz Allah her şeyi tam bilendir, hikmet sahibidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ey Peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey o Peygamber! Allahdan kork ve kafirlere, münafıklara itaat etme, muhakkak ki Allah bir alim hakim bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey peygamber, Allah'tan kork; kafirlere ve münafıklara ita'at etme. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Gültekin Onan

  Ey Peygamber, Tanrı'dan sakın, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Tanrı, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ey peygamber, Allahdan kork. Kafirler ve münafıklara itaat etme. Şübhesiz ki Allah hakkıyle bilendir, yegane hüküm ve hikmet saahibidir.

 • İbni Kesir

  Ey peygamber; Allah'tan kork ve kafirlere, münafıklara uyma. Muhakkak ki Allah; Alim, Hakim olandır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Ey Peygamber, Allah'tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme! Allah, alimdir, hakimdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey Peygamber, Allah'a karşı gelmekten sakın, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ey Nebi! Allah'tan (açığa çıkarttıklarının sonuçlarını yaşatacağı için) korunanlardan ol! Hakikat bilgisini inkar edenlere ve münafıklara (ikiyüzlülere) uyma! Muhakkak ki Allah Aliym'dir, Hakiym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ey peygamber, ALLAH'ı gözet, inkarcılara ve ikiyüzlülere uyma. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey nebi! Allah'a takvalı ol.* Gerçeği yalanlayan nankörlere ve münafıklara uyma.* Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

 • Progressive Muslims

  O you prophet, you shall be aware of God, and do not obey the rejecters and the hypocrites. God is Knowledgeable, Wise.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  O Prophet: be thou in prudent fear of God, and obey thou not the false claimers of guidance and the waverers. God is knowing and wise.

 • Aisha Bewley

  O Prophet! have taqwa of Allah and do not obey the kafirun and hypocrites. Allah is All-Knowing, All-Wise.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  O you prophet, you shall reverence GOD and do not obey the disbelievers and the hypocrites. GOD is Omniscient, Most Wise.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  O prophet, you shall be aware of God, and do not obey the rejecters and the hypocrites. God is Knowledgeable, Wise.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  O you prophet, you shall be aware of God, and do not obey the ingrates and the hypocrites. God is Knowledgeable, Wise.