Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kafirleri bir yarar elde etmeden kinleriyle geri çevirdi. Ve Allah, Mü'minlere savaşta yeterli geldi. Allah, Mutlak Güç Sahibi'dir, Mutlak Üstün Olan'dır.

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراًۜ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالَۜ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِياًّ عَز۪يزاًۚ
Ve reddallahullezine keferu bi gayzıhim lem yenalu hayra, ve kefallahul mu'mininel kıtal, ve kanallahu kaviyyen aziza.
#kelimeanlamkök
1ve raddegeri çevirdiردد
2llahuAllah
3ellezinekimseleri
4keferuinkar edenleriكفر
5bigayzihimöfkeleriyleغيظ
6lem
7yenalueremedilerنيل
8hayranhayraخير
9ve kefave yeterكفي
10llahuAllah
11l-mu'mininemü'minlereامن
12l-kitalesavaştaقتل
13ve kaneveكون
14llahuAllah
15kaviyyengüçlüdürقوي
16azizenüstündürعزز
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, inkar edenleri, kinleriyle birlikte geri çevirdi. Onlar hiçbir başarı elde edemediler. Savaşta, inananlara Allah yeter. Allah çok kuvvetlidir; çok güçlüdür.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah o kâfirleri hiçbir menfaate ulaşamadan öfkeleri ile geri çevirmişti. Savaş (konusun)da Allah(ın yardımı), müminlere yeter. Allah kuvvetlidir, güçlüdür.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH inkarcıları öfkeleriyle birlikte elleri boş olarak geri çevirdi. ALLAH böylece iman edenleri savaştan esirgedi. ALLAH Güçlüdür, Üstündür.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kafirleri bir yarar elde etmeden kinleriyle geri çevirdi. Ve Allah, Mü'minlere savaşta yeterli geldi. Allah, Mutlak Güç Sahibi'dir, Mutlak Üstün Olan'dır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah, gerçekleri görmezlikten gelen düşman kuvvetlerini, ellerine bir şey geçiremeden, kin ve nefretleri icerisinde geri çevirdi, çatışma sırasında da Allah'ın yardımı müminlere yetti. Allah güçlüdür, işini başarır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, nankörlük edenleri, öfkeleriyle geri çevirdi; hiçbir yarar elde edemediler. Allah, inananları da savaştan uzak tuttu. Çünkü Allah, Kudretlidir; Üstündür.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah, kinleri yüzünden küfre gömülenleri geri püskürtmüş, ellerine hiçbir şey geçmemiştir; zira Allah mü'minlere savaşta da yeter: ve zaten Allah eşsiz bir kuvvet, mutlak bir izzet sahibidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, küfre sapanları öfkeleriyle yüz geri etti; hiçbir hayra ulaşamadılar. Allah, çarpışma sırasında müminler için yeterli oldu. Allah Kavi'dir, Aziz'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah, inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi, onlar hiçbir hayra varamadılar. Savaşta Allah (yardımcı ve zafer nasib edici olarak) mü'minlere yetti. Allah çok güçlüdür, üstün ve galib olandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hem Allah o kafirleri elleri hiçbir hayra ermeksizin öfkeleriyle defetti. Ve bu şekilde Allah müminlere savaş hakkında yetiverdi. Allah çok güçlüdür, üstündür.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah, böylece, hakikati inkara şartlanmış olanları bütün öfke ve hiddetleri içinde yüzüstü bıraktı; onlar hiçbir fayda elde edemediler, çünkü savaşta müminler(i korumay)a Allah'ın yardımı yetti, gördüler ki Allah güçlüdür ve kudret sahibidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, inkar edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta mü'minlere kafi geldi. Allah, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah hem o kafirleri hiçbir hayra elleri irmeksizin gayzleriyle def'etti ve bu suretle Allah, mü'minlere kıtalin hakkından geliverdi ve Allah, kaviy, aziz bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, inkar edenleri öfkeleriyle geri çevirdi; hiçbir hayra eremediler. Allah savaşta (rüzgar ve meleklerin yardımıyle) mü'minlere yetti. Allah güçlüdür, üstündür.

 • Gültekin Onan

  Tanrı, küfredenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi, onlar hiçbir hayra varamadılar. Savaşta Tanrı (yardımcı ve zafer nasib edici olarak) inançlılara yetti. Tanrı çok güçlüdür, üstün ve galib olandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah, o kafirleri hiçbir hayra eremedikleri halde öfkeleriyle red (ve def) etdi. Allah, muhaarebe (hususunda) mü'minlere elverdi. Allah kavidir, (her şey'e) gaalibdir.

 • İbni Kesir

  Allah, küfredenleri kinleriyle geri çevirdi. Ve hiç bir hayra nail olmadılar. Allah, savaşta mü'minlere yetti. Ve Allah; Kavi, Aziz olandır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, kafirleri, öfkeleri içinde geri çevirdi. Zafere ulaşamadılar. Savaşta Allah, müminlere yetti. Çünkü Allah güçlüdür, galiptir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah, o kafirleri, elleri boş olarak, kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Müminlerin savaşmasına hacet bırakmadı. Herkes anladı ki Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah, hakikat bilgisini inkar edenleri bir hayra nail olmaksızın kendi hışımları ile defetti! Allah, savaşta iman edenlere yeterli geldi.. . Allah Kaviyy'dir, Aziyz'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH inkarcıları öfkeleriyle birlikte elleri boş olarak geri çevirdi. ALLAH böylece inananları savaştan esirgedi. ALLAH Güçlüdür, Üstündür.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, gerçeği yalanlayan nankörleri hiçbir yarar elde etmeden kinleriyle geri çevirdi. Ve Allah, inananlara savaşta yeterli geldi. Allah, Mutlak Güç Sahibi'dir, Mutlak Üstün Olan'dır.

 • Progressive Muslims

  And God drove back those who disbelieved with their rage, they left empty handed. God thus spared the believers any fighting. God is Powerful, Noble.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And God repelled those who ignored warning in their wrath — they have not attained to good; and God sufficed the believers in the fight; and God is strong and exalted in might.

 • Aisha Bewley

  Allah sent back those who were kafir in their rage without their achieving any good at all. Allah made saved the muminun from having to fight. Allah is Most Strong, Almighty.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD repulsed those who disbelieved with their rage, and they left empty-handed. GOD thus spared the believers any fighting. GOD is Powerful, Almighty.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And God drove back those who disbelieved with their rage, they left empty handed. God thus spared the believers any fighting. God is Powerful, Noble.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God drove back those who rejected with their rage, they left empty handed. God thus spared those who acknowledge any fighting. God is Powerful, Noble.