Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Nebi, Allah'ın farz kılması gereği olarak bir şeyi yapmasından dolayı suçlanamaz. Bu, daha önceki toplumlarda da geçerli olan Allah'ın yasasıdır. Allah'ın emri, kesinleşmiş bir yazgıdır.

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ ف۪يمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُۜ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُۜ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَراً مَقْدُوراًۙ
Ma kane alen nebiyyi min harecin fima faradallahu leh, sunnetallahi fillezine halev min kabl, ve kane emrullahi kaderen makdura.
#kelimeanlamkök
1mayoktur
2kaneكون
3alaüzerine
4n-nebiyyinebiنبا
5minherhangi
6haracinbir güçlükحرج
7fimabir şeyde
8feradetakdir ettiğiفرض
9llahuAllah'ın
10lehukendisine
11sunneteyasasıdırسنن
12llahiAllah'ın
13fiarasında
14ellezine
15halevgeçenlerخلو
16min
17kablusizden önceقبل
18ve kaneveكون
19emruemriامر
20llahiAllah'ın
21kaderanbir kaderdirقدر
22mekdurantakdir edilmişقدر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ın emrettiği bir şeyde peygamberine hiçbir sıkıntı yoktur. Bu, Allah'ın daha önce gelip geçmişlere uyguladığı bir yasasıdır. Allah'ın emri, mutlaka yerini bulur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'ın, kendisine farz kıldığı (bu) şeyde Peygamber'e herhangi bir vebal yoktur. Daha önce geçenler arasında da Allah'ın kanunu (buydu). Allah'ın emri belirlenmiş bir ölçüdür.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın kendisine yasallaştırdığı bir konuda peygambere herhangi bir engel yoktur. Bu, öteden beri, gelmiş geçmişlere uygulanan ALLAH'ın sünneti (yasası) dır. ALLAH'ın emri, belirlenmiş ve kesinleşmiştir.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Nebi, Allah'ın farz kılması gereği olarak bir şeyi yapmasından dolayı suçlanamaz. Bu, daha önceki toplumlarda da geçerli olan Allah'ın yasasıdır. Allah'ın emri, kesinleşmiş bir yazgıdır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'ın, Nebisi için farz kıldıklarında sıkıntı doğuracak bir şey yoktur. Bu, Allah'ın bundan öncekilere de uyguladığı yasasıdır. Allah'ın emri ölçülü biçilidir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'ın, Onun için uygun gördüğünde, peygambere hiçbir engel yoktur. Allah'ın Yasası, öteden beri böyle gelip geçmiştir. Çünkü Allah'ın buyruğu, kaçınılmaz bir yazgıdır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah'ın kendisini mecbur tuttuğu suç isnat edilemez. Allah'ın bu sünneti, daha önce gelip geçmiş olan (peygamberler) için de geçerliydi: sonuçta Allah'ın emri ölçülüp biçildiği gibi gerçekleşmiş oldu.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyde peygambere hiçbir vebal yoktur. Daha önce gelip geçmişlerde de Allah'ın yolu, yöntemi buydu. Allah'ın emri, belirlenmiş bir kaderdir/ölçüdür.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah'ın kendisine farz kıldığı bir şey(i yerine getirme)de peygamber üzerine hiçbir güçlük yoktur. (Bu,) daha önce gelip geçen (ümmet)lerde Allah'ın bir sünnetidir. Allah'ın emri, takdir edilmiş bir kaderdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Peygambere, Allah'ın takdir ettiği, mübah kıldığı şeyde bir darlık yoktur. Bundan önce geçen bütün peygamberler hakkında Allah'ın adeti öyledir. Allah'ın emri biçilmiş bir kaderdir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (O halde,) Allah'ın kendisi için takdir ettiği şeyi (yapmasından dolayı) Peygamber'e hiçbir suç isnad edilemez. (Gerçekte, bu) sizden önce gelip geçenler için de Allah'ın bir uygulamasıydı; ve (şunu unutma ki) Allah'ın iradesi mutlaka tecelli eder.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'ın, kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri, kesinleşmiş bir hükümdür.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Peygambere Allahın takdir ettiği, mubah kıldığı şeyde bir darlık yoktur, bundan evvel geçen bütün Peygamberler hakkında Allahın sünneti böyle ve Allahın emri biçilmiş bir kader bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'n kendisine takdir ettiği bir şeyi yerine getirmekte, Peygambere herhangi bir güçlük yoktur. Sizden önce geçenler arasında da Allah'ın yasası böyle idi. Allah'ın emri, olup bitmiş bir şeydir.

 • Gültekin Onan

  Tanrı'nın kendisine farz kıldığı bir şey(i yerine getrrme)de peygamber üzerine hiçbir güçlük yoktur. (Bu,) daha önce gelip geçen (ümmet)lerde Tanrı'nın bir sünnetidir. Tanrı'nın buyruğu takdir edilmiş bir kaderdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Peygamberlerin üstüne Allahın, farz etdiği herhangi bir şey (i ifa etmesin) de hiçbir vebal olmaz. (Nitekim) daha evvel geçmiş (peygamber) lerde de Allah bu aadeti (bir kanun yapmışdır). Allahın emri, behemehal yerini bulan bir kaderdir.

 • İbni Kesir

  Allah'ın, kendisine farz kıldığı şeylerde peygamberine herhangi bir güçlük yoktur. Allah'ın önceden geçmişler hakkındaki sünnetidir. Ve Allah'ın emri, gereği gibi yerine gelmiştir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ın kendisine uygun gördüğü şeyde peygambere bir günah yoktur. Daha önce geçenler için Allah'ın kanunu budur. Allah'ın emri yerine gelecek bir hükümdür.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'ın, kendisine takdir edip helal kıldığı bir hususu yerine getirmekte Peygambere herhangi bir güçlük yoktur. Sizden önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyle cari olmuştur. Allah'ın emri, mutlaka yerini bulan bir kaderdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah'ın kendisine zorunlu kıldıklarında O Nebi'ye sorumluluk yoktur! Bu, önceden geçmişler içinde de Sünnetullah'tır.. . Allah'ın hükmü, planlanmış (yerine gelmesi kesin) bir kaderdir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın kendisine yasallaştırdığı bir konuda peygambere herhangi bir engel yoktur. Bu, öteden beri, gelmiş geçmişlere uygulanan ALLAH'ın sünneti (yasası) dır. ALLAH'ın emri, belirlenmiş ve kesinleşmiştir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Nebi, Allah'ın emri gereği bir şeyi yapmasından dolayı suçlanamaz. Bu, daha önceki toplumlarda da geçerli olan Allah'ın yasasıdır. Allah'ın emri, kesinleşmiş bir yazgıdır.

 • Progressive Muslims

  There is no blame on the prophet in doing anything that God has decreed upon him. Such was God's way with the people of old. And God's command is a determined duty.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  There is no blame upon the Prophet concerning what God ordained for him. The practice of God among those who passed away before — and the command of God is a destiny decreed —

 • Aisha Bewley

  There is no restriction on the Prophet regarding anything Allah allots to him. This was Allah’s pattern with those who passed away before – and Allah’s command is a pre-ordained decree –

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The prophet is not committing an error by doing anything that is made lawful by GOD. Such is GOD's system since the early generations. GOD's command is a sacred duty.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  There is no blame on the prophet in doing anything that God has decreed upon him. Such was the way of God with the people of old. And the command of God is a determined duty.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  There is no blame on the prophet in doing anything that God has decreed upon him. Such was God's sunna with the people of old. God's command is a determined duty.