Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kimdir?" De ki: "Allah. Ya siz ya da biz doğru yoldayız veya ya biz ya da siz açıkça bir sapkınlık içindeyiz."

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۜ قُلِ اللّٰهُۙ وَاِنَّٓا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
Kul men yerzukukum mines semavati vel ard, kulillahu ve inna ev iyyakum le ala huden ev fi dalalin mubin.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2menkim?
3yerzukukumsize rızık veriyorرزق
4mine-den
5s-semavatigökler-سمو
6vel'erdive yerdenارض
7kulide kiقول
8llahuAllah
9ve innao halde biz
10evveya
11iyyakumsiz
12lealaüzerindeyiz
13hudendoğru yolهدي
14evveya
15fiiçindeyiz
16delalinbir sapıklıkضلل
17mubininaçıkبين
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir?" De ki: "Allah.""Öyleyse ya biz ya siz, bir doğruluk veya apaçık bir yanlışlık üzerindeyiz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Size göklerden ve yerden kim rızık veriyor?" De ki: "Allah!* Biz veya siz (ikimizden biri) doğru yol üzerindedir veya apaçık bir sapkınlık içindedir."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "Sizin için göklerden ve yerden kim besin sağlıyor?" De ki: "ALLAH." Öyleyse ya biz veya siz ya doğru yoldadır ya da açık bir sapıklık içindedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kimdir?" De ki: "Allah. Ya siz ya da biz doğru yoldayız veya ya biz ya da siz açıkça bir sapkınlık içindeyiz."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kimdir?" diye sor ve cevabını "Allah'tır" diyerek sen ver. De ki, "Ya biz doğru yoldayız, ya da siz. Birimiz açıkça sapıklıktadır."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Hem göklerden hem de yeryüzünden size geçimlikler veren kimdir?" De ki: "Allah!" "Aslında, ya biz ya da siz, ya kesinlikle doğru yol üzerindeyiz ya da apaçık bir sapkınlık içindeyiz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Sor onlara: "Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir?" "Allah'tır!" de (ve ekle): "Şu takdirde bir ya da siz; ama mutlaka (ikimizden biri) doğru yoldaysa, diğeri de derin bir sapıklığa gömülmüş demektir."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Göklerden ve yerden sizi kim rızıklandırıyor?" De ki: "Allah! O halde biz yahut siz ya tam hidayet üzerindeyiz yahut açık bir sapıklık içinde."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran kim?" De ki: " Allah, gerçekten ya biz, ya da siz her halde bir hidayet üzerindeyiz veya apaçık bir sapıklıkta."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlara de ki: "Size göklerden ve yerden kim rızık veriyor? De ki: "Allah! O halde ya biz mutlak bir doğru yolda veya açık bir sapıklık içindeyiz ya da siz."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Göklerden ve yerden geçiminizi sağlayan kimdir?" De ki: "Allah'tır! O halde, ya biz (Allah'a inananlar)dan yahut siz (O'nun birliğini inkar edenler)den biri doğru yolda, (diğeri ise) açık bir sapıklık içindedir!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Size göklerden ve yerden kim rızık verir?" De ki: "Allah. O halde, ya biz hidayet veya apaçık bir sapıklık üzereyiz, ya da siz!"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Size, de! Göklerden ve yerden kim rızık veriyor? Allah, de! Ve her halde biz veya siz mutlak bir hidayet üzerindeyiz veya açık bir dalal içinde

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Size göklerden ve yerden kim rızık veriyor?" De ki: "Allah, O halde ya biz veya siz, (ikimizden biri), doğru yol üzerinde veya açık bir sapıklık içindeyiz."

 • Gültekin Onan

  De ki: "Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran kim?" De ki: "Tanrı. Gerçekten ya biz, ya da siz her halde bir hidayet üzerindeyiz veya apaçık bir sapıklıkta."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Habibim) de ki: "Göklerden, yerden sizi rızıklandıran kim"? De ki: "Allahdır. Her halde ya biz, ya siz mutlak bir hidayet üzerindeyiz. Yahud apaçık bir sapıklıkda".

 • İbni Kesir

  De ki: Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? De ki: Allah'tır. Ya biz, ya siz; elbette doğru yolda veya apaçık bir sapıklıktadır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Gökten ve yerden sizi kim rızıklandırıyor? De ki: -Allah. O halde ya biziz, ya da sizsiniz doğru yolda veya apaçık dalalet içinde..

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Söyle onlara: "Göklerden, yerden sizi rızıklandıran kimdir? (Onların cevaplarını beklemeden:) "Allah'dır" de! O halde ya biz veya siz, ikimizden biri doğru yol üzerinde veya besbelli bir sapıklıktayız."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Semalardan ve arzdan (bilinç katlarınız ve bedeniniz itibarıyla) yaşam gıdanızı veren kimdir?".. . De ki: "Allah! Muhakkak ki biz ya da siz (birimiz) hakikat üzereyiz; (diğerimiz de) apaçık bir sapkınlık içindedir!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki, 'Sizin için göklerden ve yerden kim besin sağlıyor?' De ki, 'ALLAH.' Öyleyse ya biz veya siz, ya doğru yoldadır, ya da açık bir sapıklık içindedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kimdir?" De ki: "Allah." Ya siz ya da biz doğru yoldayız veya ya biz ya da siz açıkça bir sapkınlık içindeyiz.

 • Progressive Muslims

  Say: "Who provides for you from the heavens and the Earth" Say: "God! And either we or you are guided, or are clearly astray. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “Who provides for you from the heavens and the earth?” Say thou: “God; and either we or you are upon guidance, or in manifest error.”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘Who provides for you from the heavens and earth?’ Say: ‘Allah. It is certain that one or the other of us, either we or you, is following guidance or else clearly astray.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "Who provides for you, from the heavens and the earth?" Say, "GOD," and "Either we or you are guided, or have gone far astray."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "Who provides for you from the heavens and the earth?" Say: "God! And either we or you are guided, or are clearly astray."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "Who provides for you from the heavens and the earth?" Say, "God! Either we or you are guided, or are clearly astray."