Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz, hangi beldeye bir uyarıcı gönderdiysek, oranın mutref olanları: "Biz, sizin getirdiğiniz şeyleri küfrediyoruz." dediler.

وَمَٓا اَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَٓاۙ اِنَّا بِمَٓا اُرْسِلْتُمْ بِه۪ كَافِرُونَ
Ve ma erselna fi karyetin min nezirin illa kale mutrefuha inna bima ursiltum bihi kafirun.
#kelimeanlamkök
1ve mave
2erselnabiz göndermedikرسل
3fi
4karyetinbir ülkeyeقري
5minhiçbir
6nezirinuyarıcıنذر
7illabaşkasını
8kalediyendenقول
9mutrafuhavarlıkla şımarmış kimseleriترف
10innaşüphesiz biz
11bimaşeyi
12ursiltumsizin gönderildiğinizرسل
13bihionu
14kafiruneinkar ediyoruzكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz, herhangi bir ülkeye bir uyarıcı gönderdiğimizde mutlaka oranın varlıklı ve şımarık kişileri, "Biz, size gönderilmiş şeyi inkar ediyoruz" demişlerdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz ne zaman bir şehre bir uyarıcı gönderdiysek oranın şımarıkları* mutlaka "Biz size gönderilmiş olan her şeyi inkâr edicileriz!" demişlerdi.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bir kente her ne zaman bir uyarıcı gönderirsek, elitleri, "Sizin kendisiyle gönderildiğiniz mesajı reddediyoruz" dediler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Biz, hangi beldeye bir uyarıcı gönderdiysek, oranın mutref* olanları: "Biz, sizin getirdiğiniz şeyleri küfrediyoruz." dediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bir yere elçi gönderdiğimizde onların şımartılmış takımı şunu söyler: "Biz sizinle gönderilen şeyleri görmek istemiyoruz".

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Hangi kente bir uyarıcı gönderdiysek, orasının ellerine güç geçirmiş olanları, şöyle dediler: "Aslında, sizinle gönderileni inkar ediyoruz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve ne zaman Biz bir topluma uyarıcı göndermişsek, oranın refah içinde şımarmış seçkinleri "Sizinle gönderilen şeyin ısrarlı inkarcısıyız" derler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz, hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek, onun servet ve refahla şımaranları mutlaka şöyle demişlerdir: "Biz, sizin elçilik yaptığınız şeyi inkar ediyoruz!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdikse, mutlaka oranın 'refah içinde şımaran önde gelenleri': "Gerçekten biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz" demişlerdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Biz herhangi bir memlekette tehlikeyi haber veren bir Resul gönderdiysek, herhalde onun refah ile şımartılmış olanları: "Biz, sizin gönderildiğiniz şeyleri tanımayız." dediler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Nitekim, ne zaman bir topluma uyarıcı gönderdiysek, toplumun sefahata dalmış olan kesimi, "(Sahip olduğunuzu iddia ettiğiniz) mesajınızın hak olduğunu inkar ediyoruz!" derler;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Biz, hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek oranın şımarık zenginleri, "Biz, sizinle gönderileni inkar ediyoruz" demişlerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz her hangi bir memlekette (bir nezir) tehlikeyi haber veren bir Resul gönderdikse her halde onun refah ile şımartılmış olanları dediler ki: "biz sizin gönderildiğiniz şeyleri tanıyamayız"

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdiysek mutlaka oranın varlıkla şımarmış kimseleri: "Biz, sizin gönderildiğiniz şeyi inkar ediyoruz" dediler.

 • Gültekin Onan

  Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdikse, mutlaka oranın 'refah içinde şımaran önde gelenleri': "Gerçekten biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeye kafir olanlarız" demişlerdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz hiçbir memlekete gelecek tehlikeleri haber verici bir peygamber göndermedik, ille oranın refah erbabı: "Biz, sizin gönderdiğiniz şeylere küfr edicileriz" dediler.

 • İbni Kesir

  Uyarıcı gönderdiğimiz her kasabanın varlıklıları dediler ki: Biz, sizin gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bir ülkeye uyarıcı göndermedik ki oranın varlıklıları: -Biz, sizinle gönderilen şeyleri inkar ediyoruz demiş olmasınlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Uyarmak üzere Peygamber gönderdiğimiz hiçbir belde yoktur ki, onların ileri gelen, varlıklı ve şımarık olanları: "Biz sizinle gönderilen şeyleri reddediyoruz, bunu böyle bilesiniz!" demiş olmasınlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Biz hangi memlekete bir uyarıcı irsal ettiysek, oranın şımarık zenginleri: "Muhakkak ki biz Risaletinizle gönderilen hakikat bilgisini kabul etmeyiz" (dediler).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bir kente her ne zaman bir uyarıcı gönderirsek, elitleri, 'Sizin kendisiyle gönderildiğiniz mesajı reddediyoruz,' dediler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Biz, hangi beldeye bir uyarıcı gönderdiysek, oranın varlıklı olmalarıyla şımarmış ileri gelenleri*: "Biz, sizin getirdiğiniz şeylere inanmıyoruz." dediler.

 • Progressive Muslims

  And We do not send a warner to any town, except its carefree ones would Say: "We reject what you have been sent with. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We sent not to a city any warner save its opulent ones said: “We are deniers of that wherewith you have been sent.”

 • Aisha Bewley

  We never sent a warner into any city without the affluent people in it saying, ‘We reject what you have been sent with. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Every time we sent a warner to a community, the leaders of that community said, "We reject the message you are sent with."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We do not send a warner to any town, except its carefree ones would say: "We reject what you have been sent with."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We do not send a warner to any town, except its privileged hedonists would say, "We reject what you have been sent with."