Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Eğer yanlış yola sapmışsam sadece kendi zararıma sapmış olurum. Eğer doğru yoldaysam, bilesiniz ki Rabb'imin bana verdiği vahiy sayesindedir. O, Her Şeyi Duyan'dır, En Yakın Olan'dır.

قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّـمَٓا اَضِلُّ عَلٰى نَفْس۪يۚ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوح۪ٓي اِلَيَّ رَبّ۪يۜ اِنَّهُ سَم۪يعٌ قَر۪يبٌ
Kul in dalaltu fe innema edıllu ala nefsi, ve in ihtedeytu fe bima yuhi ileyye rabbi, innehu semiun karib.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2ineğer
3deleltusaparsamضلل
4feinnemaşüphesiz
5edillusapmış olurumضلل
6ala(zararıma)
7nefsikendiنفس
8veinive eğer
9htedeytuyolu bulursamهدي
10febimaşüphesiz sayesindedir
11yuhivahyettiğiوحي
12ileyyebana
13rabbiRabbiminربب
14innehuşüphesiz O
15semiunişitendirسمع
16karibunyakındırقرب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Ben, bir yanlış yaparsam kendi aleyhime yapmış olurum. Eğer doğru bir iş yaparsam biliniz ki bu, Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesindedir. Şüphesiz ki O, işitendir; yakındır."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "(Gerçeklerden) saparsam, sadece kendi aleyhime sapmış olurum. Doğru yolu bulursam bu da Rabbimin bana vahyettiği (Kur'an) sayesindedir.* Şüphesiz ki O duyandır, yakındır."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "Saparsam, kendi kusurumdandır, yolu bulursam Efendimin bana vahiy etmesindendir. O İşitendir, Yakındır."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Eğer yanlış yola sapmışsam sadece kendi zararıma sapmış olurum. Eğer doğru yoldaysam, bilesiniz ki Rabb'imin bana verdiği vahiy sayesindedir. O, Her Şeyi Duyan'dır, En Yakın Olan'dır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki:" Ben sapıtmışsam*, bu sadece beni etkiler. Doğru yolu bulmuşsam Sahibimin (Rabbimin) bana vahyettiği şey sebebiyledir O işitir, pek yakındadır."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Sapkınlığa sürüklenirsem, kendi benliğime karşı sapmış olurum. Ama doğru yola erişirsem, Efendimin bana bildirdiği sayesindedir. Kuşkusuz, O, Duyandır; Yakındır!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Eğer ben saparsam kendi aleyhime sapmış olurum; yok eğer doğru yoldaysam, bu yalnızca Rabbimin bana ilettiği vahiy sayesindedir: şüphesiz O her şeyi işitir, O (kuluna şah damarından) çok daha yakındır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Eğer saparsam, öz benliğim aleyhine saparım. Doğruyu ve güzeli bulursam bu, Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Çünkü O, Semi'dir, Karib'dir."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Eğer ben sapacak olsam, artık kendi nefsim aleyhine sapmış olurum; eğer hidayeti bulacak olsam, bu da Rabbimin bana vahyetmekte olduğu (Kur'an) sayesindedir. Şüphesiz O, işitendir, yakın olandır."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Eğer ben yanılırsam, yalnız kendime kalarak yanılırım ve eğer doğru yolu bulmuşsam bilmeli ki Rabbimin bana vahiy vermesiyledir. Çünkü O, yakındır, işitir, işittirir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Eğer sapkınlığa düşmüş olsaydım (kendi yüzümden ve) kendi aleyhime sapmış olurdum; ama eğer doğru yoldaysam, yalnızca Rabbimin bana vahyi sayesindedir, kuşkusuz O, en yakın olan, her şeyi işitendir!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Ben eğer sapmışsam, ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: eğer ben yanılırsam yalnız kendime kalarak yanılırım ve eğer hidayeti bulmuşsam bilmeli ki rabbımın bana vahiy vermesiyledir, çünkü o yakındır, işitir, işittirir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Eğer saparsam, kendi zararıma sapmış olurum. Eğer yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyettiği (Kur'an) sayesindedir. Şüphesiz O, işitendir, yakındır."

 • Gültekin Onan

  De ki: "Eğer ben sapacak olsam, artık kendi nefsim aleyhine sapmış olurum; eğer hidayeti bulacak olsam, bu da rabbimin bana vahyetmekte olduğu (Kuran) sayesindedir. Şüphesiz O işitendir, yakın olandır."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Eğer ben (hakdan) sapmışsam bu sapışım (ın günahı) nefsime aiddir. Doğru yolu bulmuşsam bu da Rabbimin bana vahyetmekde olduğu (Kur'an ve hikmet) sayesindedir. Şübhesiz O, en yakın (tek) işidendir".

 • İbni Kesir

  De ki: Eğer ben, sapacak olsam, ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Şayet hidayete erersem, Rabbimin bana vahyetmesinden ötürü ererim. O, muhakkak ki Semi'dir. Karib'tir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Eğer saparsam, sapmam ancak kendi aleyhimedir, eğer doğru yola girersem bu da Rabbim bana vahyettiği içindir. O, herşeyi işitir, o çok yakındır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Eğer ben yoldan saparsam, kendi aleyhime olarak saparım. Şayet doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyetmesi sayesindedir. O herşeyi işitir, kullarına pek yakındır."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Eğer (doğru inançtan) saparsam, bilincimin (yanıltışı) olur bu sapış! Eğer hakikate erersem, Rabbimin bana vahyettiği iledir.. . Muhakkak ki O, Semi'dir, Kariyb'dir. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki, 'Saparsam, kendi kusurumdandır, yolu bulursam Rabbimin bana vahyetmesindendir. O İşitendir, Bilendir.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Eğer yanlış yola sapmışsam sadece kendi zararıma sapmış olurum. Eğer doğru yoldaysam, bilesiniz ki Rabb'imin bana verdiği vahiy sayesindedir. O, Her Şeyi Duyan'dır, En Yakın Olan'dır.

 • Progressive Muslims

  Say: "If I stray, then I stray to my own loss. And if I am guided, then it is because of what my Lord inspired to me. He is Hearer, Near."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “If I go astray, I but go astray against my soul; and if I am guided, it is because of what my Lord reveals to me. He is hearer and near.”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘If I am misguided, it is only to my detriment. But if I am guided, it is by what my Lord reveals to me. He is All-Hearing, Close-at-hand.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "If I go astray, I go astray because of my own shortcomings. And if I am guided, it is because of my Lord's inspiration. He is Hearer, Near."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "If I stray, then I stray to my own loss. And if I am guided, then it is because of what my Lord inspired to me. He is Hearer, Near."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "If I stray, then I stray to my own loss. If I am guided, then it is because of what my Lord inspired to me. He is Hearer, Near."