Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi; artık canlarının arzu ettiğini yapamayacaklar. Onlar kaygı verici ikilem içindeydiler.

وَح۪يلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُۜ اِنَّهُمْ كَانُوا ف۪ي شَكٍّ مُر۪يبٍ
Ve hile beynehum ve beyne ma yeştehune kema fuile bi eşyaihim min kabl, innehum kanu fi şekkin murib.
#kelimeanlamkök
1ve hileperde çekildiحول
2beynehumonların arasınaبين
3ve beyneve arasınaبين
4maşeyler
5yeştehunearzu ettikleriشهو
6kemagibi
7fuileyapıldığıفعل
8bieşyaihimbenzerlerineشيع
9min
10kablubundan önceقبل
11innehumdoğrusu onlar
12kanuكون
13fiiçindedirler
14şekkinbir kuşkuشكك
15muribinkatmerliريب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bundan önce de benzerlerine yapıldığı gibi, kendileri ile arzuladıkları iman arasına engel konulacak. Çünkü onlar, derin bir şüphe içindeydiler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzu ettikleri şey* arasına perde çekilmiş (olacak)tır. Şüphesiz ki onlar kuşkulandıran bir şüphe içindeydiler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sonunda, hoşlandıkları şeylerden yoksun bırakılırlar. Kendilerinden önceki benzerlerine de aynı şey yapılmıştı. Onlar aşırı bir kuşku içinde idiler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi; artık canlarının arzu ettiğini yapamayacaklar. Onlar kaygı verici ikilem içindeydiler.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bunlarla çok istedikleri şey* arasına da engel* konmuş olacaktır. O engel, daha önce kendi yandaşlarına da* konmuştu. Bunlar şüphe duyup ikileme düşmüşlerdi. hepsi korkutucu bir şüphe* içindedirler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle istedikleri şeyler arasına bir engel konulmuştur. Aslında, onlar, derin bir kuşku içindeydiler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Artık kendileriyle arzu ve özlemleri arasına bir set çekilmiştir; tıpkı kendilerinden önce geçip gitmiş kafadarlarına yapıldığı gibi: çünkü ötekiler de korku ve endişeyle karışık bir kuşku içinde (helak) olup gitmişlerdi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Artık kendileriyle, iştahla arzuladıkları şey arasına engel konmuştur. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Gerçek şu ki onlar, tutarsızlığa iten bir kuşku içindeydiler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Şimdi) Kendileriyle istek duydukları şeyler arasında perde çekilmiştir; daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar, kuşku verici bir tereddüt içinde idiler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Artık kendileriyle arzuladıklarının arasına set çekilmiştir; tıpkı bundan önce emsallerine yapıldığı gibi. Çünkü hepsi işkilli bir şüphe içinde bulunuyorlardı.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Böylece, kendileri ile istek ve özlemleri arasına bir set çekilecektir, tıpkı onlardan önce yaşayıp gitmiş olanlara yapıldığı gibi; çünkü ötekiler (de) şüpheye varan bir tereddüt içinde boğulup gitmişlerdi.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzuladıkları arasına bir engel konmuştur. Çünkü onlar derin bir şüphe içindeydiler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Artık kendileriyle arzularının arasına sed çekilmiştir, tıpkı bundan evvel emsallerine yapıldığı gibi, çünkü hepsi işkilli bir şek bulunuyorlardı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzu ettikleri şey arasına perde çekildi. Doğrusu, onlar katmerli bir kuşku içindedirler.

 • Gültekin Onan

  (Şimdi) Kendileriyle istek duydukları şeyler arasında perde çekilmiştir; daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar, kuşku verici bir tereddüt içinde idiler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Artık) kendileriyle arzu edegeldikleri şeylerin arasına bir sed çekilmişdir, bundan evvel benzerlerine de yapıldığı gibi. Çünkü hepsi de (insanları) kötü zanna düşüren bir şübhe içinde idiler.

 • İbni Kesir

  Onlarla arzuladıkları şeylerin arasına bir engel konulmuştur. Daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Şüphesiz onlar şiddetli bir tereddüt ve şüphe içindedirler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Arzu duydukları şeyler ile aralarına engel kondu. Daha önce benzerlerine de yapıldığı gibi. Çünkü onlar, şüphe ve tereddüt içinde idiler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Neticede, tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzu ettikleri şey arasına sed çekilir.Çünkü onlar, kıyamet hakkında gerçekten insanları kötü zanna düşüren bir şüphe içindeydiler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Daha önce benzerlerine yapıldığı gibi onlarla, iştahla arzuladıkları şey arasına engel konmuştur! Muhakkak ki onlar kendilerini huzursuz kılan kuşku içindedirler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sonunda, arzuladıkları şeylerden yoksun bırakılırlar. Kendilerinden önceki benzerlerine de aynı şey yapılmıştı. Onlar aşırı bir kuşku içinde idiler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi; artık canlarının arzu ettiğini yapamayacaklar. Onlar derin bir kuşku içindeydiler.*

 • Progressive Muslims

  And they will be separated from what they had desired, as was done for their counterparts before. They have been in grave doubt.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And a barrier will be set between them and what they desire, as was done with their sects before; they were in sceptical doubt.

 • Aisha Bewley

  A barrier will be set up between them and the thing that they desire, just as was done with their kind before. They too were in a state of crippling doubt.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Consequently, they were deprived of everything they longed for. This is the same fate as their counterparts in the previous generations. They harbored too many doubts.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And a barrier will be set between them and what they had desired, as was done for their counterparts before. They have been in grave doubt.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They will be separated from what they had desired, as was done for their counterparts before. They have been in grave doubt.