Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Güneş, kendisi için karar kılınan yörüngesinde akar gider. İşte bu Mutlak Üstün Olan'ın, Her Şeyi Bilen'in yasasıdır.

وَالشَّمْسُ تَجْر۪ي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَاۜ ذٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِۜ
Veş şemsu tecri li mustekarrin leha, zalike takdirul azizil alim.
#kelimeanlamkök
1ve şşemsuve güneşشمس
2tecriakıp giderجري
3limustekarrinkarar bulacağı yereقرر
4lehakendinin
5zalikebu
6tekdirutakdiridirقدر
7l-aziziüstün olanınعزز
8l-alimive bileninعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kendi yörüngesinde seyreden güneş de bir delildir. Bu, her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Güneş, kendisi için belirlenmiş yerde akar.* İşte bu, güçlü, bilen (Allah)'ın ölçüsüdür.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Güneş belirlenmiş olan rotasında akıp gitmektedir. Bu Üstün ve Bilgin olanın kurduğu bir düzendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Güneş, kendisi için karar kılınan yörüngesinde akar gider. İşte bu Mutlak Üstün Olan'ın, Her Şeyi Bilen'in yasasıdır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Güneş ise kendine ayrılmış yolda akıp gider. İşte bu, güçlü ve bilgili olan Allah'ın koyduğu ölçüdür.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Güneş de yargısı verilmiş bir yere doğru akıp gitmektedir. İşte bu, Üstün Olanın; Bilenin ölçümlemesidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Güneşte de (bir ders vardır): o kendisi için tayin edilen mekan ve zamana bağlı olarak hareket eder durur; işte bu, en yüce olanın, her şeyi bilenin takdiridir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Güneş, kendine özgü bir durak noktasına/bir durma zamanına doğru akıp gidiyor. Aziz, Alim olanın takdiridir bu.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Güneş de, kendisi için (tesbit edilmiş) olan bir müstakarra doğru akıp gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)ın takdiridir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Güneş de (bir delildir ki) kendisine mahsus bir karargah için akıp gidiyor, işte bu, güçlü ve herşeyi bilen (Allah)ın takdiridir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve güneş(te de onlar için bir işaret vardır): o, kendine ait bir yörüngede akıp gider; bu, kudret sahibi ve her şeyi bilen (Allah)ın iradesinin bir sonucudur;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri (düzenlemesi)dir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Güneş de; kendisine mahsus bir müstekarr için cereyan ediyor, o işte o azizi alimin takdiridir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Güneş de kendi müstekarrı (istikrarı veya istikrar bulacağı yer) için akıp gider. Bu, üstün ve bilen(Allah)ın takdiridir.

 • Gültekin Onan

  Güneş de kendisi için (tesbit edilmiş) olan bir müstakarra doğru akıp gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü olan, bilenin takdiridir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Güneş de (ilahi bir ayetdir ki) kendi karargahında (mahrekinde aleddevam seyr ve) cereyan etmekdedir. Bu, mutlak gaalib, (her şey'i) hakkıyle bilen (Allah) ın takdiridir.

 • İbni Kesir

  Güneş de kendi yörüngesinde akıp gider. Bu; Aziz, Alim'in takdiridir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Güneş de karar kılacağı yere akıp gider. Bu, üstün, güçlü ve her şeyi bilenin takdiridir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Güneş de bir delildir onlara, akar gider yörüngesinde... O aziz ve alimin (o üstün kudret sahibinin ve her şeyi bilenin), yaratması böyle olur işte!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Güneş de kendi yörüngesinde akar gider! Aziyz, Aliym'in takdiridir bu!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Güneş belirlenmiş olan rotasında akıp gitmektedir. Bu Üstün ve Bilgin olanın kurduğu bir düzendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Güneş, kendisi için karar kılınan yörüngesinde akar gider. İşte bu Mutlak Üstün Olan'ın, Her Şeyi Bilen'in yasasıdır.

 • Progressive Muslims

  And the sun runs to a specific destination, such is the design of the Noble, the Knowledgeable.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And the sun: it runs to its resting-place; that is the determination of the Exalted in Might, the Knowing.

 • Aisha Bewley

  And the sun runs to its resting place. That is the decree of the Almighty, the All-Knowing.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The sun sets into a specific location, according to the design of the Almighty, the Omniscient.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And the sun runs to a specific destination, such is the design of the Noble, the Knowledgeable.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The sun runs to a specific destination, such is the design of the Noble, the Knowledgeable.