Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Öyleyse, Allah adına yalan uyduran ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri Cehennem'de değil mi?

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَٓاءَهُۜ اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِر۪ينَ
Fe men azlemu mimmen kezzebe alallahi ve kezzebe bis sıdkı iz caeh, e leyse fi cehenneme mesven lil kafirin.
#kelimeanlamkök
1femenkim olabilir?
2ezlemudaha zalimظلم
3mimmenkimseden
4kezebeyalan uydurandanكذب
5alahakkında
6llahiAllah
7ve kezzebeve yalanlayandanكذب
8bis-sidkidoğruyuصدق
9izzaman
10ca'ehukendisine geldiğiجيا
11eleyseyok mudur?ليس
12fi
13cehennemecehennemde
14mesvenbir yerثوي
15lilkafirinekafirler içinكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah hakkında yalan uydurandan ve önüne konulan gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennem, kafirler için uygun yer değil midir?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'a yalan uyduran ve kendisine gelen gerçeği (Kur'an'ı) yalanlayandan daha zalim kim olabilir ki!* Kâfirler için cehennemde yer mi yok!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'a karşı yalan uydurandan ve kendisine gerçek geldiğinde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde bir yer yok mu?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Öyleyse, Allah adına yalan uyduran ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri Cehennem'de değil mi?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğrular kendine geldiğinde yalana sarılandan daha büyük yanlışı kim yapar? Ayetleri görmezlikten gelenler (kafirler) için Cehennemde yer mi yok?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Öyleyse Allah hakkında yalanlar söyleyerek iftira eden ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan, daha aşırı, kim haksızlık yapabilir? Nankörlük edenler için cehennemde yer mi yok?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah hakkında yalan söyleyen ve ayağına kadar geldiği halde gerçeği yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Hiç inkarda ısrar edenler için cehennemde yer bulunmaz mı?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah hakkında yalan düzenden ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim kim vardır? Cehennemde kafirler için bir barınak yok mu?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah'a karşı yalan söyleyenden ve kendisine geldiğinde doğruyu (Kur'an'ı) yalanlayandan daha zalim kimdir? Kafirler için cehennemde bir konaklama yeri mi yok?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğruyu da kendisine geldiği vakit yalanlayan kimseden daha zalim (haksız) kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennemde değil midir?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah hakkında yalan uydurandan ve önüne konulan gerçeği yalanlayandan daha zalim kim vardır? Cehennem, hakikati inkar edenler için (en uygun) yer değil midir?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kim, Allah'a karşı yalan uyduran ve kendisine geldiğinde, doğruyu (Kur'an'ı) yalanlayandan daha zalimdir? Cehennemde kafirler için kalacak bir yer mi yok!?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Artık o kimseden daha zalim (daha haksız) kim olabilir ki Allah üzerine yalan söylemiş, doğruyu da kendisine geldiği vakıt tekzib eylemiştir, Cehennemde değil midir mevkıi kafirlerin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah hakkında yalan uydurandan ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer yok mudur?

 • Gültekin Onan

  Tanrı'ya karşı yalan söyleyenden ve kendisine geldiğinde doğruyu (Kuran'ı) yalanlayandan daha zalim kimdir? Kafirler için cehennemde bir konaklama yeri mi yok?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Böyle iken) Allaha karşı yalan söyleyenden, sıdk (-u hakıykat) ı — o, kendisine gelir gelmez — tekzib edenden daha zaalim kimdir? Kafirler için cehennemde bir karargah mı yokdur?!

 • İbni Kesir

  Allah'a karşı yalan söyleyenden ve kendisine gelmiş olan gerçeği yalan sayandan daha zalim kimdir? Kafirler için cehennemde bir karargah olmaz olur mu?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah hakkında yalan söyleyen ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim kim vardır? Cehennemde kafirler için yer mi yok?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Uydurduğu yalanı Allah'a mal eden, yahut yanına kadar gelen gerçeği yalan sayan kimseden daha zalim biri olabilir mi? Kafirler için cehennemde yer mi yok?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah üzerine yalan söyleyen ve kendisine geldiğinde varlığındaki gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Hakikat bilgisini inkar edenler için, yaşayacakları ortam cehennemde değil midir?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'a karşı yalan uydurandan ve kendisine gerçek geldiğinde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde bir yer yok mu?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Öyleyse, Allah adına yalan uyduran ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Gerçeği yalanlayan nankörlerin yeri Cehennem'de değil mi?

 • Progressive Muslims

  Who then is more wicked than one who lies about God, and denies the truth when it comes to him Is there not in Hell an abode for the rejecters

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And who is more unjust than he who lies against God and denies the truth when it comes to him? Is then there not in Gehenna a home for the false claimers of guidance?

 • Aisha Bewley

  Who could do greater wrong than those who lie about Allah and deny the truth when it comes to them? Do the kuffar not have a dwelling place in Hell?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Who is more evil than one who attributes lies to GOD, while disbelieving in the truth that has come to him? Is Hell not a just requital for the disbelievers?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Who is more wicked than he who lies about God, and denies the truth when it comes to him? Is there not in Hell an abode for the rejecters?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Who then is more wicked than one who lies about God, and denies the truth when it comes to him? Is there not in hell an abode for the ingrates?