4. Nisa suresi 110. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Kim bir kötülük yapar veya kendisine haksızlık eder* de, sonra Allah'tan bağışlanma dilerse; Allah'ı, Çok Bağışlayıcı ve Kesintisiz Rahmet edici bulur.

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا
Ve men ya'mel suen ev yazlim nefsehu summe yestagfirillahe yecidillahe gafuran rahima.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Kim bir kötülük yapar veya kendine zulmeder de sonra Allah'tan af dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve merhamet edici bulacaktır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Kim bir kötülük işler veya özüne zulmeder de sonra ALLAH'tan bağışlanma dilerse ALLAH'ı Bağışlayıcı ve Rahim bulur.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Kim bir kötülük yapar veya kendisine haksızlık eder* de, sonra Allah'tan bağışlanma dilerse; Allah'ı, Çok Bağışlayıcı ve Kesintisiz Rahmet edici bulur.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Kim bir kötülük işler veya kendini yanlışa sürükler de Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ın bağışlamasının bol, ikramının çok olduğunu görecektir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kim bir kötülük yapar veya kendisine yazık eder, sonra, Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı, Sınırsız Bağışlayan; Merhametli bulacaktır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Fakat kim kötülük yapar ya da kendine zulmeder ama Allah'tan af dilerse, Allah'ı hem tarifsiz bir bağışlayıcı, hem de eşsiz merhamet sahibi bulacaktır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Kim bir kötülük yapar yahut öz benliğine zulmeder de sonra Allah'tan af dilerse Allah'ı çok affedici, çok merhametli bulur.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Oysa ki, kim bir kötülük yapar veya kendine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve merhametli bulur.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ama kim kötülük yapar yahut (başka şekilde) kendisine zulmeder de daha sonra affetmesi için Allaha yalvarırsa, Allahı çok bağışlayıcı ve rahmet kaynağı olarak bulacaktır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Kim bir kötülük yapar, yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlama dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Halbuki kim bir kötülük yapar veya nefsine zulm eder de sonra Allahın mağfiretine sığınırsa Allahı bir gafur, rahim bulur
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Kim bir kötülük yapar, yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur.
Gültekin Onan
Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Tanrı'dan bağışlanma dilerse Tanrı'yı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Kim bir kötülük yapar, yahud nefsine zulmeder de sonra Allahdan mağfiret isterse o, Allahı çok yarlığayıcı, çok esirgeyici bulur.
İbni Kesir
Kim, bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'dan mağfiret dilerse; Allah'ın Gafur ve Rahim olduğunu görür.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Kim bir kötülük işler veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve merhametli olarak bulur.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Kim kötülük eder veya günah işleyerek nefsine zulmeder de sonra Allah'tan af dilerse, Allah'ı gafur ve rahim (affı ve merhameti bol) bulur.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Kim bir suç işler ya da nefsine zulmederse (benliği yüzünden - benliğini Allah'a şirk koşarsa); sonra (suçunu idrak edip) Allah'a istiğfar ederse, Allah Ğafur'dur, Rahıym'dir (bağışlayıcıdır ve rahmetinden kaynaklanan güzellikleri yaşatandır). . .
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Anyone who commits evil, or wrongs his soul, then implores GOD for forgiveness, will find GOD Forgiving, Most Merciful.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And whoever does any evil, or wrongs himself, then seeks the forgiveness of God; he will find God is Forgiver, Merciful.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Whoever does any evil, or wrongs himself, then seeks God's forgiveness; he will find God Forgiving, Compassionate.
# Kelime Anlam Kök
1 ve men: ve kim
2 yea'mel: yaparsa عمل
3 su'en: bir kötülük سوا
4 ev: yahut
5 yezlim: zulmederse ظلم
6 nefsehu: nefsine نفس
7 summe: sonra
8 yestegfiri: mağfiret dilerse غفر
9 llahe: Allah'tan
10 yecidi: bulur وجد
11 llahe: Allah'ı
12 gafuran: bağışlayıcı غفر
13 rahimen: ve esirgeyici رحم