Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kim bir günah işlerse, onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْماً فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلٰى نَفْسِه۪ۜ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يماً حَك۪يماً
Ve men yeksib ismen fe innema yeksibuhu ala nefsihi. Ve kanallahu alimen hakima.
#kelimeanlamkök
1ve menve kim
2yeksibişlerseكسب
3ismenbir günahاثم
4feinnemamuhakkak
5yeksibuhuonu kazanırكسب
6alaaleyhine
7nefsihikendiنفس
8ve kaneكون
9llahuAllah
10alimenbilendirعلم
11hakimenhüküm ve hikmet sahibidirحكم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Çünkü günah işleyen kimse, yalnız kendine zarar verir. Allah her şeyi bilendir; hikmet sahibidir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Kim bir günah kazanırsa onu sadece kendi aleyhine kazanmış olur.
*
Allah bilendir, doğru hüküm verendir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kim bir günah kazanırsa kendisine karşı kazanmış olur. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Kim bir günah işlerse, onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Kim bir günah işlerse onu sadece kendi aleyhine işlemiş olur. Allah bilir, doğru kararlar verir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kim bir suç işlerse, yalnızca kendi benliğine yöneliktir. Çünkü Allah, Bilendir; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Zira kötülük işleyen kimse ancak kendi aleyhine işlemiş olur; Allah ise her şeyi bilendir, her hükmünde tam isabet edendir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Günah kazanan onu kendi nefsi aleyhine kazanır. Allah Alim ve Hakim'dir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kim bir günah kazanırsa, o ancak kendi nefsi aleyhinde onu kazanmıştır. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kim de bir günah işlerse, onu yalnız kendi aleyhine işlemiş olur. Allah ise herşeyi bilir ve hikmet sahibidir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Çünkü günah işleyen kimse, yalnız kendine zarar verir. Ve Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Kim bir günah kazanırsa, onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Maamafih kim bir vebal kazanırsa onu sırf kendi aleyhine kazanır, Allah alim, hakim de bulunuyor

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kim bir günah işlerse onu kendi aleyhine kazanır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Gültekin Onan
Kim bir günah kazanırsa, o ancak kendi nefsi aleyhinde onu kazanmıştır. Tanrı, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şey'i bilicidir, tam bir hüküm ve hikmet saahibidir.

İbni Kesir
Kim, bir günah kazanırsa; bunu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Ve Allah; Alim, Hakim olandır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Kim bir günah işlerse, onu ancak kendi aleyhine işler. Allah ise bilen ve hükmedendir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Kim günah kazanırsa, onu sırf kendi aleyhine kazanır. Allah her işi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Kim bir suç işlerse, bunun getirisi kendinedir (başkasına değil)! Allah Aliym'dir, Hakiym'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kim bir günah kazanırsa kendisine karşı kazanmış olur. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Kim bir günah işlerse, onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

Rashad Khalifa The Final Testament
Anyone who earns a sin, earns it to the detriment of his own soul. GOD is Omniscient, Most Wise.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And whoever earns any sin, then he has brought it on himself. And God is Knowledgeable, Wise.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Whoever earns any sin, it is he who has brought it on himself. God is Knowledgeable, Wise.