Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kendisine doğru yol belli olduktan sonra, her kim Resul'e karşı gelir, Mü'minlerin yolundan başkasına yönelirse, onu saptığı yolda bırakırız. Onu Cehennem'e atarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِـعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّه۪ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِه۪ جَهَنَّمَۜ وَسَٓاءَتْ مَص۪يراً۟
Ve men yuşakıkır resule min ba'di ma tebeyyene lehul huda ve yettebi' gayra sebilil mu'minine nuvellıhi ma tevella ve nuslihi cehennem. Ve saet masira.
#kelimeanlamkök
1ve menkim de
2yuşakikikarşı gelirشقق
3r-rasuleElçi'yeرسل
4min
5bea'disonraبعد
6ma
7tebeyyenebelli olduktanبين
8lehukendisine
9l-hudadoğru yolهدي
10ve yettebia've uyarsaتبع
11gayrabaşkasınaغير
12sebiliyolundanسبل
13l-mu'mininemü'minlerinامن
14nuvellihionu yöneltirizولي
15ma
16tevelladöndüğü (yola)ولي
17ve nuslihive sokarızصلي
18cehennemecehenneme
19ve sa'etne kötüسوا
20mesiranbir gidiş yeridirصير
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim Peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim Elçi'ye karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu (kendisinin) döndüğü yere döndürecek ve cehenneme atacağız. Ne kötü varış yeridir (orası)!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Doğru yol kendisine belli olduktan sonra kim elçiye karşı gelir ve iman edenlerin yolundan farklı bir yol edinirse, seçtiği yöne kendisini yöneltir ve onu cehenneme atarız. Ne kötü bir dönüş noktasıdır orası.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kendisine doğru yol belli olduktan sonra, her kim Resul'e karşı gelir, Mü'minlerin yolundan başkasına yönelirse, onu saptığı yolda bırakırız. Onu Cehennem'e atarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Doğru yol kendisi için apaçık belli olduktan sonra kim bu Elçiden ayrılır ve müminlerin yolundan başka* yola girerse onu, saptığı yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü hale gelmedir o!

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Doğru yol kendisine açıkça belli olduktan sonra, kim elçiye karşı gelir ve inananların yolundan başka bir yolu izlerse, döndüğü yolda onu bırakır ve cehenneme atarız; ne kötü bir varış yeridir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Fakat kendisine doğru yol ayan açık belli olduktan sonra Peygamber ile yollarını ayıran ve mü'minlerin yolundan başka yollara sapan kimseyi kendi tercihiyle baş başa bırakacak ve onu cehenneme sokacağız: O ne berbat bir ikametgahtır!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Erdirici kılavuzluk kendisine ayan-beyan geldikten sonra, resulden kopup müminlerin yolunun dışını izleyeni biz, yöneldiğiyle kaynaştırır, sonra da cehenneme sallarız. Ne kötü bir dönüş yeridir o!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kim kendisine 'dosdoğru yol' apaçık belli olduktan sonra, elçiye muhalefet ederse ve mü'minlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o!..

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kim de doğru, apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefette bulunur ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu gittiği o yolda bırakır ve kendisini cehenneme boylatırız ki, o ne kötü gidiştir!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ama, kendisine hidayet bahşedildikten sonra Peygamber ile bağını koparan ve müminlerin yolundan başka bir yola sapana gelince, onu kendi tercih ettiği yolda bırakacak ve ona cehennemi tattıracağız: o ne kötü bir sondur!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, mü'minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Her kim de kendisine hak tebeyyün ettikten sonra peygambere muhalefette bulunur ve mü'minler yolunun gayrısına giderse biz onu gittiğine bırakırız ve kendisine Cehennemi boylatırız ki o ne fena gidişdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kim de kendisine doğru yol belli olduktan sonra Elçi'ye karşı gelir ve mü'minlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü yola yöneltiriz ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir gidiş yeridir orası!

 • Gültekin Onan

  Kim kendisine 'dosdoğru yol' apaçık belli olduktan sonra, elçiye muhalefet ederse ve inançlıların yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o!..

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kim kendisine doğru yol besbelli oldukdan sonra peygambere muhalefet eder, mü'minlerin yolundan başkasına uyub giderse onu döndüğü o yolda bırakırız. (Fakat ahiret de) kendisini cehenneme koyarız. O, ne kötü bir yerdir!

 • İbni Kesir

  Kim, kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra, peygambere karşı gelir, mü'minlerin yolundan başakasına uyup giderse; onu döndüğü yolda bırakırız. Kendisini cehenneme koyarız. Ne kötü dönüş yeridir orası.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kim, kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra Peygamberden ayrılır ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa; onu döndüğü sapıklıkta bırakır ve cehenneme atarız. Ne kötü bir yerdir!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Her kim de, hidayet yolu kendisine iyice belli olduktan sonra, Resulullaha muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa, Biz onu döndüğü yolda bırakırız. Fakat ahirette kendisini cehenneme koyarız. Orası ne fena bir varış yeridir!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kim hakikat apaçık belli olduktan sonra Rasule karşı gelir, iman edenlerin yolundan gayrına saparsa, gittiği yola terk eder sonunda da cehennemi boylatırız! Ne kötü bir yaşama dönüştür o!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Doğru yol kendisine belli olduktan sonra kim elçiye karşı gelir ve inananların yolundan farklı bir yol edinirse, seçtiği yöne kendisini yöneltir ve onu cehenneme atarız. Ne kötü bir dönüş noktasıdır orası.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kendisine doğru yol belli olduktan sonra, her kim Rasul'e karşı gelir, mü'minlerin yolundan başkasına yönelirse, onu saptığı yolda bırakırız. Onu Cehennem'e atarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

 • Progressive Muslims

  And whoever is hostile to the messenger after the guidance has been made clear to him, and he follows other than the path of the believers; We will grant him what he has sought and deliver him to Hell; what a miserable destination.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And whoso makes a breach with the Messenger after the guidance has become clear to him and follows other than the path of the believers: We will turn him to that to which he turns, and burn him in Gehenna; and evil is it as a journey’s end.

 • Aisha Bewley

  But if anyone opposes the Messenger after the guidance has become clear to him, and follows other than the path of the muminun, We will hand him over to whatever he has turned to, and We will roast him in Hell. What an evil destination!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for him who opposes the messenger, after the guidance has been pointed out to him, and follows other than the believers' way, we will direct him in the direction he has chosen, and commit him to Hell; what a miserable destiny!

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And whoever is hostile to the messenger after the guidance has been clarified to him, and he follows other than the path of the believers; We will grant him what he has sought and deliver him to Hell; what a miserable destination.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Whoever is hostile to the messenger after the guidance has been made clear to him, and he follows other than the path of those who acknowledge; We will grant him what he has sought and deliver him to hell; what a miserable destination.