4. Nisa suresi 115. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Kendisine doğru yol belli olduktan sonra, her kim Rasul'e karşı gelir, mü'minlerin yolundan başkasına yönelirse, onu saptığı yolda bırakırız. Onu Cehennem'e atarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا
Ve men yuşakıkır resule min ba'di ma tebeyyene lehul huda ve yettebi' gayra sebilil mu'minine nuvellıhi ma tevella ve nuslihi cehennem. Ve saet masira.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim Peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir!
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Doğru yol kendisine belli olduktan sonra kim elçiye karşı gelir ve inananların yolundan farklı bir yol edinirse, seçtiği yöne kendisini yöneltir ve onu cehenneme atarız. Ne kötü bir dönüş noktasıdır orası.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Kendisine doğru yol belli olduktan sonra, her kim Rasul'e karşı gelir, mü'minlerin yolundan başkasına yönelirse, onu saptığı yolda bırakırız. Onu Cehennem'e atarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Doğru yol kendisi için apaçık belli olduktan sonra kim bu Elçiden ayrılır ve müminlerin yolundan başka* yola girerse onu, saptığı yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü hale gelmedir o!
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Doğru yol kendisine açıkça belli olduktan sonra, kim elçiye karşı gelir ve inananların yolundan başka bir yolu izlerse, döndüğü yolda onu bırakır ve cehenneme atarız; ne kötü bir varış yeridir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Fakat kendisine doğru yol ayan açık belli olduktan sonra Peygamber ile yollarını ayıran ve mü'minlerin yolundan başka yollara sapan kimseyi kendi tercihiyle baş başa bırakacak ve onu cehenneme sokacağız: O ne berbat bir ikametgahtır!
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Erdirici kılavuzluk kendisine ayan-beyan geldikten sonra, resulden kopup müminlerin yolunun dışını izleyeni biz, yöneldiğiyle kaynaştırır, sonra da cehenneme sallarız. Ne kötü bir dönüş yeridir o!
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Kim kendisine 'dosdoğru yol' apaçık belli olduktan sonra, elçiye muhalefet ederse ve mü'minlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o!..
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kim de doğru, apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefette bulunur ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu gittiği o yolda bırakır ve kendisini cehenneme boylatırız ki, o ne kötü gidiştir!
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ama, kendisine hidayet bahşedildikten sonra Peygamber ile bağını koparan ve müminlerin yolundan başka bir yola sapana gelince, onu kendi tercih ettiği yolda bırakacak ve ona cehennemi tattıracağız: o ne kötü bir sondur!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, mü'minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Her kim de kendisine hak tebeyyün ettikten sonra peygambere muhalefette bulunur ve mü'minler yolunun gayrısına giderse biz onu gittiğine bırakırız ve kendisine Cehennemi boylatırız ki o ne fena gidişdir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Kim de kendisine doğru yol belli olduktan sonra Elçi'ye karşı gelir ve mü'minlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü yola yöneltiriz ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir gidiş yeridir orası!
Gültekin Onan
Kim kendisine 'dosdoğru yol' apaçık belli olduktan sonra, elçiye muhalefet ederse ve inançlıların yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o!..
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Kim kendisine doğru yol besbelli oldukdan sonra peygambere muhalefet eder, mü'minlerin yolundan başkasına uyub giderse onu döndüğü o yolda bırakırız. (Fakat ahiret de) kendisini cehenneme koyarız. O, ne kötü bir yerdir!
İbni Kesir
Kim, kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra, peygambere karşı gelir, mü'minlerin yolundan başakasına uyup giderse; onu döndüğü yolda bırakırız. Kendisini cehenneme koyarız. Ne kötü dönüş yeridir orası.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Kim, kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra Peygamberden ayrılır ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa; onu döndüğü sapıklıkta bırakır ve cehenneme atarız. Ne kötü bir yerdir!
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Her kim de, hidayet yolu kendisine iyice belli olduktan sonra, Resulullaha muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa, Biz onu döndüğü yolda bırakırız. Fakat ahirette kendisini cehenneme koyarız. Orası ne fena bir varış yeridir!
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Kim hakikat apaçık belli olduktan sonra Rasule karşı gelir, iman edenlerin yolundan gayrına saparsa, gittiği yola terk eder sonunda da cehennemi boylatırız! Ne kötü bir yaşama dönüştür o!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
As for him who opposes the messenger, after the guidance has been pointed out to him, and follows other than the believers' way, we will direct him in the direction he has chosen, and commit him to Hell; what a miserable destiny!
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And whoever is hostile to the messenger after the guidance has been clarified to him, and he follows other than the path of the believers; We will grant him what he has sought and deliver him to Hell; what a miserable destination.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Whoever is hostile to the messenger after the guidance has been made clear to him, and he follows other than the path of those who acknowledge; We will grant him what he has sought and deliver him to hell; what a miserable destination.
# Kelime Anlam Kök
1 ve men: kim de
2 yuşakiki: karşı gelir شقق
3 r-rasule: Elçi'ye رسل
4 min:
5 bea'di: sonra بعد
6 ma:
7 tebeyyene: belli olduktan بين
8 lehu: kendisine
9 l-huda: doğru yol هدي
10 ve yettebia': ve uyarsa تبع
11 gayra: başkasına غير
12 sebili: yolundan سبل
13 l-mu'minine: mü'minlerin امن
14 nuvellihi: onu yöneltiriz ولي
15 ma:
16 tevella: döndüğü (yola) ولي
17 ve nuslihi: ve sokarız صلي
18 cehenneme: cehenneme
19 ve sa'et: ne kötü سوا
20 mesiran: bir gidiş yeridir صير