4. Nisa suresi 134. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Kim dünya sevabını* isterse; bilsin ki dünyanın da ahiretin de sevabı yalnızca Allah katındadır. Allah, Her Şeyi Duyan, Her Şeyi Gören'dir.

مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
Men kane yuridu sevabed dunya fe indallahi sevabud dunya vel ahırah. Ve kanallahu semian basira.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Kim dünyanın sevabını isterse, bilsin ki dünyanın da ahiretin de sevabı Allah katındadır. Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Her kim dünya nimetini isterse, bilsin ki hem dünya hem ahiret nimeti ALLAH'ın yanındadır. ALLAH İşitendir, Görendir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Kim dünya sevabını* isterse; bilsin ki dünyanın da ahiretin de sevabı yalnızca Allah katındadır. Allah, Her Şeyi Duyan, Her Şeyi Gören'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Kim dünyalık isterse bilsin ki dünyalık da ahiret kazancı da Allah katındadır. Allah, dinler ve görür.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kim dünya ödülünü isterse, hem dünya ödülü hem de sonsuz yaşam ödülü, Allah'ın katındadır. Çünkü Allah, Duyandır; Görendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Kim bu dünyanın nimetlerini isterse, iyi bilsin ki, bu dünyanın da ahiretin de nimetleri Allah'a aittir ve Allah her şeyi işitendir, her şeyi tarifsiz görendir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Dünya nimeti ve bereketini isteyen bilsin ki, dünya nimeti de ahiret mutluluğu da Allah katındadır. Allah, çok iyi işitir, çok iyi görür.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Kim dünya sevab (yarar)ını isterse, dünyanın da, ahiretin de sevabı Allah katındadır. Allah işitendir, görendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kim dünya nimeti isterse, bilsin ki, dünya nimeti de, ahiret nimeti de Allah'ın katındadır. Allah herşeyi işitir ve görür.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Kim bu dünyanın nimetlerini isterse, (ona hatırlat ki) hem bu dünyanın hem de ahiretin nimetleri Allah katındadır ve Allah gerçekten her şeyi duyan, her şeyi görendir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Kim dünya sevabı (nimeti) istiyorsa (bilsin ki), dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Kim Dünya sevabı isteyorsa bilsin ki Dünya sevabı da Ahıret sevabı da Allahın yanındadır, ve Allah bir semi' basir bulunuyor
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Kim dünya sevabını isterse (bilsin ki) dünya ve ahiret sevabı Allah katındadır. Allah işitendir, görendir.
Gültekin Onan
Kim dünya sevab (yarar)ını isterse, dünyanın da, ahiretin de sevabı Tanrı katındadır. Tanrı işitendir, görendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Kim dünya mükafatını isterse (bilsin ki) dünyanın, da, ahiretin de mükafatı Allahın nezdindedir. Allah hakkıyle işidici, kemaliyle görücüdür.
İbni Kesir
Kim, dünya mükafatını isterse bilsin ki; dünyanın da, ahiretin de mükafatı Allah'ın katındadır. Allah; Semi', Basir olandır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Kim dünya mükafatını isterse bilsin ki dünyanın da, ahiretin de mükafatı Allah katındadır. Allah, işiten ve görendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Kim dünya mutluluğunu isterse bilsin ki dünya mutluluğu da, ahiret saadeti de Allah'ın yanındadır. Allah hakkıyle işitir ve görür.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Kim dünya nimetlerini isterse, bilsin ki dünyanın da, sonsuz gelecek sürecinin de nimetleri Allah indindendir. Allah Semi'dir, Basıyr'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Anyone who seeks the materials of this world should know that GOD possesses both the materials of this world and the Hereafter. GOD is Hearer, Seer.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Whoever seeks the reward of this world, then with God is the reward of this world and the Hereafter. God is Hearing, Watchful.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Whoever seeks the reward of this world: with God is the reward of this world and the Hereafter. God is Hearing, Watchful.
# Kelime Anlam Kök
1 men: kim
2 kane: كون
3 yuridu: isterse رود
4 sevabe: sevabını ثوب
5 d-dunya: dünya دنو
6 feinde: (bilsin ki) katındadır عند
7 llahi: Allah
8 sevabu: sevabı ثوب
9 d-dunya: dünya دنو
10 vel'ahirati: ve ahiret اخر
11 ve kane: كون
12 llahu: Allah
13 semian: işitendir سمع
14 besiran: görendir بصر