4. Nisa suresi 144. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp, gerçeği yalanlayan nankörleri evliya* edinmeyin. Allah'a, aleyhinize olacak apaçık bir belge vermek mi istiyorsunuz?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا
Ya eyyuhallezine amenu la tettehızul kafirine evliyae min dunil mu'minin. E turidune en tec'alu lillahi aleykum sultanen mubina.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyiniz; suçluluğunuz konusunda Allah'ın önüne açık bir delil mi koymak istiyorsunuz?
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İnananlar, inananları bırakıp inkarcıları dost edinmeyin. ALLAH'a, size karşı kullanacağı bir delil mi vermek istiyorsunuz!
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp, gerçeği yalanlayan nankörleri evliya* edinmeyin. Allah'a, aleyhinize olacak apaçık bir belge vermek mi istiyorsunuz?
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Ey inanıp güvenenler! Müminleri bırakıp kafirleri (ayeti görmezden gelenleri) veli edinmeyin. Allah'a aleyhinize olacak açık bir delil mi vermek istiyorsunuz?
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ey inanca çağırılanlar! İnananlardan başka bir de ayrıca, nankörlük edenleri dost edinmeyin. Kendinize karşı, Allah'a açık bir kanıt mı vermek istiyorsunuz?
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Siz ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp da kafirleri müttefik edinmeyin! Siz kendi aleyhinize, Allah'ın önüne açık bir delil mi koymak istiyorsunuz?
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ey iman sahipleri! Müminleri bırakıp da küfre sapanları dostlar edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a açık bir kanıt mı vermek istiyorsunuz?
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Ey iman edenler, mü'minleri bırakıp kafirleri veliler (dostlar) edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık olan kesin bir delil vermek ister misiniz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri başınıza geçirmeyin! Kendi aleyhinizde Allah'a açık bir saltanat vermek ister misiniz.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Siz ey imana ermiş olanlar! Müminleri bırakıp hakikati inkar edenleri dost edinmeyin! Suçluluğunuz konusunda Allahın önüne açık bir kanıt mı koymak istiyorsunuz?
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ey o bütün iyman edenler! mü'minleri bırakıb da kafirleri başlarınıza geçirmeyin, ister misiniz ki Allah için aleyhinizde açık bir saltanat husule getiresiniz
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ey inananlar, mü'minleri bırakıp kafirleri dost tutmayın! Allah'a, aleyhinizde olacak açık bir delil vermek mi istiyorsunuz?
Gültekin Onan
Ey inananlar, inançlıları bırakıp kafirleri veliler edinmeyin. Kendi aleyhinizde Tanrı'ya apaçık olan kesin bir delil vermek ister misiniz?
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Ey iman edenler, mü'minleri bırakıb da kafirleri dostlar edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allaha apaçık bir hüccet vermek ister misiniz?
İbni Kesir
Ey iman edenler; mü'minleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'ın aleyhinize apaçık bir ferman vermesini mi istersiniz?
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
-Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri veli edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil vermek ister misiniz?
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri müttefik edinmeyin. Böyle yaparak, Allah'a, aleyhinizde kesin bir belge mi vermek istiyorsunuz? Göz göre göre, Allah'ın hışmını üzerinize çekmek mi istiyorsunuz?
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Ey iman edenler, iman edenleri bir yana bırakıp hakikati inkar edenleri dost edinmeyin! (Bu davranışınızla) aleyhinize güçlü bir delil mi oluşturmak istersiniz Allah indinde!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
O you who believe, you shall not ally yourselves with the disbelievers, instead of the believers. Do you wish to provide GOD with a clear proof against you?
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
O you who believe, do not take the rejecters as allies instead of the believers. Do you want God to have a reason against you?
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
O you who acknowledge, do not take the ingrates as allies instead of those who acknowledge. Do you want God to have a reason against you?
# Kelime Anlam Kök
1 ya eyyuha: ey
2 ellezine: kimseler
3 amenu: inanan(lar) امن
4 la:
5 tettehizu: edinmeyin اخذ
6 l-kafirine: kafirleri كفر
7 evliya'e: dost ولي
8 min:
9 duni: bırakıp دون
10 l-mu'minine: mü'minleri امن
11 eturidune: mi istiyorsunuz? رود
12 en:
13 tec'alu: vermek جعل
14 lillahi: Allah'a
15 aleykum: aleyhinizde olacak
16 sultanen: bir delil سلط
17 mubinen: apaçık بين