Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, kendisine haksızlık yapılan kişinin dışında, kötü sözün açıkça dillendirilmesini sevmez. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا
La yuhibbullahul cehra bis sui minel kavli illa men zulim. Ve kanallahu semian alima.
#kelimeanlamkök
1la
2yuhibbusevmezحبب
3llahuAllah
4l-cehraaçıkçaجهر
5bis-su'ikötüسوا
6mine
7l-kavlisöz söylenmesiniقول
8illadışında
9menkendisine
10zulimehaksızlık edilenظلم
11ve kaneكون
12llahudoğrusu Allah
13semianişitendirسمع
14alimenbilendirعلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez; ancak zulme uğrayan müstesnadır. Allah her şeyi işiticidir; bilicidir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez; haksızlığa uğrayan(ın sözü) hariç!
*
Allah duyandır, bilendir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH kötü dil kullanılmasını sevmez. Zulme uğrayanlar başka. ALLAH İşitendir, Bilendir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Allah, kendisine haksızlık yapılan kişinin dışında, kötü sözün açıkça dillendirilmesini sevmez. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Allah, kötü sözün açığa çıkarılmasından hoşlanmaz; haksızlığa uğramış olan başka. Allah dinler ve bilir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Allah, haksızlığa uğrayan dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Çünkü Allah, Duyandır; Bilendir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Allah, bir kötülüğün -ondan zarar gören hariç- açıkça söylenmesini sevmez; zira Allah her şeyi duyar, her şeyi bilir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Allah çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Zulme uğratılan kişi müstesna. Allah Semi'dir, Alim'dir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Allah, zulme uğrayanlar dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Allah işitendir, bilendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah, çirkin sözün açıklanmasını sevmez; ancak söyleyen haksızlığa uğramışsa başka. Allah, herşeyi işiten, hakkıyla bilendir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Allah, bir kötülüğün, (ondan) zarar gören tarafından söylenmesi dışında, açıkça dile getirilmesini sevmez. Allah gerçekten her şeyi duyan, her şeyi bilendir;

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allah fena sözün açıklanmasını sevmez, mazlum olan başka, Allah semi', basir bulunuyor

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allah, kendisine haksızlık edilen dışında (hiç kimse tarafından) açıkça kötü söz söylenmesini sevmez. Doğrusu Allah, işitendir, bilendir.

Gültekin Onan
Tanrı, zulme uğrayanlar dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Tanrı işitendir, bilendir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Allah çirkin sözün alenen söylenmesini sevmez. Zulme uğrayanlar başka. Allah her şey'i işidici, hakkıyle bilicidir.

İbni Kesir
Zulme uğrayanların ki başka; Allah çirkin sözün alenen söylenmesini sevmez. Allah Semi, Alim olandır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Allah zulme uğrayan kimseden başkasının, kötü sözü açıklamasını sevmez. Allah işitendir, bilendir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Allah, ağır ve inciten sözlerin açıktan söylenmesini hiç sevmez, ancak söyleyen zulme uğramışsa o başka. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Zulme uğrayan dışında, kötü sözün açıktan konuşulmasını sevmez Allah! Allah Semi'dir, Aliym'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH kötü dil kullanılmasını sevmez. Zulme uğrayanlar başka. ALLAH İşitendir, Bilendir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Allah, kendisine haksızlık yapılan kişinin dışında, kötü sözün açıkça dillendirilmesini sevmez. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

Rashad Khalifa The Final Testament
GOD does not like the utterance of bad language, unless one is treated with gross injustice. GOD is Hearer, Knower.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
God does not love that any negative sayings be publicized, except if one is wronged. God is Hearer, Knowledgeable.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
God does not like that any negative sayings be publicized, except if one is wronged. God is Hearer, Knowledgeable.