4. Nisa suresi 148. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah, kendisine haksızlık yapılan kişinin dışında, kötü sözün açıkça dillendirilmesini sevmez. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا
La yuhibbullahul cehra bis sui minel kavli illa men zulim. Ve kanallahu semian alima.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez; ancak zulme uğrayan müstesnadır. Allah her şeyi işiticidir; bilicidir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH kötü dil kullanılmasını sevmez. Zulme uğrayanlar başka. ALLAH İşitendir, Bilendir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah, kendisine haksızlık yapılan kişinin dışında, kötü sözün açıkça dillendirilmesini sevmez. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah, kötü sözün açığa çıkarılmasından hoşlanmaz; haksızlığa uğramış olan başka. Allah dinler ve bilir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah, haksızlığa uğrayan dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Çünkü Allah, Duyandır; Bilendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah, bir kötülüğün -ondan zarar gören hariç- açıkça söylenmesini sevmez; zira Allah her şeyi duyar, her şeyi bilir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Zulme uğratılan kişi müstesna. Allah Semi'dir, Alim'dir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah, zulme uğrayanlar dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Allah işitendir, bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah, çirkin sözün açıklanmasını sevmez; ancak söyleyen haksızlığa uğramışsa başka. Allah, herşeyi işiten, hakkıyla bilendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allah, bir kötülüğün, (ondan) zarar gören tarafından söylenmesi dışında, açıkça dile getirilmesini sevmez. Allah gerçekten her şeyi duyan, her şeyi bilendir;
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah fena sözün açıklanmasını sevmez, mazlum olan başka, Allah semi', basir bulunuyor
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah, kendisine haksızlık edilen dışında (hiç kimse tarafından) açıkça kötü söz söylenmesini sevmez. Doğrusu Allah, işitendir, bilendir.
Gültekin Onan
Tanrı, zulme uğrayanlar dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Tanrı işitendir, bilendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Allah çirkin sözün alenen söylenmesini sevmez. Zulme uğrayanlar başka. Allah her şey'i işidici, hakkıyle bilicidir.
İbni Kesir
Zulme uğrayanların ki başka; Allah çirkin sözün alenen söylenmesini sevmez. Allah Semi, Alim olandır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah zulme uğrayan kimseden başkasının, kötü sözü açıklamasını sevmez. Allah işitendir, bilendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah, ağır ve inciten sözlerin açıktan söylenmesini hiç sevmez, ancak söyleyen zulme uğramışsa o başka. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Zulme uğrayan dışında, kötü sözün açıktan konuşulmasını sevmez Allah! Allah Semi'dir, Aliym'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
GOD does not like the utterance of bad language, unless one is treated with gross injustice. GOD is Hearer, Knower.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
God does not love that any negative sayings be publicized, except if one is wronged. God is Hearer, Knowledgeable.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
God does not like that any negative sayings be publicized, except if one is wronged. God is Hearer, Knowledgeable.
# Kelime Anlam Kök
1 la:
2 yuhibbu: sevmez حبب
3 llahu: Allah
4 l-cehra: açıkça جهر
5 bis-su'i: kötü سوا
6 mine:
7 l-kavli: söz söylenmesini قول
8 illa: dışında
9 men: kendisine
10 zulime: haksızlık edilen ظلم
11 ve kane: كون
12 llahu: doğrusu Allah
13 semian: işitendir سمع
14 alimen: bilendir علم