4. Nisa suresi 15. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Kadınlarınızdan fahişelik* yapanlara gelince; onların fahişelik yaptıklarına dair aranızdan dört kişinin tanıklık yapması halinde; onları, ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol gösterinceye kadar evlerinde gözetim altında tutun.

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً
Vellati ye'tinel fahişete min nisaikum festeşhidu aleyhinne erbaaten minkum, fe in şehidu fe emsikuhunne fil buyuti hatta yeteveffahunnel mevtu ev yec'alallahu lehunne sebila.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Kadın kadına hayasızca davranışlarda bulunanlara/lezbiyenlik yapanlaragelince, onların işlediği bu ahlaksızlığa aranızdan dört kişi şahitlik etsin; bunlar onun için şahitlik yaparlarsa, suçlu kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara tövbe etmeleri suretiyle bir kapı açıncaya kadar, evlerine hapsediniz.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden dört tanık getirin. Tanıklık ederlerse, onları, ölünceye veya ALLAH onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Kadınlarınızdan fahişelik* yapanlara gelince; onların fahişelik yaptıklarına dair aranızdan dört kişinin tanıklık yapması halinde; onları, ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol gösterinceye kadar evlerinde gözetim altında tutun.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin, şahitlik ederlerse, onları, ölünceye veya Allah bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ve kadınlarınızdan sağtöreye uygun olmayan ilişkilerde bulunanlara karşı, aranızdan dört tanık getirin. Tanıklık ederlerse, artık ölüm onları götürünceye veya Allah onlara bir yol açıncaya değin evlerde tutun.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Hayasızlık sergileyen kadınlarınıza gelince: aranızdan onlar için dört şahit gösterin! Ve eğer bunlar onun için şahitlik yaparlarsa, ölüm gelinceye ya da Allah onların lehine bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin!
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Kadınlarınızdan eşcinsellik/sevicilik yapanlara karşı içinizden dört tanık getirin; eğer tanıklık ederlerse o kadınları, ölüm canlarını alıncaya ya da Allah kendileri için bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Kadınlarınızdan fuhuş yapanların aleyhinde olmak üzere içinizden dört şahid tutun. Eğer şehadet ederlerse, onları, ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde alıkoyun.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kadınlarınızdan zina edenlerin aleyhlerine dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, ölüm onları alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Hayasızca davranışlarda bulunan kadınlarınıza gelince, aranızdan onların işlediği suça şahit olan dört kişi çağırın; bunlar onun için şahitlik yaparlarsa, suçlu kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara (tevbe etmeleri suretiyle) bir kapı açıncaya kadar evlerine hapsedin.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Kadınlarınızdan fuhuş (zina) yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun (dışarı çıkarmayın).
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Kadınlarınızdan fuhşü irtikab edenlerin aleyhlerine sizden dört şahid getirin, eğer şehadet ederlerse o kadınları evlerde hapsedin ta ölüm kendilerini alıb götürünceye veya Allah haklarında bir yol açıncaya kadar
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden dört şahid getirin; eğer onlar şahidlik ederlerse, o kadınları ölüm alıncaya, ya da Allah onların yararına bir yol gösterinceye kadar evlerde tutun (dışarı çıkarmayın).
Gültekin Onan
Kadınlarınızdan fuhuş yapanların aleyhinde olmak üzere içinizden dört şahid tutun. Eğer şehadet ederlerse, onları, ölüm alıp götürünceye veya Tanrı onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde alıkoyun.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Kadınlarınızdan fuhuşu irtikab edenlere karşı içinizden dört şahid getirin. Eğer şehadet ederlerse — onları ölüm alıb götürünceye, yahud Allah onlara bir yol açıncaya kadar — kendilerini evlerde alıkoyun (insanlarla ihtilatdan men' edin).
İbni Kesir
Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı, içinizden dört şahid getirin. Onlar şehadet ederlerse; ölünceye veya Allah onlara bir yol gösterinceye kadar evlerde tutun.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı dört erkek şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, ölüm onları alıp götürünceye yahut Allah, onlar için bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Zina eden kadınlarınız hakkında dört şahit isteyin. Eğer dört kişi şahitlik ederlerse, ölüm kendilerini alıp götürünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar onları evlerde alıkoyun.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Fuhuş yapan kadınları suçlamak için dört şahit getirin. Şayet (dört kişi) şahitlik ederlerse, ölene kadar ya da Allah onlara başka bir kapı açana (tövbe edene) kadar evlerinde hapsedin.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Those who commit adultery among your women, you must have four witnesses against them, from among you. If they do bear witness, then you shall keep such women in their homes until they die, or until GOD creates an exit for them.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And those of your women who commit lewdness, you shall bring four witnesses over them from among you; if they bear witness, then you shall restrict them in the homes until death terminates their lives, or God makes for them a way out.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The women who commit lewdness, you shall bring four witnesses over them from amongst you; if they bear witness, then you shall restrict them in the homes until death takes them, or God makes for them a way out.
# Kelime Anlam Kök
1 vellati: ve kimseler
2 ye'tine: yapanlar اتي
3 l-fahişete: fuhuş فحش
4 min: -dan
5 nisaikum: kadınlarınız- نسو
6 festeşhidu: şahid getirin شهد
7 aleyhinne: onlara karşı
8 erbeaten: dört ربع
9 minkum: içinizden
10 fe in: eğer
11 şehidu: onlar şahidlik ederlerse شهد
12 feemsikuhunne: tutun (dışarı çıkarmayın) مسك
13 fi:
14 l-buyuti: evlerde بيت
15 hatta: kadar
16 yeteveffahunne: o kadınları alıncaya وفي
17 l-mevtu: ölüm موت
18 ev: ya da
19 yec'ale: gösterinceye جعل
20 llahu: Allah
21 lehunne: onların yararına
22 sebilen: bir yol سبل