Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Böylece, zulümleri ve Allah yolundan çokça alıkoymaları nedeniyle daha önce helal olan temiz birçok şeyi Yahudilere haram kıldık.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا
Fe bi zulmin minellezine hadu harramna aleyhim tayyibatin uhıllet lehum ve bi saddihim an sebilillahi kesira.
#kelimeanlamkök
1febizulminzulümlerinden dolayıظلم
2mine
3ellezineolanların
4haduyahudilerinهود
5harramnayasakladıkحرم
6aleyhimonlara
7tayyibatintemiz ve hoş şeyleriطيب
8uhillethelal kılınmışحلل
9lehumkendilerine
10ve bisaddihimve çevirmelerinden dolayıصدد
11an
12sebiliyolundanسبل
13llahiAllah
14kesirançoklarınıكثر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Yaptıkları zulümler ve birçok insanı Allah yolundan alıkoymaları yüzünden, daha önce kendilerine helal kılınmış tertemiz şeyleri, Yahudilere haram kıldık.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Yahudilerin (yaptıkları) haksızlıktan, bir de çok kimseyi Allah yolundan engellemelerinden dolayı kendilerine (daha önce) helal kılınmış bulunan temiz şeyleri onlara haram kılmıştık.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Yahudilerin işledikleri zulümlerden ve birçok kişiyi ALLAH yolundan çevirmelerinden dolayı kendilerine daha önce helal kılınmış temiz nimetleri yasakladık.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Böylece, zulümleri ve Allah yolundan çokça alıkoymaları nedeniyle daha önce helal olan temiz birçok şeyi Yahudilere haram kıldık.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Yahudilerin yanlış tutum ve davranışları sebebiyle onlara helal kılınmış temiz şeyleri haram kıldık. Çünkü onlar, bir çok kimseyi Allah yolundan engellerler.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Yahudilerin yaptıkları haksızlıklar ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan alıkoymaları yüzünden, helal olan temiz şeyleri onlara yasaklamıştık.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Yahudileşenlerin işledikleri zulümlerden dolayı, önceden helal kılınan bir çok iyi ve temiz şeyden onları mahrum bıraktık. Nedeni ise, Allah yolundan sıkça sapıyor/saptırıyor olmalarıydı:

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Yaptıkları zulümler ve birçok insanı Allah yolundan alıkoymaları yüzünden daha önce kendilerine helal kılınmış tertemiz şeyleri, Yahudilere haram kıldık.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan alıkoymaları nedeniyle (önceleri) kendilerine helal kılınmış güzel şeyleri onlara haram kıldık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Yahudilerin zalimlikleri ve Allah yolundan çevirmeleri sebebiyle onlara helal edilmiş olan bir çok temiz ve hoş nimetleri kendilerine yasakladık.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Böylece, o zaman, Yahudi itikadına mensup olanlar tarafından işlenen zulümden dolayı, (daha önce) tattırdığımız hayatın bazı nimetlerinden onları yoksun bıraktık; (böyle yaptık), çünkü Allah yolundan her an sapmaktaydılar,

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(160-161) Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hasılı o Yehudi olanların zalimlikleri ve bir çoklarını Allah yolundan çevirmeleri sebebleriledir ki evvelce onlara halal kılınmış bir çok pak ve hoş ni'metleri kendilerine haram ettik

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Yahudilerin yaptıkları zulümlerden, çok kimseyi Allah yolundan çevirmelerinden dolayı kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara yasakladık.

Gültekin Onan
Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kişiyi Tanrı'nın yolundan alıkoymaları nedeniyle (önceleri) kendilerine helal kılınmış güzel şeyleri onlara haram kıldık.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(160-161) Yahudilerden (taşan) bir zulüm, onların (insanlardan) bir çoğunu Allah yolundan alıkoymaları, (Tevratda) nehy edilmelerine rağmen riba (faiz) almaları, halkın mallarını haksız yere yemeleri sebebleriyledir ki biz, (evvelce) kendileri için halal kılınan temiz ve güzel şeyleri üzerlerine haram etdik. İçlerinden kafirlere pek acıklı bir azab hazırladık.

İbni Kesir
Yahudi olanların zulümleri ve bir çok kimseleri Allah yolundan çevirmelerinden dolayı; kendilerine, helal kılınmış şeyleri yasakladık.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Yahudilerin zulümleri sebebiyle, kendilerine helal kılınmış olan temiz şeyleri onlara haram ettik ve çoklarını Allah'ın yolundan saptırmaları,

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(160-161) Hasılı o Yahudilerden taşan bir zulüm, insanları Allah yolundan menetmeleri, kendilerine yasaklanmış olmasına rağmen faizi almaları, halkın mallarını haksızlıkla yemeleri yüzündendir ki Biz, kendilerine daha önce helal kılınan bazı temiz nimetleri haram kıldık ve içlerinden kafir kalanlara can yakıcı azap hazırladık.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Zulümleri ve hidayete engel olmaları nedeniyle helal olan pek çok temiz nimeti onlara (Yahudilere) haram kıldık!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Yahudilerin işledikleri zulümlerden ve bir çok kişiyi ALLAH yolundan çevirmelerinden dolayı kendilerine daha önce helal kılınmış temiz nimetleri yasakladık

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Böylece, zulümleri ve Allah yolundan çokça alıkoymaları nedeniyle daha önce helal olan temiz birçok şeyi Yahudilere haram kıldık.

Rashad Khalifa The Final Testament
Due to their transgressions, we prohibited for the Jews good foods that used to be lawful for them; also for consistently repelling from the path of GOD.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Because of the wickedness from among those who are Jewish, We made unlawful to them the good things that were lawful to them; and for their deterring many from the path of God.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Because of the wickedness from those who are Jews, We made forbidden to them the good things that were lawful to them, and for their deterring many from the path of God.