4. Nisa suresi 162. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ancak, onlardan ilimde derinleşmiş* olanlar, sana ve senden önce indirilene iman eden mü'minler, salatı ikame edenler, zekatı verenler*, Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edenler var ya işte onlara gelecekte büyük bir ödül vereceğiz.

لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا
Lakinir rasihune fil ilmi minhum vel mu'minune yu'minune bi ma unzile ileyke ve ma unzile min kablike vel mukimines salate vel mu'tunez zekate vel mu'minune billahi vel yevmil ahir. Ulaike se nu'tihim ecran azima.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman edenler, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya; işte onlara pek yakında büyük ödül vereceğiz.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Ancak aralarındaki derin ilim sahipleri ve inananlar, sana indirilene ve senden önce indirilen(ler)e inanır. Namazı gözetir, zekatı verir, ALLAH'a ve ahiret gününe inanırlar; bunlara büyük bir ödül vereceğiz.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ancak, onlardan ilimde derinleşmiş* olanlar, sana ve senden önce indirilene iman eden mü'minler, salatı ikame edenler, zekatı verenler*, Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edenler var ya işte onlara gelecekte büyük bir ödül vereceğiz.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Fakat onlardan sağlam bilgi sahibi dürüst kimseler* ile müminler, sana indirilene ve senden önce indirilmiş olanlara inanır; namazı tam kılar, zekatı verir, Allah'a ve ahiret gününe inanıp güvenirler. İşte onlara büyük bir ödül vereceğiz.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Fakat onların bilgide derinleşmiş olanları ve inananlar, hem sana indirilene hem de senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve Sonsuz Yaşam Günü'ne inananlar; işte onlara, büyük bir ödül vereceğiz.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Lakin içlerinde ilimde derinleşmiş olanlara, sana ve senden önce indirilene iman edenlere, özellikle de namazı istikamet üzre diriltenlere, zekatı gönülden gelerek verenlere, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inananlara; işte bunlara, zamanı gelince muazzam bir ödül bahşedeceğiz.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ama onların ilimde derinleşmiş olanları ve müminler, sana indirelene de senden önce indirilene de inanırlar. Namazı kılıcıdırlar, zekatı vericidirler, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İşte bunlara yakında büyük bir ödül vereceğiz.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Ancak onlardan ilimde derinleşenler ile mü'minler, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar; işte bunlar, Biz bunlara büyük bir ecir vereceğiz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve inananlar, senden önce indirilenle birlikte sana indirilene de iman ediyorlar. Özellikle namaza devam edenlerle zekat verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar yok mu, işte onlara yarın büyük bir mükafat vereceğiz.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
İçlerinden bilgide derinleşmiş olanlara, sana ve senden öncekilere indirilmiş olana iman edenlere, (özellikle) namazlarında dikkatli ve devamlı olanlara, karşılık beklemeden harcayanlara, Allaha ve Ahiret Gününe inananlara gelince; işte Biz, bunlara büyük bir mükafat bahşedeceğiz.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü'minler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Lakin içlerinden ilimde rüsuhu olanlarla mü'minler senden evvel indirilenle beraber sana indirilene de iyman ediyorlar, hele o namaza devam eden kullarıma bak, onlar ve zekat verenler, Allaha ve Ahıret gününe inanan bütün mü'minler işte hep bunlara yarın azim bir ecir vereceğiz
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve mü'minler, sana indiriline ve senden önce indirilene inanırlar. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz!
Gültekin Onan
Ancak onlardan ilimde derinleşenler ile inançlılar, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Tanrı'ya ve ahiret gününe inançlı olanlar; işte bunlar, biz bunlara büyük bir ecir vereceğiz.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Şu kadar ki onlardan ilimde yüksek payeye erenlerle mü'minler, (gerek) sana indirilen (Kur'an-ı Kerim) e, (gerek) senden evvel indirilen (kitab) lara iman ederler. (Onlar) namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allaha ve ahiret gününe inananlardır. İşte onlar (böyle) Biz onlara çok büyük bir ecir vereceğiz.
İbni Kesir
Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü'minler; sana indirilen kitaba ve senden önce indirilmiş olanlara inanırlar. Namaz kılanlara, zekat verenlere, Allah ve ahiret gününe inannalara elbette büyük bir mükafat vereceğiz.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Fakat onlardan ilimde derinleşip sana indirilene, senden önce indirilenlere iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekat veren müminlere, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olanlara işte onlara, çok büyük bir mükafat vereceğiz.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Fakat onlardan geniş ilmi olanlar ile müminler, hem sana indirilen Kur'an'a, hem de senden önce indirilen kitaplara iman ederler. O namaz kılanlar, zekat verenler, Allah'a ve ahirete hakkıyla iman edenler var ya, işte onlara yarın büyük mükafat vereceğiz.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
İçlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ile iman edenler, senden önce inzal olanla birlikte sana inzal olana da iman ederler. Salatı ikame eden ve zekatı veren; "B" harfindeki anlam kapsamınca Allah'a ve gelecekte yaşanacak sürece iman edenlere gelince. . . Onlara aziym bir mükafat vereceğiz.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
As for those among them who are well founded in knowledge, and the believers, they believe in what was revealed to you, and in what was revealed before you. They are observers of the Contact Prayers (Salat), and givers of the obligatory charity (Zakat); they are believers in GOD and the Last Day. We grant these a great recompense.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
But those of them who are well founded in knowledge, and the believers, they believe in what was sent down to you and what was sent down before you; and those who hold the contact prayer, and those who contribute towards purification, and those who believe in God and the Last Day; to these We will give them their recompense greatly.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
But those of them who are firm in knowledge, as well as those who acknowledge, they acknowledge what was sent down to you and what was sent down before you; and those who observe the contact prayer, and those who contribute towards betterment, and those who acknowledge God and the Last day; to these We will give them their reward greatly.
# Kelime Anlam Kök
1 lakini: fakat
2 r-rasihune: derinleşmiş olanlar رسخ
3 fi:
4 l-ilmi: ilimde علم
5 minhum: içlerinden
6 velmu'minune: ve mü'minler امن
7 yu'minune: inanırlar امن
8 bima: şeye
9 unzile: indirilen نزل
10 ileyke: sana
11 ve ma: ve şeye
12 unzile: indirilen نزل
13 min:
14 kablike: senden önce قبل
15 velmukimine: O ayakta tutanlar قوم
16 s-salate: salatı صلو
17 velmu'tune: verenler اتي
18 z-zekate: zekatı زكو
19 velmu'minune: inananlar var ya امن
20 billahi: Allah'a
21 velyevmi: ve gününe يوم
22 l-ahiri: ahiret اخر
23 ulaike: işte onlara
24 senu'tihim: vereceğiz اتي
25 ecran: bir mükafat اجر
26 azimen: büyük عظم