Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kuşkusuz Allah Kafir olanları ve zulmedenleri bağışlayacak değildir. Onları bir yola iletecek de değildir;

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً
İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunillahu li yagfira lehum ve la li yehdiyehum tarika.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezinekimseler
3keferuinkar eden(ler)كفر
4ve zelemuve zulmedenlerظلم
5lem
6yekuniolmayacakكون
7llahuAllah
8liyegfirabağışlayanغفر
9lehumonları
10ve la
11liyehdiyehumve iletmeyecektirهدي
12tarikanyolaطرق

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
- İnkar edip zulme sapanlar var ya; Allah onları asla affedecek değildir. Onları içinde süreli kalacakları cehennem yolu hariç, başka bir yola iletecek de değildir.Bunu yapmak Allah için kolaydır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(168, 169) İnkâr edip haksızlık edenleri Allah asla bağışlayacak değildir.
*
Onları içinde ebedî kalacakları
*
cehennemin yolundan başka bir yola ulaştıracak da değildir. Bu, Allah'a çok kolaydır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
İnkar edip zulmedenleri ALLAH ne bağışlayacak, ne de onlara bir yol gösterecektir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Kuşkusuz Allah Kafir olanları ve zulmedenleri bağışlayacak değildir. Onları bir yola iletecek de değildir;

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Ayetleri görmezlikten gelenleri ve yanlış yapanları Allah ne bağışlayacak; ne de bir yola yöneltecektir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kuşkusuz, Allah, nankörlük edenleri ve haksızlık yapanları bağışlamayacak; onlara bir yol da göstermeyecektir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Küfre gömülen ve zulümde direnenleri Allah asla affetmeyecek ve onlara bir yol göstermeyecektir;

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
İnkar edip zulme sapanlar var ya, Allah onları affetmeyecek, onları hiçbir yola kılavuzlamayacaktır.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Gerçek şu ki, inkar edenler ve zulmedenler, Allah onları bağışlayacak değildir, onları bir yola da iletecek değildir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
(168-169) Şüphesiz küfredip haksızlık edenleri Allah bağışlayacak ve cehennem yolundan başka bir yola da çıkaracak değildir; orada sonsuza dek kalacaklardır. Bu da Allah için kolaydır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Hakikati inkar etmeye ve zulüm işlemeye şartlanmış olanları, Allah asla affetmeyecek ve onlara bir yol göstermeyecektir;

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Şüphesiz inkar edenler ve zulmedenler (var ya), Allah onları asla bağışlayacak ve doğru yola iletecek değildir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(168-169) Şübhesiz küfredib haksızlık edenleri Allah mağfiret edecek değil, Cehennem yolundan başka bir yola çıkaracakda değil, onlar ebediyyen onda muhalled, bu da Allaha nazaran kolay bulunuyor

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O inkar edip zulmedenler var ya, Allah onları ne bağışlayacak, ne de yola iletecektir.

Gültekin Onan
Gerçek şu ki, kafirler ve zulmedenler, Tanrı onları bağışlayacak değildir, onları bir yola da iletecek değildir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(168-169) Hakıykat, o inkar edib kafir olanlar ve zulm edenler (yok mu) Allah onları asla yarlığayacak değildir. Onları cehennemin yolundan başka bir yola da iletecek değildir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Bu ise Allaha göre pek kolaydır.

İbni Kesir
Muhakkak ki küfreden ve zulmedenleri Allah, bağışlayacak ve onları doğru yola iletecek değildir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Küfredenleri ve zulmedenleri Allah bağışlamamıştır. Onlara hiç bir yol göstermez.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(168-169) İnkar edip zulmedenleri Allah affedecek değil. Onları cehennem yolundan başka bir yola çıkaracak da değil. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Bu da Allah'a göre çok kolaydır.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Muhakkak ki Allah hakikati inkar edenleri ve zulmedenleri ne bağışlar ne de onlara bir tarik (anlayış yolu) açar.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
İnkar edip zulmedenleri ALLAH ne bağışlayacak, ne de onlara bir yol gösterecektir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Gerçeği yalanlayıp nankörlük edip, zulmedenleri Allah bağışlayacak değildir. Onları bir yola hidayet edecek de değildir;

Rashad Khalifa The Final Testament
Those who disbelieve and transgress, GOD will not forgive them, nor will He guide them in any way;

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Those who have rejected and did wrong, God was not to forgive them, nor guide them to a path.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Those who have rejected and did wrong, God was not to forgive them, nor guide them to a path;