Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ancak Cehennem yolundan başka. Orada, kesintisiz ve ebedi olarak kalıcıdırlar. Bu, Allah için çok kolaydır.

اِلَّا طَر۪يقَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَٓا اَبَداًۜ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يراً
İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Ve kane zalike alallahi yesira.
#kelimeanlamkök
1illasadece
2tarikayoluna (iletecektir)طرق
3cehennemecehennemin
4halidinekalacaklardırخلد
5fihaorada
6ebedensürekliابد
7ve kaneveكون
8zalikebu da
9ala
10llahiAllah'a
11yesirançok kolaydırيسر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
- İnkar edip zulme sapanlar var ya; Allah onları asla affedecek değildir. Onları içinde süreli kalacakları cehennem yolu hariç, başka bir yola iletecek de değildir.Bunu yapmak Allah için kolaydır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(168, 169) İnkâr edip haksızlık edenleri Allah asla bağışlayacak değildir.
*
Onları içinde ebedî kalacakları
*
cehennemin yolundan başka bir yola ulaştıracak da değildir. Bu, Allah'a çok kolaydır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Yalnız cehennemin yolu hariç. Orada sürekli kalacaklar. Bu, ALLAH'a pek kolaydır.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Ancak Cehennem yolundan başka. Orada, kesintisiz ve ebedi olarak kalıcıdırlar. Bu, Allah için çok kolaydır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Sonsuza dek ölümsüz olarak kalacakları cehennemin yolu başka. Bu, Allah'a güç gelmez.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Cehennemin yolu dışında. Sonsuza dek orada kalacaklardır. İşte bu, Allah için zaten çok kolaydır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
sadece cehennemin yolunu (gösterecektir), orada ebediyyen kalıcıdırlar: ve bütün bunlar Allah için pek kolaydır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Cehennem yolu hariç! Sonsuza dek kalacaklardır orada. Allah için çok kolaydır bu.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Ancak, onda ebedi kalmaları için cehennem yoluna (iletecektir.) Bu da Allah'a pek kolaydır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
(168-169) Şüphesiz küfredip haksızlık edenleri Allah bağışlayacak ve cehennem yolundan başka bir yola da çıkaracak değildir; orada sonsuza dek kalacaklardır. Bu da Allah için kolaydır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
cehennem yolundan başka, orada sonsuza kadar kalacaklardır; Bu, Allah için çok kolaydır.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(Allah onları) ancak içinde ebedi kalacakları cehennemin yoluna iletir. Bu ise Allah'a çok kolaydır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(168-169) Şübhesiz küfredib haksızlık edenleri Allah mağfiret edecek değil, Cehennem yolundan başka bir yola çıkaracakda değil, onlar ebediyyen onda muhalled, bu da Allaha nazaran kolay bulunuyor

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Sadece cehennemin yoluna (iletecek ve) orada sürekli kalacaklardır. Bu da Allah'a çok kolaydır.

Gültekin Onan
Ancak, onda ebedi kalmaları için cehennem yoluna (iletecektir). Bu da Tanrı'ya pek kolaydır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(168-169) Hakıykat, o inkar edib kafir olanlar ve zulm edenler (yok mu) Allah onları asla yarlığayacak değildir. Onları cehennemin yolundan başka bir yola da iletecek değildir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Bu ise Allaha göre pek kolaydır.

İbni Kesir
Ancak cehennem yoluna. Onlar orada temelli kalıcıdırlar. Bu ise Allah'a pek kolaydır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
İçinde ebedi kalacakları cehennem yolundan başka.. Bu da Allah'a çok kolaydır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(168-169) İnkar edip zulmedenleri Allah affedecek değil. Onları cehennem yolundan başka bir yola çıkaracak da değil. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Bu da Allah'a göre çok kolaydır.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Cehennem yolu (cehennem yaşamına yol açan anlayış) hariç! Orada sonsuza dek kalırlar. Bu Allah için çok kolaydır.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Yalnız cehennemin yolu hariç. Orada sürekli kalacaklar. Bu, ALLAH'a pek kolaydır.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Ancak Cehennem yolundan başka. Orada, sürekli kalıcıdırlar. Bu, Allah için çok kolaydır.

Rashad Khalifa The Final Testament
except the way to Hell, wherein they abide forever. This is easy for GOD to do.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Except to the path of Hell, they will abide therein eternally. For God this is very easy.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Except to the path of hell, in it they will abide eternally. For God this is very easy.