Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında hak edeni bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur.

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِه۪ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَٓاءُۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْماً عَظ۪يماً
İnnallahe la yagfiru en yuşrake bihi ve yagfiru ma dune zalike li men yeşau ve men yuşrik billahi fe kadiftera ismen azima.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2llaheAllah
3la
4yegfirubağışlamazغفر
5en
6yuşrakeortak koşulmasınıشرك
7bihikendisine
8veyegfiruve bağışlarغفر
9ma
10dunebaşkasınıدون
11zalikebundan
12limenkimseden
13yeşa'udilediğiشيا
14ve menve kimse
15yuşrikortak koşanشرك
16billahiAllah'a
17fekadigerçekten
18fteraiftira etmiştirفري
19ismenbir günahاثم
20azimenbüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başka günahları, dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan başkasını, (diğer günahları) dilediği (layık olan) kimse için bağışlar.* Allah'a ortak koşan kişi büyük bir günah(la) iftira etmiş olur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan aşağısını dilediğini bağışlar. Kim ALLAH'a ortak koşarsa çok büyük bir hakaret etmiş olur.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında hak edeni* bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah kendisine ortak oluşturulmasını (şirki) bağışlamaz. Bunun altında olan günahları, şirkten uzak kalmayı tercih eden kişi için bağışlar. Kim Allah'a ortak oluşturursa, O'na büyük bir iftirada bulunmuş olur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, Allah, Kendisine ortaklar koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanları ise dilediği kişi için bağışlar. Allah'a kim ortaklar koşarsa, iftira ederek büyük bir suç işlemiş olur.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kuşkusuz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; fakat dileyen kimselerin bunun dışındaki günahlarını bağışlamayı diler. Zira Allah'a ortak koşan kimseler, (O'na) iftira ederek korkunç bir günah işlemiş olmaktadırlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şu bir gerçek ki, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan, gerçekten büyük bir günah işlemiştir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Gerçekten, Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Doğrusu Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ondan başkasını ise dilediğine bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa pek büyük bir cinayeti iftira etmiş olduğunda şüphe yoktur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Şüphesiz Allah, dilediği kimselerin daha hafif günahlarını bağışladığı halde, Kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz: zira Allaha ortak koşanlar, gerçekten korkunç bir günah işlemiş olurlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Doğrusu Allah kendine şirk koşulmasını mağfiret etmez, ondan berisini dilediğine mağfiret buyurur, kim de Allaha şirk koşarsa pek büyük bir cinayet iftira etmiş olduğunda şüphe yoktur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan da gerçekten büyük bir günah işlemiştir.

 • Gültekin Onan

  Gerçekten, Tanrı, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Tanrı'ya şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Şübhesiz ki Allah, kendisine eş tanımasını yarlığamaz. Ondan başkasını, dileyeceği kimseler için, yarlığar. Kim Allaha eş tutarsa muhakkak pek büyük bir günah ile iftira etmiş olur.

 • İbni Kesir

  Allah; kendisine ortak koşmayı bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, hiç şüphesiz pek büyük bir günahla iftira etmiş olur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz, bunun dışındakilerden dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa büyük bir günahla iftira etmiş olur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Şu muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, ama bunun altındaki diğer günahları dilediği kimse hakkında affeder. Kim Allah'a ortak icad ederse müthiş bir iftira etmiş, çok büyük bir günah işlemiştir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhakkak ki Allah kendisine (afaki - açık veya enfüsi - gizli) şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dunundakileri (bundan daha küçük suçları) dilediklerine bağışlar. Kim Esma ül Hüsna'sı itibarıyla varlığının da hakikati olan Allah'a ("B"illahi) şirk koşarsa, gerçekten aziym bir suç olarak, iftira etmiş olur.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan başkasını dilediğine bağışlar. Kim ALLAH'a ortak koşarsa çok büyük bir hakaret etmiş olur

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, kendisine ortak koşanları asla affetmez. Bunun dışında uygun gördüğünü* bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur.

 • Progressive Muslims

  God does not forgive that partners be set up with Him, and He forgives what is beside that for whom He wills. Whoever sets-up partners with God has indeed invented a great sin.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  God forgives not that a partnership be ascribed to Him, but He forgives other than that whom He wills; and whoso ascribes a partnership to God, he has invented a tremendous sin.

 • Aisha Bewley

  Allah does not forgive anything being associated with Him but He forgives whoever He wills for anything other than that. Anyone who associates something with Allah has committed a terrible crime.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD does not forgive idolatry, but He forgives lesser offenses for whomever He wills. Anyone who sets up idols beside GOD, has forged a horrendous offense.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God does not forgive that partners be set up with Him, and He forgives other than that for whom He pleases. Whoever sets up partners with God has indeed invented a great sin.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God does not forgive that partners be set up with Him, and He forgives what is beside that for whom He wills. Whoever sets up partners with God has indeed invented a great sin.