4. Nisa suresi 48. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah, kendisine ortak koşanları asla affetmez. Bunun dışında uygun gördüğünü* bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur.

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا
İnnallahe la yagfiru en yuşrake bihi ve yagfiru ma dune zalike li men yeşau ve men yuşrik billahi fe kadiftera ismen azima.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başka günahları, dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan başkasını dilediğine bağışlar. Kim ALLAH'a ortak koşarsa çok büyük bir hakaret etmiş olur
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah, kendisine ortak koşanları asla affetmez. Bunun dışında uygun gördüğünü* bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah kendisine ortak oluşturulmasını (şirki) bağışlamaz. Bunun altında olan günahları, şirkten uzak kalmayı tercih eden kişi için bağışlar. Kim Allah'a ortak oluşturursa, O'na büyük bir iftirada bulunmuş olur.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kuşkusuz, Allah, Kendisine ortaklar koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanları ise dilediği kişi için bağışlar. Allah'a kim ortaklar koşarsa, iftira ederek büyük bir suç işlemiş olur.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Kuşkusuz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; fakat dileyen kimselerin bunun dışındaki günahlarını bağışlamayı diler. Zira Allah'a ortak koşan kimseler, (O'na) iftira ederek korkunç bir günah işlemiş olmaktadırlar.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Şu bir gerçek ki, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan, gerçekten büyük bir günah işlemiştir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Gerçekten, Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Doğrusu Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ondan başkasını ise dilediğine bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa pek büyük bir cinayeti iftira etmiş olduğunda şüphe yoktur.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Şüphesiz Allah, dilediği kimselerin daha hafif günahlarını bağışladığı halde, Kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz: zira Allaha ortak koşanlar, gerçekten korkunç bir günah işlemiş olurlar.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Doğrusu Allah kendine şirk koşulmasını mağfiret etmez, ondan berisini dilediğine mağfiret buyurur, kim de Allaha şirk koşarsa pek büyük bir cinayet iftira etmiş olduğunda şüphe yoktur
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan da gerçekten büyük bir günah işlemiştir.
Gültekin Onan
Gerçekten, Tanrı, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Tanrı'ya şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Şübhesiz ki Allah, kendisine eş tanımasını yarlığamaz. Ondan başkasını, dileyeceği kimseler için, yarlığar. Kim Allaha eş tutarsa muhakkak pek büyük bir günah ile iftira etmiş olur.
İbni Kesir
Allah; kendisine ortak koşmayı bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, hiç şüphesiz pek büyük bir günahla iftira etmiş olur.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz, bunun dışındakilerden dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa büyük bir günahla iftira etmiş olur.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Şu muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, ama bunun altındaki diğer günahları dilediği kimse hakkında affeder. Kim Allah'a ortak icad ederse müthiş bir iftira etmiş, çok büyük bir günah işlemiştir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Muhakkak ki Allah kendisine (afaki - açık veya enfüsi - gizli) şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dunundakileri (bundan daha küçük suçları) dilediklerine bağışlar. Kim Esma ül Hüsna'sı itibarıyla varlığının da hakikati olan Allah'a ("B"illahi) şirk koşarsa, gerçekten aziym bir suç olarak, iftira etmiş olur.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
GOD does not forgive idolatry, but He forgives lesser offenses for whomever He wills. Anyone who sets up idols beside GOD, has forged a horrendous offense.,
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
God does not forgive that partners be set up with Him, and He forgives other than that for whom He pleases. Whoever sets up partners with God has indeed invented a great sin.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
God does not forgive that partners be set up with Him, and He forgives what is beside that for whom He wills. Whoever sets up partners with God has indeed invented a great sin.
# Kelime Anlam Kök
1 inne: şüphesiz
2 llahe: Allah
3 la:
4 yegfiru: bağışlamaz غفر
5 en:
6 yuşrake: ortak koşulmasını شرك
7 bihi: kendisine
8 veyegfiru: ve bağışlar غفر
9 ma:
10 dune: başkasını دون
11 zalike: bundan
12 limen: kimseden
13 yeşa'u: dilediği شيا
14 ve men: ve kimse
15 yuşrik: ortak koşan شرك
16 billahi: Allah'a
17 fekadi: gerçekten
18 ftera: iftira etmiştir فري
19 ismen: bir günah اثم
20 azimen: büyük عظم