Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır! Allah, hak edeni temize çıkarır. Hiç kimseye hurma çekirdeğinin lifi kadar haksızlık edilmez.

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ اَنْفُسَهُمْۜ بَلِ اللّٰهُ يُزَكّ۪ي مَنْ يَشَٓاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَت۪يلاً
E lem tera ilallezine yuzekkune enfusehum. Belillahu yuzekki men yeşau ve la yuzlemune fetila.
#kelimeanlamkök
1elem
2teragörmedin mi?راي
3ila
4ellezineşu
5yuzekkuneövüp yüceltenleriزكو
6enfusehumkendileriniنفس
7beliHayır, ancak
8llahuAllah
9yuzekkiyüceltirزكو
10men
11yeşa'udilediğiniشيا
12ve la
13yuzlemuneonlara zulmedilmezظلم
14fetilenkıl kadarفتل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kendilerini temize çıkaranların farkında değil misin? Hayır, aksine Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi?* Hayır! Allah dileyeni (layık gördüğünü) temize çıkarır ve (onlar) en küçük bir haksızlığa uğratılmazlar.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ALLAH dilediğini temize çıkarır. Onlara en ufak bir haksızlık yapılmaz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır! Allah, hak edeni* temize çıkarır. Hiç kimseye hurma çekirdeğinin lifi kadar haksızlık edilmez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kendilerini temize çıkaranları görmez misin? Hayır! Allah, tercihini doğru yapan kişiyi temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık yapılmaz*.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır! Allah, dilediğini temize çıkarır ve onlara en küçük haksızlık yapılmaz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Baksana kendilerini temize çıkaranlara! Ama yoo! Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye zerre kadar haksızlık yapılmaz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bakmaz mısın, şu benliklerini ak, berrak gösterip duranlara! Hayır! İş, sandıkları gibi değil. Ancak Allah, dilediğini temizleyip aklar. Ve bir hurma lifi kadar zulme uğratılmazlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendilerini (övgüyle) temize çıkaranları görmedin mi? Hayır; Allah, dilediğini temizleyip yüceltir. Onlar, 'bir hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar' bile haksızlığa uğratılmazlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Şu nefislerini temize çıkarıp duranları görmüyor musun? Hayır, yalnız Allah dilediğini temize çıkarır. Ve onlara kıl kadar zulmedilmez.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kendilerini tertemiz sayanların farkında değil misin? Hayır, aksine Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır! Allah, dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bakmazmısın şu nefislerini tezkiye edib duranlara! Hayır, yalnız Allah dilediğini tezkiye eder (temize çıkar) onlar da kıl kadar zulmedilmezler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şu kendilerini övüp yüceltenleri görmedin mi? Hayır, ancak Allah dilediğini yüceltir, onlara kıl kadar zulmedilmez.

 • Gültekin Onan

  Kendilerini (övgüyle) temize çıkaranları görmedin mi ? Hayır; Tanrı, dilediğini temizleyip yüceltir. Onlar, 'bir hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar' bile haksızlığa uğratılmazlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kendilerini temize çıkaranlara bakmadın mı? öyle değil, Allah kimi dilerse onu temize çıkarır. Onlar hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile haksızlık görmezler.

 • İbni Kesir

  Bakmaz mısın şu kendilerini temize çıkaranlara? Halbuki dilediğini temize çıkaran yalnız Allah'tır. Ve kıl payı zulme uğratılmazlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Oysa Allah, dilediğini arındırır ve onlar, en küçük haksızlığa uğratılmazlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Baksana o kendini temize çıkaranlara! (Onların temiz olduklarını iddia etmeleri neye yarar ki?) Ancak Allah dilediğini temize çıkarır ve onlara kıl kadar olsun haksızlık edilmez.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kendilerini temiz sayanları (şirk koştukları halde temiz olduklarını iddia eden Yahudi ve Hristiyanları) görmüyor musun? Hayır (olay onların dediği gibi değil), Allah dilediğini arındırır ve hurma lifi kadar zulme uğratılmazlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ALLAH dilediğini temize çıkarır. Onlara en ufak bir haksızlık yapılmaz

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır! Allah, uygun gördüğünü* temize çıkarır. Hiç kimseye hurma çekirdeğinin lifi kadar haksızlık edilmez.

 • Progressive Muslims

  Did you not see those who boast about themselves No, it is God who promotes whom He wills, and they will not be wronged in the least.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Hast thou not considered those who think themselves pure? The truth is, God increases in purity whom He wills; and they will not be wronged a hair upon a date-stone.

 • Aisha Bewley

  Do you not see those who claim to be purified? No, Allah purifies whoever He wills. They will not be wronged by so much as the smallest speck.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Have you noted those who exalt themselves? Instead, GOD is the One who exalts whomever He wills, without the least injustice.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Did you not see those who ascribe purity to themselves? No, it is God who purifies whom He wills, and they will not be wronged in the least.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Did you not see those who exalt themselves? No, it is God who exalts whom He wills, and they will not be wronged in the least.