4. Nisa suresi 53. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Yoksa onların mülkten* bir payları mı var? Öyle olsa, insanlara hurma çekirdeğinin bir parçasını bile vermezlerdi.

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا
Em lehum nasibun minel mulki fe izen la yu'tunen nase nakira.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Yoksa onların mülkten, hükümranlıktan bir payları mı var? Öyle olsaydı, insanlara çekirdek filizi kadar bir şey bile vermezlerdi.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Yoksa onların yönetimde bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek bile vermezlerdi.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Yoksa onların mülkten* bir payları mı var? Öyle olsa, insanlara hurma çekirdeğinin bir parçasını bile vermezlerdi.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Yoksa onlar, Allah'ın hakimiyetinden bir paya mı sahipler? Öyle olsa insanlara bir çekirdek parçası bile vermezler.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Yoksa Allah'ın yönetimine mi ortaklar? Öyle olsaydı, insanlara bir çekirdek bile vermezlerdi.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Yoksa onlar Allah'ın mülküne ortak olduklarını mı sanıyorlar? Eğer öyle olsaydı, insanlara zırnık bile vermezlerdi.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Yoksa mülk ve yönetimden bir nasipleri mi var? Eğer öyle olsa, insanlara bir çekirdek bile vermezler.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Yoksa onların mülk'ten bir payları mı var? Eğer öyle olsaydı, insanlara 'çekirdeğin sırtındaki küçücük bir tomurcuğu' bile vermezlerdi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Yoksa onların mülkten, dünya hükümranlığından bir hissesi mi var? Öyle olsa insanlara bir çekirdek bile vermezler.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Yoksa onlar (Allahın) hükümranlığına ortak mıdırlar? Ama (eğer öyle olsaydı), onlar başkasına bir hurma çekirdeği(ni dolduracak) kadar bile bir şey vermezlerdi!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Öyle olsa, insanlara bir zerre bile vermezler.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Yoksa onlara mülkden bir hissemi var? Öyle olsa nasa bir çekirdek bile vermezler
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Yoksa onların mülkten bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek zerresi bile vermezlerdi.
Gültekin Onan
Yoksa onların mülk'ten bir payları mı var ? Eğer öyle olsaydı, insanlara 'çekirdeğin sırtındaki küçücük bir tomurcuğu' bile vermezlerdi.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Yoksa onların (yer yüzünün) mülk (-ü saltanatın) dan bir hissesi mi var? Fakat öyle olsaydı insanlara çekirdeğin arkasındaki minik bir tomurcuğu bile vermezlerdi.
İbni Kesir
Yoksa onların mülkten bir payı mı var? Öyle olsaydı; onlar insanlara bir çekirdek parçası bile vermezlerdi.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Yoksa onların, hükümranlıkta bir payları mı var? Eğer, öyle olsaydı insanlara, çok az bir şey bile vermezlerdi.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Yoksa onların mülk ve hakimiyetten nasipleri mi var? Öyle olsaydı onlar insanlara bir kırıntı bile vermezlerdi!
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Yoksa onların mülkte (hükümranlıktan) bir hisseleri mi var? Eğer öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeği kadar bile bir şey vermezlerdi.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Do they own a share of the sovereignty? If they did, they would not give the people as much as a grain.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Or would they have a portion of the sovereignty? If so, then they would not give the people a speck.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Or would they have a portion of the sovereignty? If so, then they would not give the people a speck.
# Kelime Anlam Kök
1 em: yoksa
2 lehum: onların var mı?
3 nesibun: bir payı نصب
4 mine: -ten
5 l-mulki: mülk- ملك
6 feizen: öyle olsaydı
7 la:
8 yu'tune: vermezlerdi اتي
9 n-nase: insanlara نوس
10 nekiran: bir çekirdek zerresi bile نقر