Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yoksa onların mülkten bir payları mı var? Öyle olsa, insanlara hurma çekirdeğinin bir parçasını bile vermezlerdi.

اَمْ لَهُمْ نَص۪يبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَاِذاً لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَق۪يراًۙ
Em lehum nasibun minel mulki fe izen la yu'tunen nase nakira.
#kelimeanlamkök
1emyoksa
2lehumonların var mı?
3nesibunbir payıنصب
4mine-ten
5l-mulkimülk-ملك
6feizenöyle olsaydı
7la
8yu'tunevermezlerdiاتي
9n-naseinsanlaraنوس
10nekiranbir çekirdek zerresi bileنقر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Yoksa onların mülkten, hükümranlıktan bir payları mı var? Öyle olsaydı, insanlara çekirdek filizi kadar bir şey bile vermezlerdi.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Yoksa onların otoriteden herhangi bir payları mı varmış! Öyle olsaydı insanlara çekirdek filizi
*
(kadar bile) vermezlerdi.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Yoksa onların yönetimde bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek bile vermezlerdi.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Yoksa onların mülkten
*
bir payları mı var? Öyle olsa, insanlara hurma çekirdeğinin bir parçasını bile vermezlerdi.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Yoksa onlar, Allah'ın hakimiyetinden bir paya mı sahipler? Öyle olsa insanlara bir çekirdek parçası bile vermezler.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Yoksa Allah'ın yönetimine mi ortaklar? Öyle olsaydı, insanlara bir çekirdek bile vermezlerdi.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Yoksa onlar Allah'ın mülküne ortak olduklarını mı sanıyorlar? Eğer öyle olsaydı, insanlara zırnık bile vermezlerdi.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Yoksa mülk ve yönetimden bir nasipleri mi var? Eğer öyle olsa, insanlara bir çekirdek bile vermezler.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Yoksa onların mülk'ten bir payları mı var? Eğer öyle olsaydı, insanlara 'çekirdeğin sırtındaki küçücük bir tomurcuğu' bile vermezlerdi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Yoksa onların mülkten, dünya hükümranlığından bir hissesi mi var? Öyle olsa insanlara bir çekirdek bile vermezler.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Yoksa onlar (Allahın) hükümranlığına ortak mıdırlar? Ama (eğer öyle olsaydı), onlar başkasına bir hurma çekirdeği(ni dolduracak) kadar bile bir şey vermezlerdi!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Öyle olsa, insanlara bir zerre bile vermezler.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Yoksa onlara mülkden bir hissemi var? Öyle olsa nasa bir çekirdek bile vermezler

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Yoksa onların mülkten bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek zerresi bile vermezlerdi.

Gültekin Onan
Yoksa onların mülk'ten bir payları mı var ? Eğer öyle olsaydı, insanlara 'çekirdeğin sırtındaki küçücük bir tomurcuğu' bile vermezlerdi.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Yoksa onların (yer yüzünün) mülk (-ü saltanatın) dan bir hissesi mi var? Fakat öyle olsaydı insanlara çekirdeğin arkasındaki minik bir tomurcuğu bile vermezlerdi.

İbni Kesir
Yoksa onların mülkten bir payı mı var? Öyle olsaydı; onlar insanlara bir çekirdek parçası bile vermezlerdi.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Yoksa onların, hükümranlıkta bir payları mı var? Eğer, öyle olsaydı insanlara, çok az bir şey bile vermezlerdi.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Yoksa onların mülk ve hakimiyetten nasipleri mi var? Öyle olsaydı onlar insanlara bir kırıntı bile vermezlerdi!

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Yoksa onların mülkte (hükümranlıktan) bir hisseleri mi var? Eğer öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeği kadar bile bir şey vermezlerdi.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Yoksa onların yönetimde bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek bile vermezlerdi.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Yoksa onların mülkten
*
bir payları mı var? Öyle olsa, insanlara hurma çekirdeğinin bir parçasını bile vermezlerdi.

Rashad Khalifa The Final Testament
Do they own a share of the sovereignty? If they did, they would not give the people as much as a grain.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Or would they have a portion of the sovereignty? If so, then they would not give the people a speck.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Or would they have a portion of the sovereignty? If so, then they would not give the people a speck.