4. Nisa suresi 54. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Yoksa onlar, Allah'ın kendi lütfundan insanlara bağışladığı şeyleri mi kıskanıyorlar? İbrahim soyuna da Kitap'ı ve Hikmeti* bağışladık ve onlara büyük bir mülk* verdik.

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا
Em yahsudunen nase ala ma atahumullahu min fadlıhi, fe kad ateyna ale ibrahimel kitabe vel hikmete ve ateynahum mulken azima.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Yoksa ALLAH'ın lütfundan insanlara verdiğini mi çekemiyorlar? Oysa biz, İbrahim ailesine kitap ve bilgelik verdik. Onlara büyük bir otorite verdik.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Yoksa onlar, Allah'ın kendi lütfundan insanlara bağışladığı şeyleri mi kıskanıyorlar? İbrahim soyuna da Kitap'ı ve Hikmeti* bağışladık ve onlara büyük bir mülk* verdik.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Yoksa Allah'ın ikramından pay verdiği kimseleri çekemiyorlar mı? Oysa İbrahim ailesine Kitap ve hikmet verdik, onlara büyük hükümranlık bahşettik.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Yoksa Allah'ın, Kendi lütfundan insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Nitekim İbrahim ailesine de Kitap ve bilgelik vermiştik. Onlara, büyük bir yönetim de vermiştik.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Yoksa onlar, Allah'ın lutfundan bahşettiği şeylerden dolayı insanlara haset mi besliyorlar? Oysa Biz, İbrahim ailesine vahiy ve onu doğru hükme ulaşmada kullanacakları selim bir muhakeme yeteneği vermiş ve onlara güçlü bir hükümranlık bahşetmiştik.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Yoksa insanları, Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimet yüzünden kıskanıyorlar mı? Evet biz, İbrahim Ailesi'ne de Kitap'ı ve hikmeti vermiş, onlara çok büyük bir mülk de lütfetmiştik.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Yoksa onlar, Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Doğrusu biz, İbrahim ailesine Kitabı ve hikmeti verdik; onlara büyük bir mülk de verdik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Yoksa o insanlara Allah'ın kendi lütfundan verdiği nimeti çekemiyorlar da haset mi ediyorlar. Oysa biz İbrahim ailesine kitap ve hikmet verdik, ayrıca büyük bir mülk de verdik.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Yoksa onlar, Allahın zenginlik ve cömertliğinden başkalarına bahşettiği nimetleri dolayısıyla onları kıskanıyorlar mı? Oysa biz İbrahim ailesine vahiy ve hikmet bahşetmiş ve onlara güçlü bir hükümranlık vermiştik.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Yoksa, insanları; Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz, İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hükümranlık da vermiştik.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Yoksa o nasa Allahın fazlından verdiği ni'meti çekemiyorlar da hased mi ediyorlar? Evet, biz Âli İbrahime kitab ve hikmet verdik hem de azim bir mülk verdik.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Yoksa Allah'ın, lutfundan insanlara verdiği (vahiyler) yüzünden onları kıskanıyorlar mı? Oysa biz İbrahim soyuna da Kitabı ve hikmeti vermiş ve onlara büyük bir mülk vermiştik.
Gültekin Onan
Yoksa onlar, Tanrı'nın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Doğrusu biz, İbrahim ailesine Kitabı ve hikmeti verdik; onlara büyük bir mülk de verdik.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Yoksa onlar Allahın fazl (-u kerem) inden insanlara verdiği şeylere (ni'metlere) karşı hased mi ediyorlar? Biz, hakıykat, İbrahim haanedanına da kitab ve hikmet vermişizdir. Onlara (başkaca) büyük bir mülk (-ü saltanat) da bahşetdik.
İbni Kesir
Yoksa Allah'ın bol nimetinden verdiği insanları mı çekemiyorlar? Doğrusu biz, İbrahim soyuna da kitab ve hikmet verdik. Ve onlara büyük bir nimet bahşettik.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Yoksa onlar, Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Biz, İbrahim'in ailesine kitabı ve hikmeti vermişizdir. Onlara büyük bir mülk (saltanat) verdik.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Yoksa onlar Allah'ın lütfundan insanlara ihsan ettiği nimetlere karşı haset mi ediyorlar? Evet biz Al-i İbrahime de kitap ve hikmet verdik, hem de büyük bir hakimiyet ve mülk verdik.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Yoksa o insanlara, Allah'ın fazlından verdiklerini hazmedemeyip, haset mi ediyorlar? Gerçekten biz Al-i İbrahim'e hakikat bilgisi ve Hikmet (Sünnetullah ilmi) verdik. Hem de aziym bir mülk verdik.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Are they envious of the people because GOD has showered them with His blessings? We have given Abraham's family the scripture, and wisdom; we granted them a great authority.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Or do they envy the people for what God has given them of His bounty? We have given the descendants of Abraham the Book and the wisdom; We have given them a great kingship.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Or do they envy the people for what God has given them of His bounty? We have given the descendants of Abraham the book and the wisdom; We have given them a great power.
# Kelime Anlam Kök
1 em: yoksa
2 yehsudune: kıskanıyorlar mı حسد
3 n-nase: insanlara نوس
4 ala: yüzünden
5 ma: şeyi (vahiyleri)
6 atahumu: verdiği اتي
7 llahu: Allah'ın
8 min: -ndan
9 fedlihi: lutfu- فضل
10 fekad: oysa
11 ateyna: biz verdik اتي
12 ale: soyuna اول
13 ibrahime: İbrahim
14 l-kitabe: Kitabı كتب
15 velhikmete: ve hikmeti حكم
16 ve ateynahum: ve onlara verdik اتي
17 mulken: bir mülk ملك
18 azimen: büyük عظم