Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yoksa onlar, Allah'ın kendi lütfundan insanlara bağışladığı şeyleri mi kıskanıyor? İbrahim soyuna da Kitap'ı ve Hikmeti bağışladık ve onlara büyük bir mülk verdik.

اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلٰى مَٓا اٰتٰيهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه۪ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَٓا اٰلَ اِبْرٰه۪يمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظ۪يماً
Em yahsudunen nase ala ma atahumullahu min fadlıhi, fe kad ateyna ale ibrahimel kitabe vel hikmete ve ateynahum mulken azima.
#kelimeanlamkök
1emyoksa
2yehsudunekıskanıyorlar mıحسد
3n-naseinsanlaraنوس
4alayüzünden
5maşeyi (vahiyleri)
6atahumuverdiğiاتي
7llahuAllah'ın
8min-ndan
9fedlihilutfu-فضل
10fekadoysa
11ateynabiz verdikاتي
12alesoyunaاول
13ibrahimeİbrahim
14l-kitabeKitabıكتب
15velhikmeteve hikmetiحكم
16ve ateynahumve onlara verdikاتي
17mulkenbir mülkملك
18azimenbüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar! Elbette İbrahim'in soyuna Kitabı ve hikmeti (doğru hüküm verme yeteneğini) vermiş ve onlara büyük bir hükümdarlık lütfetmiştik.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yoksa ALLAH'ın lütfundan insanlara verdiğini mi çekemiyorlar? Oysa biz, İbrahim ailesine kitap ve bilgelik verdik. Onlara büyük bir otorite verdik.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yoksa onlar, Allah'ın kendi lütfundan insanlara bağışladığı şeyleri mi kıskanıyor? İbrahim soyuna da Kitap'ı ve Hikmeti* bağışladık ve onlara büyük bir mülk* verdik.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yoksa Allah'ın ikramından pay verdiği kimseleri çekemiyorlar mı? Oysa İbrahim ailesine Kitap ve hikmet verdik, onlara büyük hükümranlık bahşettik.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yoksa Allah'ın, Kendi lütfundan insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Nitekim İbrahim ailesine de Kitap ve bilgelik vermiştik. Onlara, büyük bir yönetim de vermiştik.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yoksa onlar, Allah'ın lutfundan bahşettiği şeylerden dolayı insanlara haset mi besliyorlar? Oysa Biz, İbrahim ailesine vahiy ve onu doğru hükme ulaşmada kullanacakları selim bir muhakeme yeteneği vermiş ve onlara güçlü bir hükümranlık bahşetmiştik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yoksa insanları, Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimet yüzünden kıskanıyorlar mı? Evet biz, İbrahim Ailesi'ne de Kitap'ı ve hikmeti vermiş, onlara çok büyük bir mülk de lütfetmiştik.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yoksa onlar, Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Doğrusu biz, İbrahim ailesine Kitabı ve hikmeti verdik; onlara büyük bir mülk de verdik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yoksa o insanlara Allah'ın kendi lütfundan verdiği nimeti çekemiyorlar da haset mi ediyorlar. Oysa biz İbrahim ailesine kitap ve hikmet verdik, ayrıca büyük bir mülk de verdik.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yoksa onlar, Allahın zenginlik ve cömertliğinden başkalarına bahşettiği nimetleri dolayısıyla onları kıskanıyorlar mı? Oysa biz İbrahim ailesine vahiy ve hikmet bahşetmiş ve onlara güçlü bir hükümranlık vermiştik.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yoksa, insanları; Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz, İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hükümranlık da vermiştik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yoksa o nasa Allahın fazlından verdiği ni'meti çekemiyorlar da hased mi ediyorlar? Evet, biz Âli İbrahime kitab ve hikmet verdik hem de azim bir mülk verdik.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yoksa Allah'ın, lutfundan insanlara verdiği (vahiyler) yüzünden onları kıskanıyorlar mı? Oysa biz İbrahim soyuna da Kitabı ve hikmeti vermiş ve onlara büyük bir mülk vermiştik.

 • Gültekin Onan

  Yoksa onlar, Tanrı'nın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Doğrusu biz, İbrahim ailesine Kitabı ve hikmeti verdik; onlara büyük bir mülk de verdik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yoksa onlar Allahın fazl (-u kerem) inden insanlara verdiği şeylere (ni'metlere) karşı hased mi ediyorlar? Biz, hakıykat, İbrahim haanedanına da kitab ve hikmet vermişizdir. Onlara (başkaca) büyük bir mülk (-ü saltanat) da bahşetdik.

 • İbni Kesir

  Yoksa Allah'ın bol nimetinden verdiği insanları mı çekemiyorlar? Doğrusu biz, İbrahim soyuna da kitab ve hikmet verdik. Ve onlara büyük bir nimet bahşettik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yoksa onlar, Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Biz, İbrahim'in ailesine kitabı ve hikmeti vermişizdir. Onlara büyük bir mülk (saltanat) verdik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yoksa onlar Allah'ın lütfundan insanlara ihsan ettiği nimetlere karşı haset mi ediyorlar? Evet biz Al-i İbrahime de kitap ve hikmet verdik, hem de büyük bir hakimiyet ve mülk verdik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yoksa o insanlara, Allah'ın fazlından verdiklerini hazmedemeyip, haset mi ediyorlar? Gerçekten biz Al-i İbrahim'e hakikat bilgisi ve Hikmet (Sünnetullah ilmi) verdik. Hem de aziym bir mülk verdik.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yoksa ALLAH'ın lütfundan insanlara verdiğini mi çekemiyorlar? Oysa biz, İbrahim ailesine kitap ve bilgelik verdik. Onlara büyük bir otorite verdik.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yoksa onlar, Allah'ın kendi lütfundan insanlara bağışladığı şeyleri mi kıskanıyorlar? İbrahim soyuna da Kitap'ı ve Hikmeti* bağışladık ve onlara büyük bir mülk* verdik.

 • Progressive Muslims

  Or do they envy the people for what God has given them of His bounty We have given the descendants of Abraham the Scripture and the wisdom; We have given them a great kingship.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  If they envy men what God gave them of His bounty: then We had given the house of Abraham the Writ and wisdom; and We gave them great dominion.

 • Aisha Bewley

  Or do they in fact envy other people for the bounty Allah has granted them? We gave the family of Ibrahim the Book and Wisdom, and We gave them an immense kingdom.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Are they envious of the people because GOD has showered them with His blessings? We have given Abraham's family the scripture, and wisdom; we granted them a great authority.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Or do they envy the people for what God has given them of His bounty? We have given the descendants of Abraham the Book and the wisdom; We have given them a great kingship.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Or do they envy the people for what God has given them of His bounty? We have given the descendants of Abraham the book and the wisdom; We have given them a great power.