Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği, nebiler, sıddıklar, şahitler ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar!

وَمَنْ يُطِـعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُو۬لٰٓئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّ۪نَ وَالصِّدّ۪يق۪ينَ وَالشُّهَدَٓاءِ وَالصَّالِح۪ينَۚ وَحَسُنَ اُو۬لٰٓئِكَ رَف۪يقاًۜ
Ve men yutiıllahe ver resule fe ulaike meallezine en'amellahu aleyhim minen nebiyyine ves sıddikine veş şuhedai ves salihin, ve hasune ulaike rafika.
#kelimeanlamkök
1ve menve kim
2yutiiita'at ederseطوع
3llaheAllah'a
4ve rrasuleve Elçi'yeرسل
5feulaikeişte onlar
6meaberaberdir
7ellezinekimselerle
8en'ameni'metlendirdiğiنعم
9llahuAllah'ın
10aleyhimkendilerini
11mine
12n-nebiyyinenebilerleنبا
13ve ssiddikineve sıddiklarlaصدق
14ve şşuheda'ive şehidlerleشهد
15ve ssalihineve Salihlerleصلح
16ve hasuneve ne güzelحسن
17ulaikeonlar
18rafikanarkadaştırرفق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'a ve Peygamber'e itaat edenler, Allah'ın kendilerine lutuflarda bulunduğu peygamberler, doğruyu tasdik edenler, hakka şahitlik edenler ve salih kimselerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kim Allah'a ve Elçi'ye itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, (gerçeği) doğrulayanlar, şahitler ve iyilerle beraberdir.* Onlar, ne güzel arkadaştırlar!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'a ve elçisine uyanlar, ALLAH'ın kendilerine iyilikte bulunduğu peygamberler, doğrulayıcılar, tanıklar ve salihler ile beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği, nebiler, sıddıklar*, şahitler* ve salihlerle* beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar!

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kim Allah'a ve Elçisine boyun eğerse onlar, Allah'ın mutluluk verdiği nebiler, doğru kişiler, bilginler* ve iyilerle beraber olacaklardır. Onlar ne iyi arkadaştırlar!

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Çünkü Allah'a ve elçiye kim bağlı kalırsa; işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, doğruyu söyleyenlerle, tanık olanlarla ve erdemli olanlarla birliktedir. İşte onlar, ne güzel arkadaştır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah'a ve Peygamber'e itaat eden kimseler, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, Hakk'a sadık kalanlar, hayatını imanına şahit kılanlar ve iyiliği yayanların safında olurlar. Bunlar ne güzel dostturlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'a ve resule itaat eden kişilere gelince, bunlar, Allah'ın kendilerine nimet verdikleriyle beraberdirler. Peygamberlerle, hak dostlarıyla, şehitlerle, hayır ve barışı sevenlerle. Ne güzel dosttur bunlar!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular (ve doğrulayanlar), şehidler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Her kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği peygamberler, dosdoğru kişiler, şehitler ve salihlerle birliktedirler. Bunlar ise ne güzel arkadaştır!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allaha ve Peygambere itaat edenler, Allahın nimetlerini bağışladığı kimselerden olacaklardır: peygamberler, hakikatten hiç sapmamış olanlar, hakikate (hayatlarıyla) şahitlik yapanlar ve dürüst ve erdemli olanlar: işte böylelerininki ne güzel birlikteklik(ler)dir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddiklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Öyle ya: Her kim Allaha ve Peygambere mutı' olursa işte onlar Allahın kendilerine in'am eylediği: Enbiya, sıddıkin, şüheda ve salihin ile birliktedirler, bunlarsa ne güzel arkadaş!

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kim Allah'a ve Elçi'ye ita'at ederse işte onlar, Allah'ın ni'met verdiği peygamberler, sıddiklar, şehidler ve salihlerle beraberdir. Onlar da ne güzel arkadaştır!

 • Gültekin Onan

  Kim Tanrı'ya ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Tanrı'nın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular (veya doğrulayanlar), şehidler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kim Allaha ve peygambere itaat ederse işte onlar, Allahın, kendilerine ni'metler verdiği peygamberlerle, sıddıyklarla, şehidlerle, iyi adamlarla beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaşdır!

 • İbni Kesir

  Kim, Allah'a ve peygambere itaat ederse; işte onlar, şehidler ve salihlerle birliktedirler. Ne iyi arkadaştır onlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kimler Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, Onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sadıklar, şehitler ve doğruları yapan kimselerle beraberdirler. Ne güzel arkadaştır onlar!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kim Allah'a ve resulüne itaat ederse işte onlar, Allah'ın nimetlerine mazhar ettiği nebiler, sıddikler, şehidler, salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlar!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kim Allah'a ve Rasule itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine in'amda bulunduğu Nebiler, Sıddıklar, Şehiydler ve Salihlerle beraber olurlar. Ne güzel arkadaşlardır onlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'a ve elçisine uyanlar, ALLAH'ın kendilerine iyilikte bulunduğu peygamberler, doğrulayıcılar, şehitler ve salihler ile beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kim Allah'a ve Rasul'e itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar!

 • Progressive Muslims

  And whoever obeys God and the messenger will be among those whom God has blessed from the prophets and the truthful and the martyrs and the upright. What an excellent companionship!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And whoso obeys God and the Messenger, those are with them whom God has favoured of the prophets, and the men of truth, and the witnesses, and the righteous; and good are those as companions.

 • Aisha Bewley

  Whoever obeys Allah and the Messenger will be with those whom Allah has blessed: the Prophets and the true, the martyrs and the righteous. What excellent company such people are!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who obey GOD and the messenger belong with those blessed by GOD - the prophets, the saints, the martyrs, and the righteous. These are the best company.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And whoever obeys God and the messenger will be among those whom God has blessed from the prophets and the truthful and the martyrs and the upright. What an excellent companionship!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Whoever obeys God and the messenger will be among those whom God has blessed from the prophets and the truthful and the martyrs and the reformed. What an excellent companionship!