Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği, nebiler, sıddıklar, şahitler ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar!

وَمَنْ يُطِـعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُو۬لٰٓئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّ۪نَ وَالصِّدّ۪يق۪ينَ وَالشُّهَدَٓاءِ وَالصَّالِح۪ينَۚ وَحَسُنَ اُو۬لٰٓئِكَ رَف۪يقاًۜ
Ve men yutiıllahe ver resule fe ulaike meallezine en'amellahu aleyhim minen nebiyyine ves sıddikine veş şuhedai ves salihin, ve hasune ulaike rafika.
#kelimeanlamkök
1ve menve kim
2yutiiita'at ederseطوع
3llaheAllah'a
4ve rrasuleve Elçi'yeرسل
5feulaikeişte onlar
6meaberaberdir
7ellezinekimselerle
8en'ameni'metlendirdiğiنعم
9llahuAllah'ın
10aleyhimkendilerini
11mine
12n-nebiyyinenebilerleنبا
13ve ssiddikineve sıddiklarlaصدق
14ve şşuheda'ive şehidlerleشهد
15ve ssalihineve Salihlerleصلح
16ve hasuneve ne güzelحسن
17ulaikeonlar
18rafikanarkadaştırرفق

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Allah'a ve Peygamber'e itaat edenler, Allah'ın kendilerine lutuflarda bulunduğu peygamberler, doğruyu tasdik edenler, hakka şahitlik edenler ve salih kimselerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır!

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Kim Allah'a ve Elçi'ye itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, (gerçeği) doğrulayanlar, şahitler ve iyilerle beraberdir.
*
Onlar, ne güzel arkadaştırlar!

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'a ve elçisine uyanlar, ALLAH'ın kendilerine iyilikte bulunduğu peygamberler, doğrulayıcılar, tanıklar ve salihler ile beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği, nebiler, sıddıklar
*
, şahitler
*
ve salihlerle
*
beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar!

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Kim Allah'a ve Elçisine boyun eğerse onlar, Allah'ın mutluluk verdiği nebiler, doğru kişiler, bilginler
*
ve iyilerle beraber olacaklardır. Onlar ne iyi arkadaştırlar!

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Çünkü Allah'a ve elçiye kim bağlı kalırsa; işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, doğruyu söyleyenlerle, tanık olanlarla ve erdemli olanlarla birliktedir. İşte onlar, ne güzel arkadaştır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Allah'a ve Peygamber'e itaat eden kimseler, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, Hakk'a sadık kalanlar, hayatını imanına şahit kılanlar ve iyiliği yayanların safında olurlar. Bunlar ne güzel dostturlar.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Allah'a ve resule itaat eden kişilere gelince, bunlar, Allah'ın kendilerine nimet verdikleriyle beraberdirler. Peygamberlerle, hak dostlarıyla, şehitlerle, hayır ve barışı sevenlerle. Ne güzel dosttur bunlar!

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular (ve doğrulayanlar), şehidler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Her kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği peygamberler, dosdoğru kişiler, şehitler ve salihlerle birliktedirler. Bunlar ise ne güzel arkadaştır!

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Allaha ve Peygambere itaat edenler, Allahın nimetlerini bağışladığı kimselerden olacaklardır: peygamberler, hakikatten hiç sapmamış olanlar, hakikate (hayatlarıyla) şahitlik yapanlar ve dürüst ve erdemli olanlar: işte böylelerininki ne güzel birlikteklik(ler)dir!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddiklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Öyle ya: Her kim Allaha ve Peygambere mutı' olursa işte onlar Allahın kendilerine in'am eylediği: Enbiya, sıddıkin, şüheda ve salihin ile birliktedirler, bunlarsa ne güzel arkadaş!

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kim Allah'a ve Elçi'ye ita'at ederse işte onlar, Allah'ın ni'met verdiği peygamberler, sıddiklar, şehidler ve salihlerle beraberdir. Onlar da ne güzel arkadaştır!

Gültekin Onan
Kim Tanrı'ya ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Tanrı'nın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular (veya doğrulayanlar), şehidler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar?

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Kim Allaha ve peygambere itaat ederse işte onlar, Allahın, kendilerine ni'metler verdiği peygamberlerle, sıddıyklarla, şehidlerle, iyi adamlarla beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaşdır!

İbni Kesir
Kim, Allah'a ve peygambere itaat ederse; işte onlar, şehidler ve salihlerle birliktedirler. Ne iyi arkadaştır onlar.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Kimler Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, Onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sadıklar, şehitler ve doğruları yapan kimselerle beraberdirler. Ne güzel arkadaştır onlar!

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Kim Allah'a ve resulüne itaat ederse işte onlar, Allah'ın nimetlerine mazhar ettiği nebiler, sıddikler, şehidler, salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlar!

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Kim Allah'a ve Rasule itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine in'amda bulunduğu Nebiler, Sıddıklar, Şehiydler ve Salihlerle beraber olurlar. Ne güzel arkadaşlardır onlar.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'a ve elçisine uyanlar, ALLAH'ın kendilerine iyilikte bulunduğu peygamberler, doğrulayıcılar, şehitler ve salihler ile beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Kim Allah'a ve Rasul'e itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar!

Rashad Khalifa The Final Testament
Those who obey GOD and the messenger belong with those blessed by GOD - the prophets, the saints, the martyrs, and the righteous. These are the best company.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And whoever obeys God and the messenger will be among those whom God has blessed from the prophets and the truthful and the martyrs and the upright. What an excellent companionship!

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Whoever obeys God and the messenger will be among those whom God has blessed from the prophets and the truthful and the martyrs and the reformed. What an excellent companionship!