Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Eğer Rahman dileseydi, biz onlara kulluk etmezdik." dediler. Onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar yalnızca saçmalıyorlar.

وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
Ve kalu lev şaer rahmanu ma abednahum, ma lehum bi zalike min ilmin in hum illa yahrusun.
#kelimeanlamkök
1ve kaluve dediler kiقول
2leveğer
3şa'edileseydiشيا
4r-rahmanuRahmanرحم
5ma
6abednahumbiz onlara tapmazdıkعبد
7mayoktur
8lehumonların
9bizalikebu hususta
10minhiçbir
11ilminbilgileriعلم
12in
13humonlar
14illasadece
15yehrusunesaçmalıyorlarخرص

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
"Eğer Rahman dileseydi putlara tapmazdık" dediler. Bu bilgisizce bir sözdür. Onlar sadece yalan söylemektedirler.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Dediler ki: "Rahmân dileseydi, biz onlara tapmazdık."
*
Onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Onlar yalandan başka bir şey söylemeyenlerdir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Hatta, "Rahman dileseydi biz onlara hizmet etmezdik" dediler. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece tahminde bulunuyorlar.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
"Eğer Rahman dileseydi, biz onlara kulluk etmezdik." dediler. Onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar yalnızca saçmalıyorlar.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bir de şöyle derler: "Rahman'ın tercihi farklı olsaydı
*
onlara (Allah'ın kızları saydıkları bazı meleklere) kulluk etmezdik." Bu konuda işlerine yarayacak bir bilgi yoktur. Onlar sadece atarlar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Dediler ki: "Bağışlayan dileseydi, onlara hizmet etmezdik!" Oysa bu konuda bilgileri yoktur; yalnızca yakıştırıyorlar.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Bir de onlar "Eğer Rahman dileseydi asla biz onlara tapmazdık" dediler; ne ki onlar, buna dair bir bilgiye sahip değiller: onlar sadece sürü güdüsüyle hareket ediyorlar.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Bir de dediler ki: "Rahman dileseydi, onlara tapınmazdık." Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Sadece saçmalıyorlar.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Dediler ki: "Eğer Rahman dilemiş olsaydı, biz onlara ibadet etmezdik." Onların bundan yana hiçbir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca 'zan ve tahminle yalan söylüyorlar.'

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bir de dediler ki: "Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık." Bu hususta onların bir bilgileri yoktur, sadece atıyorlar.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Onlar hala: "Rahman dilemiş ol(ma)saydı biz onlara asla tapmazdık!" diyorlar. (Ama) onlar (Rahman'ın) böyle bir şey (istediği) hakkında bilgi sahibi değiller. Onlar sadece zannediyorlar.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
"Eğer Rahman dileseydi, biz onlara kulluk etmezdik" dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bir de dediler ki Rahman dilese idi biz onlara tapmazdık, bu babda onların bir ılimleri yoktur sade atıyorlar

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve dediler ki: "Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık." Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece saçmalıyorlar.

Gültekin Onan
Dediler ki: "Eğer Rahman dilemiş olsaydı, biz onlara ibadet etmezdik." Onların bundan yana hiç bir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca 'zan ve tahminle yalan söylüyorlar'.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Dediler ki: "Eğer o çok esirgeyici (Allah) dileseydi biz bunlara tapmazdık". Onların buna dair hiçbir bilgisi yokdur. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar.

İbni Kesir
Ve derler ki: Eğer Rahman dilemiş olsaydı; biz, onlara ibadet etmezdik. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar, yalnız yalan söyleyip dururlar.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Eğer Rahman dilemiş olsaydı, biz onlara kulluk etmezdik, dediler. Bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar, sadece yalan söylemektedirler.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Bir de dediler ki: "Eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık." Aslında onların ciddi bir bilgileri yoktur. Onlar sırf kafadan atıyorlar.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Dediler ki: "Eğer Rahman dileseydi onlara kulluk yapmazdık"... Bununla ilgili onların bir ilmi (delilleri, yakinleri) yoktur... Onlar ancak tahmin üzere konuşup saçmalıyorlar.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Hatta, 'Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık,' dediler. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece tahminde bulunuyorlar.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
"Eğer Rahman
*
dileseydi, biz onlara kulluk etmezdik." dediler. Onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar yalnızca saçmalıyorlar.

Rashad Khalifa The Final Testament
They even said, "If the Most Gracious willed, we would not have worshipped them." They have no basis for such a claim; they only conjecture.,

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And they said: "If the Almighty had willed, we would not have worshipped them." They have no knowledge of this; they only conjecture.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
They said, "If the Gracious willed, we would not have served them." They have no knowledge of this; they only conjecture.