Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hayır! Dediler ki: "Doğrusu, biz, atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk, biz de onların izinden gidiyoruz.

بَلْ قَالُٓوا اِنَّا وَجَدْنَٓا اٰبَٓاءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَاِنَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ
Bel kalu inna vecedna abaena ala ummetin ve inna ala asarihim muhtedun.
#kelimeanlamkök
1belhayır
2kaludediler kiقول
3innaelbette biz
4vecednabuldukوجد
5aba'enababalarımızıابو
6alaüzerinde
7ummetinbir dinامم
8ve innave elbette biz de
9alaüzerinde
10asarihimonların izleriاثر
11muhtedunegidiyoruzهدي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hayır! Sadece, biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk; biz de onların izinden gidiyoruz, derler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hayır! "Şüphesiz ki babalarımızı (böyle) bir din üzerinde bulduk; biz de onların izleri üzere gidenleriz." dediler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hayır, "Biz atalarımızı bir yol üzerinde bulduk ve biz onların öğretilerini izliyoruz" dediler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hayır! Dediler ki: "Doğrusu, biz, atalarımızı bir ümmet* üzerinde bulduk, biz de onların izinden gidiyoruz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Aslında onların dedikleri şudur: "Biz atalarımızı bir ümmete (bir dine, bir mezhebe, bir tarikata)* bağlı bulduk; biz onların izinden gidiyoruz."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Hayır, şöyle dediler: "Aslında, atalarımızı bir din üzerinde bulduk; onları izleyerek doğru yola erişiriz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ama hayır! Onlar, "Atalarımızı geleneksel bir inanç üzerinde bulduk; kesinlikle biz de onların izinden giderek doğru yolu bulabiliriz" diyorlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hayır, sadece şunu söylemişlerdir: "Biz atalarımızı bir ümmet/bir din üzerinde bulduk; onların eserlerini izleyerek biz de doğruya ve güzele varacağız."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hayır; dediler ki: "Gerçekten atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk ve doğrusu biz onların izleri (eserleri) üstünde doğru olana (hidayete) yönelmiş (kimse)leriz."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hayır! Hayır, şöyle dediler: "Bizler atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerince giderek murada ereriz."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hayır! Ama şöyle derler: "Biz atalarımızı (belli) bir inanç üzerinde bulduk ve ancak onların izinden giderek doğru yolu buluruz!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hayır! Onlar sadece, "Şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz" dediler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hayır, şöyle dediler: bizler, atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk, biz de onların izlerince giderek murada ireriz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hayır, (ne bilgileri var, ne de Kitapları). Sadece: "Biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerinde gidiyoruz" dediler.

 • Gültekin Onan

  Hayır, dediler ki: "Gerçekten atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk ve doğrusu biz onların izleri (eserleri) üstünde doğru olana (hidayete) yönelmiş (kimse)leriz."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bil'akis (şöyle) dediler: "Gerçek biz atalarımızı bir ümmet (bir din) üzerinde bulduk. Biz de hakikaten onların izleri üstünden doğruya erdirilmişleriz".

 • İbni Kesir

  Hayır, dediler ki: Doğrusu biz, atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk ve biz de onların izlerinden gitmekteyiz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bilakis şöyle dediler: -Biz, atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izinde dosdoğru gitmekteyiz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hayır! Ne bilgileri var, ne kitapları! Sadece şöyle derler:"Biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük. Biz de onların izlerinden gidiyoruz."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bilakis, dediler ki: "Biz atalarımızı bu din anlayışında bulduk; biz onların eserleri (şartlandırmaları - genleri) doğrultusunda doğru yolu bulanlarız. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hayır, 'Biz atalarımızı bir yol üzerinde bulduk ve biz onların öğretilerini izliyoruz,' dediler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hayır! "Doğrusu, biz, atalarımızı bir ümmet* üzerinde bulduk, biz de onların yolundan gidiyoruz.

 • Progressive Muslims

  The fact is, they have said: "We found our fathers following a certain way, and we are following in their footsteps. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The truth is, they say: “We found our fathers upon a community, and we in their footsteps are guided.”

 • Aisha Bewley

  No, in fact they say, ‘We found our fathers following a religion and we are simply guided in their footsteps. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The fact is that: they said, "We found our parents carrying on certain practices, and we are following in their footsteps."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The fact is, they have said: "We found our fathers following a certain way, and we are following in their footsteps."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The fact is, they have said, "We found our fathers following a certain way, and we are following in their footsteps."