Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bir zamanlar İbrahim, babasına ve halkına: "Ben sizin kulluk ettiklerinizden uzağım demişti."

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ
Ve iz kale ibrahimu li ebihi ve kavmihi inneni beraun mimma ta'budun.
#kelimeanlamkök
1ve izbir zaman
2kaledemişti kiقول
3ibrahimuİbrahim
4liebihibabasınaابو
5ve kavmihive kavmineقوم
6innenişüphesiz ben
7bera'unuzağımبرا
8mimmaşeylerden
9tea'budunesizin taptığınızعبد

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
-Hani bir vakit, İbrahim de babasına ve toplumuna şöyle demişti: "Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yokken yaratana ibadet ederim. Çünkü O, bana doğru yolu gösterecektir."

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Hani İbrahim, babasına ve kavmine şöyle demişti: "Ben sizin taptıklarınızdan uzağım!

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
İbrahim, babasına ve halkına demişti ki, "Sizin hizmet ettiklerinizden uzağım."

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Bir zamanlar İbrahim, babasına ve halkına: "Ben sizin kulluk ettiklerinizden uzağım demişti."

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bir gün İbrahim, babasına ve halkına şöyle demişti: "Sizin taptıklarınızla hiç bir ilişiğim yoktur.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
İbrahim, babasına ve toplumuna, şöyle demişti: "Kuşkusuz, ben, sizin hizmet ettiklerinizden uzağım!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki: "Bakın, sizin taptıklarınıza tapmak benden fersah fersah uzak olsun;

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Bir zaman İbrahim, babasına ve toplumuna şöyle demişti: "Ben, sizin taptıklarınızdan uzağım."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Hani İbrahim babasına ve kendi kavmine demişti ki: "Şüphesiz ben, sizin taptıklarınızdan uzağım."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bir vakit İbrahim, babasına ve kavmine: "Haberiniz olsun, ben o sizin taptıklarınızdan beriyim.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
İbrahim, babasına ve halkına seslendi(ğinde bu gerçeği dikkate almıştı:) "Sizin taptıklarınıza tapmak benden uzak olsun!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Hani İbrahim, babasına ve kavmine şöyle demişti: "Şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım."

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bir vakıt da İbrahim babasına ve kavmına dedi: haberiniz olsun ben o sizin taptıklarınızdan beriyim.

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bir zaman İbrahim babasına ve kavmine demişti ki: "Ben sizin taptıklarınızdan uzağım."

Gültekin Onan
Hani İbrahim babasına ve kendi kavmine demişti ki: "Şüphesiz ben, sizin taptıklarınızdan uzağım."

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Bir zaman da İbrahim, babasına ve kavmine "Ben, demişdi, hakikat, sizin tapmakda olduklarınızdan uzağım".

İbni Kesir
Hani İbrahim; babasına ve kavmine demişti ki: Şüphesiz ben, sizin taptığınız şeylerden uzağım.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki: -Ben sizin kulluk ettiklerinizden uzağım.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(26-27) Bir vakit İbrahim babasına ve halkına şöyle dedi: "Bilin ki ben sizin taptıklarınızdan her türlü ilişiği kestim. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim. O bana yol gösterecektir."

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Hani İbrahim babasına ve kavmine dedi ki: "Muhakkak ki ben tapındıklarınızdan beriyim... "

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
İbrahim, babasına ve halkına demişti ki, 'Sizin taptıklarınızdan uzağım.'

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Bir zamanlar İbrahim, babasına ve halkına: "Ben sizin kulluk ettiklerinizden uzağım demişti."

Rashad Khalifa The Final Testament
Abraham said to his father and his people, "I disown what you worship.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And when Abraham said to his father and his people: "I am innocent of that which you worship."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
When Abraham said to his father and his people: "I am innocent of what you serve."