Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Ancak fıtratımı belirleyen başka. Kuşkusuz O beni doğru yola iletecektir."

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ
İllellezi fatarani fe innehu se yehdin.
#kelimeanlamkök
1illayalnızca
2llezi
3fetaranibeni yaratanaفطر
4fe innehuçünkü O
5seyehdinibana doğru yolu gösterecektirهدي

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
-Hani bir vakit, İbrahim de babasına ve toplumuna şöyle demişti: "Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yokken yaratana ibadet ederim. Çünkü O, bana doğru yolu gösterecektir."

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Ancak beni yoktan yaratan (Allah) başkadır! Şüphesiz ki O, beni doğru yola ulaştıracaktır."
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
"Beni Yaratan bana doğru yolu gösterecektir."

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
"Ancak fıtratımı
*
belirleyen başka. Kuşkusuz O beni doğru yola iletecektir."

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Benim, beni yaratanın dışındakilerle bir ilgim olmaz. O, bana doğru yolu gösterecektir."

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
"Beni yaratan başkadır. Kuşkusuz, O, artık beni doğru yola eriştirecektir!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Yalnız beni Yaratan hariç: zaten bana kılavuzluk edecek olan da O'dur."

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
"Yalnız beni yaratana kulluk ederim. Bana, O kılavuzluk edecektir."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
"(Ancak) Beni yaratan başka. İşte O beni hidayete yöneltip iletecektir."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O beni yaratan başka. O beni doğru yola iletecektir." dedi.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Hiç kimse(ye tapmam), beni var etmiş olan hariç, beni doğru yola ileten O'dur!"

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
"Ben ancak O, beni yaratana taparım. Şüphesiz O beni doğru yola iletecektir."

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O beni yaratandan başka, zira odur ki beni irdirecektir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
"Ben yalnız beni yaratana (taparım). Çünkü O, bana doğru yolu gösterecektir."

Gültekin Onan
"(Ancak) Beni yaratan (fetareniy) başka. İşte O beni hidayete yöneltip iletecektir."

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
"(Fakat) beni yaratan (Allah) müstesna. Şübhe yok ki O, beni doğru yolda muvaffak edecekdir".

İbni Kesir
Beni yaratan müstesna. Şüphesiz ki O; beni hidayete iletecektir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Ancak beni yaratana kulluk ederim. Çünkü O bana doğru yolu gösterecektir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(26-27) Bir vakit İbrahim babasına ve halkına şöyle dedi: "Bilin ki ben sizin taptıklarınızdan her türlü ilişiği kestim. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim. O bana yol gösterecektir."

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
"Beni (fıtratımla - varoluş programımla) yaratan müstesna! Kesinlikle, beni hakikate erdirecek O'dur!"

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
'Beni Yaratan bana doğru yolu gösterecektir.'

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Yaradılışımı
*
düzenleyen, kuşkusuz beni doğru yola iletecektir.

Rashad Khalifa The Final Testament
"Only the One who initiated me can guide me."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
"Except for the One who initiated me, He will guide me."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
"Except for the One who initiated me, He will guide me."