Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İbrahim, gerçeğe yönelmeleri umuduyla takdir edilmiş hükmü gelecek nesiller için de kalıcı bir ilke yaptı.

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Ve cealeha kelimeten bakıyeten fi akıbihi leallehum yerciun.
#kelimeanlamkök
1ve cealehave onu yaptıجعل
2kelimetenbir sözكلم
3bakiyetenkalıcıبقي
4fiarasında
5akibihikendinden sonrakilerعقب
6leallehumumulur ki
7yerciunedönerler (diye)رجع

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Onun bu sözünü, ardından geleceklere sürekli kalacak bir ilke olarak bıraktık ki, insanlar Rabblerine dönsünler.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(Allah) bunu (İbrahim'in bu sözünü), ardından geleceklere devamlı kalacak bir söz olarak bıraktı ki (insanlar gerçeğe) dönsünler.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Belki doğru yola dönerler diye onun ardından gelecekler için bunu ebedi bir ders kıldı.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
İbrahim, gerçeğe yönelmeleri umuduyla takdir edilmiş hükmü gelecek nesiller için de kalıcı bir ilke yaptı.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Belki dönerler diye onun bu sözünü, kalıcı (sonraki nesillere kadar ulaşan) bir söz yaptık.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Bunu da ardından gelecekler için kalıcı bir söz yaptı; belki dönerler diye.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Bunu, ardından gelenler arasındaki baki kalacak bir söz olarak söyledi; belki (bu hak söze) dönerler diye.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
O, sözünü, kendinden sonra yaşayacak bir mesaj yaptı ki, insanlar hakka dönebilsinler.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Ve bunu (bu tevhid inancını) belki (insanlar Allah'a) dönerler diye ardında (kendi soyunda) kalıcı bir kelime olarak kıldı / bıraktı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O, bu sözü, soyu arkasında kalan bir kelime yaptı ki, tevhide dönsünler.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve bunu, daha sonra gelenler arasında yaşamaya devam eden bir söz olarak söyledi ki onlar (daima) o (sözü hatırlayıp ona) dönsünler.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
İbrahim bunu, belki dönerler diye, ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve onu ardında (zürriyyetinde) kalan bir kelime yaptı gerek ki rücu' edeler

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve bu sözü ardında kalıcı bir söz yaptı ki (insanlar Allah'a kulluğa) dönsünler.

Gültekin Onan
Ve bunu (bu tevhid inancını) belki (insanlar Tanrı'ya) dönerler diye ardında (kendi soyunda) kalıcı bir kelime olarak kıldı / bıraktı.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(İbrahim) bunu (bu tevhid kelimesini, ileride Mekkeliler de dinine) dönsünler diye, zürriyeti arasında baakıy bir kelime yapdı.

İbni Kesir
Ve onu; belki dönerler diye ardından gelenler için kalıcı bir kelime kıldı.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Onu, belki dönerler diye arkasında kalıcı bir söz haline getirdi.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
O, bu sözü hakka dönsünler diye, gelecek nesillere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Bu sözünü kendinden sonra gelecekler için kalıcı bir fikir olarak oluşturdu, belki o gerçeğe dönerler diye.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Belki doğru yola dönerler diye onun ardından gelecekler için bunu ebedi bir ders kıldı.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
İbrahim, gerçeğe yönelmeleri umuduyla takdir edilmiş hükmü gelecek nesiller için de kalıcı bir ilke yaptı.

Rashad Khalifa The Final Testament
This example (of Abraham) was rendered an everlasting lesson for subsequent generations; perhaps they redeem their souls.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And he made it a word to last in his subsequent generations; perhaps they may turn back.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
He made it a word to last in his subsequent generations; perhaps they may turn back.