Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Öyleyse sen, sana vahyedilene sarılmaya bak. Kuşkusuz sen dosdoğru bir yol üzerindesin.

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّـذ۪ٓي اُو۫حِيَ اِلَيْكَۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ
Festemsik billezi uhıye ileyk, inneke ala sıratın mustekim.
#kelimeanlamkök
1festemsiksen sımsıkı sarılمسك
2billezi'
3uhiyevahyedileneوحي
4ileykesana
5innekeçünkü sen
6alaüzerindesin
7siratinyolصرط
8mustekimindoğruقوم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl! Şüphesiz sen dosdoğru yoldasın.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl!* Elbette sen doğru yoldasın.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sana vahiy edilene sarıl; çünkü sen doğru yoldasın.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Öyleyse sen, sana vahyedilene sarılmaya bak. Kuşkusuz sen dosdoğru bir yol üzerindesin.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Çünkü sen doğru yoldasın.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Artık, sana bildirilene sımsıkı sarıl. Kuşkusuz, sen, dosdoğru yol üzerindesin.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Şu halde sana vahyedilene sımsıkı sarıl: çünkü sen dosdoğru bir yol üzeresin.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl! Hiç kuşkusuz, sen, dosdoğru bir yol üzerindesin.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şu halde, sana vahyedilene sımsıkı tutun; çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sen hemen o sana vahyedilene tutun! Muhakkak ki sen doğru bir yol üzerindesin.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Öyleyse sana vahyedilmiş olan her şeye sımsıkı sarıl; çünkü sen dosdoğru bir yoldasın;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Öyle ise sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeresin.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sen hemen o sana vahyolunana tutun muhakkak ki sen doğru bir yol üzerindesin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl, çünkü sen doğru yoldasın.

 • Gültekin Onan

  Şu halde, sana vahyedilene sımsıkı tutun; çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Binaen'aleyh sen, sana vahyolunan (Kur'an) a kuvvetle sarıl. Muhakkak ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin.

 • İbni Kesir

  Sen; sana vahyolunana sarıl. Muhakkak ki sen, dosdoğru bir yol üzerindesin.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sen, sana vahyolunana sımsıkı tutun. Çünkü sen, dosdoğru bir yol üzerindesin!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O halde sen sana vahyedilen buyruklara sımsıkı sarıl, muhakkak ki sen dosdoğru yoldasın.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sana vahyolunana sıkı sarıl! Muhakkak ki sen doğru yol üstündesin!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sana vahyedilene sarıl; çünkü sen doğru yoldasın.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Öyleyse sen, sana vahyedilene sarılmaya bak. Kuşkusuz sen dosdoğru bir yol üzerindesin.

 • Progressive Muslims

  You shall hold on to that which is inspired to you; you are on a straight path.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Hold thou fast that which is revealed to thee; thou art on a straight path.

 • Aisha Bewley

  So hold fast to what has been revealed to you. You are on a straight path.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall steadfastly preach what is revealed to you; you are in the right path.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  You shall hold on to that which is inspired to you; for you are on a straight path.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  You shall hold on to what is inspired to you; you are on a straight path.