Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, ne "Bahire" ne "Saibe" ne "Vasile" ne de "Ham" diye bir şeyi meşru kıldı. Fakat Kafirler yalan söyleyerek Allah'a iftira ediyorlar. Ve onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar.

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَح۪يرَةٍ وَلَا سَٓائِبَةٍ وَلَا وَص۪يلَةٍ وَلَا حَامٍۙ وَلٰكِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَۜ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
Ma cealallahu min bahiretin ve la saibetin ve la vasiletin ve la hamin ve lakinnellezine keferu yefterune alallahi kezib ve ekseruhum la ya'kılun.
#kelimeanlamkök
1ma
2cealeyapmamıştırجعل
3llahuAllah
4minne
5behiratin"bahîre"بحر
6ve lave ne
7saibetin"sâibe"سيب
8ve lave ne
9vesiletin"vasîle"وصل
10ve lave ne
11hamin"ham"حمي
12velakinnefakat
13ellezinekimseler
14keferuinkar eden(ler)كفر
15yefteruneuyduruyorlarفري
16alakarşı
17llahiAllah'a
18l-kezibeyalanكذب
19ve ekseruhumve çokları daكثر
20la
21yea'kiluneakıl erdiremiyorlarعقل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah bahire, saibe, vasile ve ham diye bir şey yapmamıştır. Fakat inkarcılar, kendi uydurdukları yalanları Allah'a yakıştırırlar ve onların birçoğu akıllarını asla kullanmazlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah bahîrah, sâibeh, vasîleh ve hâm* diye bir şey (haram) kılmamıştır. Fakat kâfir olanlar, Allah'a yalan uydurur. Onların çoğu akıl etmez.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Belli bir erkek ve dişi kombinasyonuyla yavrulayanların, yemin sonucu salıverilenlerin, arka arkaya iki erkek doğuranların ve on kez döl veren erkek develerin haram edilişini ALLAH onaylamıyor; inkarcılar ALLAH'a iftira ediyor. Çoğu akletmez onların.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, ne "Bahire" ne "Saibe" ne "Vasile" ne de "Ham"* diye bir şeyi meşru kıldı. Fakat Kafirler yalan söyleyerek Allah'a iftira ediyorlar. Ve onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah ne Bahire'yi ne Saibe'yi ne Vasile'yi ve ne de Hami'yi meşru kılmıştır. Fakat kafirlik edenler yalanlarını Allah'a mal ediyorlar. Onların çoğu aklını kullanmaz*.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Uydurma inanışlar yüzünden, kimi hayvanlardan yararlanılmasının yasaklanması; doğurduklarının eşeylerine, sırasına ve sayısına göre bırakılması veya kurban edilmesi, Allah'ın belirlediği bir şey değildir. Fakat nankörlük edenler, Allah hakkında yalanlar söyleyerek iftira ediyorlar. Çünkü onların çoğu aklını kullanmaz.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ne bahira ve saibe, ne de vasile ve ham (adı altında, hayvanların batıl inançlarla yaratılış amacı dışına çıkarılmaları) Allah'ın emri değildir. Fakat hakikati inkarda ısrar edenler, kendi uydurdukları yalanları Allah'a yakıştırıyorlar. Zira onların çoğu kafalarını kullanmıyorlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah ne bahire yapmıştır ne saibe ne vasile ne de ham. Ne var ki küfre sapanlar yalan uydurarak Allah'a iftira ediyorlar ve çokları da akıl erdiremiyorlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah Bahiyre'den Saibe'den Vasiyle'den ve Ham'dan hiç birini (meşru) kılmamıştır. Ancak inkar edenler, Allah'a karşı yalan düzüp uyduruyorlar. Onların çoğu akıl erdirmez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah, ne kulağı yarılan, ne salma bırakılan, ne erkek-dişi ikizler doğuran, ne de on defa doğurması yüzünden yük vurulamayan hayvanların (adanmasını) meşru kılmadı. Fakat küfreden kimseler, Allah adına yalan söyleyerek O'na iftira ediyorlar. Çoklarının da aklı ermez.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bazı hayvan cinslerinin batıl inançlarla işaretlenmesi ve insanların kullanımından alıkonulması, Allahın emri değildir: Ama hakikati inkara şartlanmış olanlar, kendi uydurdukları yalanları Allaha yakıştırırlar. Ve onların bir çoğu akıllarını asla kullanmaz:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, ne "Bahire", ne "Saibe", ne "Vasile", ne de "Ham" diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat, inkar edenler Allah'a karşı yalan uyduruyorlar. Zaten çoklarının aklı da ermez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  ne bahıyre, ne saibe, ne vasıyle, ne ham'dan hiç birini Allah meşru' kılmadı, lakin küfretmekte olan kimseler, Allah namına yalan söyliyerek ona iftira ediyorlar, çoklarının da aklı irmez

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, bahire, saibe, vasile ve ham diye bir şey yapmamıştır. Fakat inkar edenler, Allah'a yalan uyduruyorlar ve çokları da akıl erdiremiyorlar.

 • Gültekin Onan

  Tanrı Bahriye'den Saibe'den, Vasiyle'den ve Ham'dan hiç birini (meşru) kılmamıştır. Ancak küfredenler, Tanrı'ya karşı yalan düzüp uyduruyorlar. Onların çoğu akletmez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah ne "Bahıyre den, ne "Sabibe" den, ne "Vasiyle den, ne de "Ham" dan hiç birini (meşru) kılmamışdır. Fakat o küfredenler Allaha karşı ("Bize bunları o emretmişdir" diye) yalan düzerler. Onların çoğunun (avamının) ise akılları ermez.

 • İbni Kesir

  Allah; ne Bahire'den, ne Saibe'den, ne Vasile'den, ne de Ham'dan hiç birini meşru kılmamıştır. Fakat küfredenler; Allah'a karşı yalan uydurdular. Onların çoğunun ise akılları ermez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, bahire, saibe, vesile ve ham (diye bir şeyler) belirlemedi. Fakat küfredenler Allah'a yalan yere iftira ediyorlar. Onların çoğu akletmezler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah ne bahire, ne saibe, ne vasile, ne de ham diye bir şey bildirmemiştir. Fakat, o kafirler bu inançlarını Allah'a mal ederek O'na iftira etmişlerdir. Onların ekserisinin akılları ermez.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah Bahire, Saibe, Vasıyle ve Ham (isimleriyle tanımlanan bir kısım kurbanlıklar) diye bir şey hükmetmemiştir (bu bir kısım insanların uydurmacılık geleneğidir). Ne var ki, hakikat bilgisini inkar edenler, Allah üzerine yalan uyduruyorlar! Onların çoğunluğu aklını kullanmaz!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Belli bir erkek ve dişi kombinezonuyla yavrulayanların, yemin sonucu salıverilenlerin, arka arkaya iki erkek doğuranların ve on kez döl veren erkek develerin haram edilişini ALLAH onaylamıyor; inkarcılar ALLAH'a iftira ediyor. Çoğu akletmez onların.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, ne "Bahire" ne "Saibe" ne "Vasile" ne de "Ham"* diye bir şeyi meşru kılmadı. Fakat gerçeği yalanlayan nankörler, yalan söyleyerek Allah'a iftira ediyorlar. Ve onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar.

 • Progressive Muslims

  God did not institute any combination of livestock, nor livestock liberated for oaths, nor ones that give twin births, nor a stallion freed from work; but the people who rejected invented lies to God, and most of them do not understand.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  God appointed not any baḥīrah or sā’ibah or waṣīlah or ḥām — but those who ignore warning invent lies about God; and most of them do not reason.

 • Aisha Bewley

  Allah did not institute any such thing as bahira or sa’iba or wasila or hami. Those who were kafir invented lies against Allah. Most of them do not use their intellect.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD did not prohibit livestock that begets certain combinations of males and females, nor livestock liberated by an oath, nor the one that begets two males in a row, nor the bull that fathers ten. It is the disbelievers who invented such lies about GOD. Most of them do not understand.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God did not decree any restrictions for combining of livestock, or roaming livestock, or ones that give twin births, or a male camel freed from work; but the people who rejected invented lies to God, and most of them do not comprehend.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God did not prohibit livestock for begetting five or seven, for oaths, for begetting twins, for fathering ten; but the people who rejected invented lies to God, and most of them do not reason.