Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Ey Musa! Kuşkusuz, orada çok zorlu bir halk var. Onlar, oradan çıkmadıkça, biz oraya asla girmeyiz. Eğer çıkarlarsa, o zaman gireriz." dediler.

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ
Kalu ya musa inne fiha kavmen cebbarin, ve inna len nedhuleha hatta yahrucu minha, fe in yahrucu minha fe inna dahılun.
#kelimeanlamkök
1kaludediler kiقول
2ya musaMusa
3inneşüphesiz
4fihaorada vardır
5kavmenbir milletقوم
6cebbarinezorbaجبر
7ve innave şüphesiz biz
8len
9nedhulehaoraya girmeyizدخل
10hattakadar
11yehrucuonlar çıkıncayaخرج
12minhaoradan
13fe ineğer
14yehrucuçıkarlarsaخرج
15minhaoradan
16feinnao zaman biz
17dahilunegirerizدخل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Onlar şu cevabı verdiler: "Ey Musa! Orada zorba bir halk var; onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de hemen gireriz."

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Onlar şu cevabı vermişlerdi: "Ey Musa! Orada zorba bir toplum var.
*
Onlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya asla girmeyeceğiz. Oradan çıkarlarsa biz de hemen gireriz."

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Dediler ki: "Musa, orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz asla oraya girmeyiz. Çıkarlarsa gireriz."

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
"Ey Musa! Kuşkusuz, orada çok zorlu bir halk var. Onlar, oradan çıkmadıkça, biz oraya asla girmeyiz. Eğer çıkarlarsa, o zaman gireriz." dediler.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Dediler ki "Bak Musa! Orada bir topluluk var, hepsi de zorba kimseler; onlar çıkmadıkça biz oraya giremeyiz. Eğer çıkarlarsa biz de gireriz."

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
"Ey Musa!" dediler; "Orada, zorba bir toplum yaşıyor. Onlar çıkmadıkça, oraya asla girmeyiz. Oradan çıkarlarsa, kesinlikle gireriz!"
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Onlar, "Ey Musa!" dediler; "Unutma ki orada zorba bir halk var. Onlar oradan uzaklaşmadıkça biz kesinlikle oraya girmeyeceğiz; ama eğer uzaklaşırlarsa işte o zaman gireriz."

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Şöyle dediler: "Ey Musa, orada zorbalardan oluşan bir toplum var. Onlar ordan çıkıncaya kadar biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer çıkarlarsa o zaman gireceğiz."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Dediler ki: "Ey Musa, orda zorba bir kavim vardır, onlar çıkmadıkları sürece biz oraya kesinlikle girmeyiz. Şayet ordan çıkarlarsa, biz de muhakkak gireriz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onlar: "Ey Musa, orada hepsi de zorba bir topluluk var ve onlar oradan çıkmadıkça biz oraya girmeyiz. Eğer onlar çıkarlarsa biz de gireriz." dediler.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Onlar, "Ey Musa!" diye seslendiler, "Unutma ki o topraklarda zorba bir halk yaşıyor, ve onlar uzaklaşmadıkça biz kesinlikle oraya girmeyeceğiz; ama eğer oradan uzaklaşırlarsa o zaman gireriz".

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Dediler ki: "Ey Musa! O (dediğin) topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça, biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa, biz de gireriz."

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ya Musa, dediler: Orada bir kavm var hepsi cebbar, onlar oradan çıkmadıkça biz oraya giremeyiz, şayed çıkarlarsa biz de gireriz

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Dediler ki: "Ey Musa, orada zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya girmeyiz. Eğer çıkarlarsa, o zaman oraya gireriz."

Gültekin Onan
Dediler ki: "Ey Musa, orada zorba bir kavim vardır, onlar çıkmadıkları sürece biz oraya kesinlikle girmeyiz. Şayet oradan çıkarlarsa, biz de muhakkak gireriz."

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Dediler ki: "Ey Musa, doğrusu orada zorbalar güruhu var. Doğrusu, onlar oradan çıkıncaya kadar biz kat'iyyen giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de muhakkak giricileriz".

İbni Kesir
Demişlerdi ki: Ey Musa; orada gerçekten zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkmadıkça biz katiyyen oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
-Ey Musa, orada zorba bir kavim var, onlar oradan çıkmadıkça biz oraya giremeyeceğiz. Eğer çıkarlarsa, biz de gireriz, diye karşılık vermişlerdi.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
"Ya Musa, dediler, orada zorba ve güçlü bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz asla giremeyiz. Eğer çıkarlarsa, ancak o zaman gireriz."

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Dediler ki: "Ya Musa, muhakkak ki orada zorba bir halk yaşıyor... Onlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya asla giremeyiz... Şayet oradan kendiliklerinden giderlerse, o zaman biz gireriz. "

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Dediler ki: 'Musa, orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz asla oraya girmeyiz. Çıkarlarsa gireriz.'

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Ey Musa! "Kuşkusuz, orada çok zorlu bir toplum var. Onlar, oradan çıkmadıkça, biz oraya asla girmeyiz. Eğer çıkarlarsa, o zaman hemen gireriz." dediler.

Rashad Khalifa The Final Testament
They said, "O Moses, there are powerful people in it, and we will not enter it, unless they get out of it. If they get out, we are entering."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
They said: "O Moses, in it are a mighty people, and we will not enter it until they leave from it. So when they leave from it, then we will enter."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
They said, "O Moses, in it are a mighty people, and we will not enter it until they leave. So when they leave, then we will enter it."