5. Maide suresi 23. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Korkanların içinden, Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki kişi, şöyle dedi: "Onların üzerine bildik kapıdan girin. Eğer oraya girerseniz, o zaman galip gelirsiniz. Eğer iman edenlerseniz, Allah'a tevekkül* edin.".

قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
Kale raculani minellezine yehafune en'amallahu aleyhim edhulu aleyhimul bab, fe iza dehaltumuhu fe innekum galibune ve alallahi fe tevekkelu in kuntum mu'minin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Korkanların içinden Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki kişi şöyle dedi: "Onların üzerine kapıdan giriniz; oraya bir girdiniz mi artık siz zaferi kazanmışsınızdır. Eğer müminler iseniz sadece Allah'a güveniniz."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Korku duyanların arasında, ALLAH'ın kendisine nimet verdiği iki kişi, 'Üstlerine kapıdan yürüyün. Kapıdan girerseniz kesinlikle siz yeneceksiniz. İnanıyorsanız ALLAH'a güvenin,' dedi.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Korkanların içinden, Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki kişi, şöyle dedi: "Onların üzerine bildik kapıdan girin. Eğer oraya girerseniz, o zaman galip gelirsiniz. Eğer iman edenlerseniz, Allah'a tevekkül* edin.".
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
O korkanlardan Allah'ın nimet verdiği iki kişi dedi ki "Onlara şu kapıdan hücum edin; oradan girerseniz galip gelirsiniz. Eğer inanıp güveniyorsanız yanlız Allah'a dayanın."
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Korkanların arasından, Allah'ın nimet verdiği iki kişi, şöyle dedi: "Onların üzerine kapıdan girin. Oradan girerseniz, kesinlikle yenersiniz. Artık, Allah'a güvenin; eğer inanıyorsanız?"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah'ın lutfuna mazhar olan ve O'ndan korkanlar arasından iki kişi, "Onların üzerine (mertçe) kapıdan gidin!" dediler; "zira unutmayın, siz oraya girerseniz galip geleceksiniz. Eğer gerçek mü'minlerseniz, artık yalnızca Allah'a dayanmak zorundasınız."
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İçine ürperti düşenlerden, Allah'ın nimet verdiği iki adam dedi ki: "Onların içine kapıdan girin. Oraya girdiğinizde galip geleceksiniz. Eğer inananlar iseniz yalnız Allah'a güvenin."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Korkanlar arasında olup da Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki kişi: "Onların üzerine kapıdan girin. Girerseniz, şüphesiz sizler galibsiniz. Eğer mü'minlerdenseniz, yalnızca Allah'a tevekkül edin." dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'ın her ikisine de nimet verdiği, Allah'a karşı gelmekten korkan iki er çıkıp şöyle söyledi: "Onlara kapıdan hücum edin, kapıyı tutun, oraya bir kez girdiniz mi kesinlikle galipsiniz, haydi Allah'a dayanın, gerçekten inanan kimselerseniz!"
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(Bunun üzerine) Allahın nimetine mazhar olan ve (Ondan) korkanlar arasından iki kişi: "Onların üzerine kapıdan gidin!" dediler, "Çünkü, unutmayın, siz oraya girerseniz galip geleceksiniz! Ve eğer (gerçek) müminler iseniz Allaha güven duymalısınız!"
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Korkanların içinden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti: "Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer mü'minler iseniz, yalnızca Allah'a tevekkül edin."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onların, o korktukları kimselerden Allahın ni'metini iymanına kavuşturduğu iki er çıktı dedi ki "üzerlerine hücum edin kapıyı tutun bir kerre ona girdiniz mi muhakkak galibsinizdir, haydin Allaha mütevekkil olun gerçekten mü'minlerseniz."
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
(Allah'tan) korkanlardan Allah'ın ni'met verdiği iki adam dedi ki; "Onların üzerine kapıdan girin, eğer kapıdan girerseniz, muhakkak ki siz galib gelirsiniz. Haydi eğer inanıyorsanız Allah'a dayanın!"
Gültekin Onan
Korkanlar arasında olup da Tanrı'nın kendilerine nimet verdiği iki kişi: "Onların üzerine kapıdan girin. Girerseniz, kuşkusuz sizler galibsiniz. Eğer inançlılarsanız yalnız Tanrı'ya tevekkül edin" dedi.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Peygamberlerine muhaalefetden) korkmakda olan kimselerden Allahın, kendilerine (İslam) ni'met (ini) ihsan etdiği iki er. "Onların üzerine (şehrin) kapı (sın) dan girin. (Bir kerre) ona girdiniz mi hiç şübhesiz ki siz gaalibsiniz. Artık ancak Allaha güvenib dayanın, (gerçekden) iman etmiş kimselerseniz" dedi.
İbni Kesir
Korkanlar arasında bulunan, Allah'ın nimetine erdirdiği iki adam demişlerdi ki: Onların üstlerine kapıdan yürüyün, oraya girerseniz; muhakkak siz, galiblersiniz. Şayet mü'minlerseniz; Allah'a tevekkül edin.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Korkanlar arasında bulunan Allah'ın nimete erdirdiği iki adam: -Üstlerine kapıdan yürüyün, oradan girerseniz, muhakkak galip gelirsiniz. Eğer, mümin iseniz Allah'a güvenin, demişlerdi.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah'ın buyruğuna uymamaktan korkan ve Allah'ın kendilerine iman ve yakin nimeti ihsan ettiği iki yiğit çıkıp dediler ki:"Üzerlerine hücum edin, kapıyı tutun. Kapıyı tutup da dışarıda savaş meydanına çıkmalarını önlediniz mi muhakkak siz galipsinizdir. İmanınızda samimi iseniz yalnız Allah'a dayanın."
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Korktukları toplum içinden gelen Allah'ın in'amda bulunduğu iki adam şöyle dedi: "Onların üzerine kapıdan girin. . . Ona girdiğinizde artık muhakkak ki siz galiplersiniz. . . Eğer iman edenler iseniz Allah'a tevekkül edin (hakikatinizdeki El Vekiyl isminin özelliğinin, gereğini yerine getireceğine iman edin). "
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Two men who were reverent and blessed by GOD said, "Just enter the gate. If you just enter it, you will surely prevail. You must trust in GOD, if you are believers."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Two men from among those who were fearing, upon whom God had bestowed favor, said: "Enter upon them through the gate, if you enter it then you will be the victors; and put your trust in God if you are believers."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Among those who were afraid, two men whom God had blessed, said, "Enter upon them through the gate; when you enter it then you will be the victors. You shall put your trust in God if you had acknowledged."
# Kelime Anlam Kök
1 kale: dedi ki قول
2 raculani: iki adam رجل
3 mine: -den
4 ellezine: kimseler-
5 yehafune: korkanlar(dan) خوف
6 en'ame: ni'met verdiği نعم
7 llahu: Allah'ın
8 aleyhima: kendilerine
9 dhulu: girin دخل
10 aleyhimu: onların üzerine
11 l-babe: kapıdan بوب
12 feiza: eğer
13 dehaltumuhu: girerseniz دخل
14 feinnekum: muhakkak ki siz
15 galibune: galib gelirsiniz غلب
16 ve ala: ve
17 llahi: Allah'a
18 fetevekkelu: dayanın وكل
19 in: eğer
20 kuntum: iseniz كون
21 mu'minine: inanıyor امن