5. Maide suresi 38. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Hırsızlık yapan erkeğin ve kadının, her ikisinin de ellerini, Allah'tan caydırıcı bir ceza olarak kesin.* Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Ves sariku ves sarikatu faktau eydiyehuma cezaen bima keseba nekalen minallah vallahu azizun hakim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ders olmak üzere güçlerini kesiniz. Allah, izzet ve hikmet sahibidir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Erkek hırsızın ve kadın hırsızın ellerini, yaptıklarına karşılık kesin. Bu ALLAH'ın öngördüğü bir caydırma yöntemidir. ALLAH Güçlüdür, Bilgedir
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Hırsızlık yapan erkeğin ve kadının, her ikisinin de ellerini, Allah'tan caydırıcı bir ceza olarak kesin.* Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Erkek hırsız ile kadın hırsızın ellerini kesin ki kazandıklarına karşılık bir ceza, Allah tarafından bir caydırma olsun. Üstün olan ve doğru kararlar veren Allah'tır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının yaptıklarına karşılık, Allah'tan caydırıcı bir ceza olarak ellerini kesin. Allah, Üstündür; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İmdi, işledikleri suça karşılık Allah'tan ibret-i alem bir müeyyide olarak hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının ellerini kesin. Zira Allah her işinde mükemmeldir, her hükmünde tam isabet sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Hırsızlık yapan erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah Aziz'dir, Hakim'dir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Hırsız erkek ve hırsız kadının, (çalıp) kazandıklarına bir karşılık, Allah'tan, 'tekrarı önleyen kesin bir ceza' olmak üzere ellerini kesin. Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadın, suçları sabitleşince, yaptıklarının karşılığı ve Allah tarafından kelepçek (caydırıcı bir ceza olmak üzere) ellerini kesin. Allah, güçlüdür, hikmet sahibidir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Hırsızlık eden erkeğe ve hırsızlık eden kadına gelince, işlemiş oldukları fiillere karşılık, Allahtan (gelen) caydırıcı bir müeyyide olarak her ikisinin ellerini kesin: zira Allah kudretlidir, hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadın sabit oldu mu ellerini kesin, kazandıklarına cezaen Allahdan kelepçek, çünkü Allah azizdir, hakimdir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin! Allah daima üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Gültekin Onan
Hırsız erkek ve hırsız kadının, (çalıp) kazandıklarına bir karşılık, Tanrı'dan 'tekrarı önleyen kesin bir ceza' olmak üzere ellerini kesin. Tanrı üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Erkek hırsızla kadın hırsızın — o irtikab etdiklerine bir karşılık ve ceza ve Allahdan (insanlara) ibret verici bir ukubet olmak üzere — ellerini kesin. Allah mutlak gaalibdir, yegane hüküm ve hikmet saahibidir.
İbni Kesir
Hırsız erkek ve hırsız kadının yaptıklarına karşılık Allah tarafından bir ceza olarak; ellerini kesin. Ve Allah; Aziz'dir, Hakim'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Erkek hırsız ve kadın hırsızın yaptıklarına karşılık Allah tarafından ibret verici bir ceza olması için ellerini kesin. Allah güçlüdür, hakimdir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikab ettikleri suça bir karşılık ve Allah tarafından insanlara ibret verici bir ukubet olmak üzere ellerini kesiniz. Allah aziz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının ellerini kesin; yaptıklarına karşılık ve Allah'tan ibret verici bir azap olarak! Allah Aziyz'dir, Hakiym'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The thief, male or female, you shall mark their hands as a punishment for their crime, and to serve as an example from GOD. GOD is Almighty, Most Wise.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
As for the thief, both male and female, you shall cut from their resources - as a penalty for what they have earned - to be made an example of from God. God is Noble, Wise.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The male thief, and the female thief, you shall mark, cut, or cut-off their hands/means as a punishment for their crime, and to serve as a deterrent from God. God is Noble, Wise.
# Kelime Anlam Kök
1 ve ssariku: ve hırsızlık eden erkeğin سرق
2 ve ssarikatu: ve hırsızlık eden kadının سرق
3 fektau: kesin قطع
4 eydiyehuma: ellerini يدي
5 ceza'en: bir ceza olarak جزي
6 bima: karşılık
7 keseba: yaptıklarına كسب
8 nekalen: ibret verici نكل
9 mine: -tan
10 llahi: Allah-
11 vallahu: ve Allah
12 azizun: daima üstündür عزز
13 hakimun: hüküm ve hikmet sahibidir حكم