Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hırsızlık yapan erkeğin ve kadının, her ikisinin de ellerini, Allah'tan caydırıcı bir karşılık olarak kesin. Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Ves sariku ves sarikatu faktau eydiyehuma cezaen bima keseba nekalen minallah vallahu azizun hakim.
#kelimeanlamkök
1ve ssarikuve hırsızlık eden erkeğinسرق
2ve ssarikatuve hırsızlık eden kadınınسرق
3fektaukesinقطع
4eydiyehumaelleriniيدي
5ceza'enbir ceza olarakجزي
6bimakarşılık
7kesebayaptıklarınaكسب
8nekalenibret vericiنكل
9mine-tan
10llahiAllah-
11vallahuve Allah
12azizundaima üstündürعزز
13hakimunhüküm ve hikmet sahibidirحكم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ders olmak üzere güçlerini kesiniz. Allah, izzet ve hikmet sahibidir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Hırsızlık yapan erkek ve kadının, elde ettiklerine karşılık ve Allah'tan ibretlik bir ceza olmak üzere ellerini kesin! Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Erkek hırsızın ve kadın hırsızın güçlerini/ellerini, yaptıklarına karşılık kesin/işaretleyin. Bu ALLAH'ın öngördüğü bir caydırma yöntemidir. ALLAH Güçlüdür, Bilgedir.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Hırsızlık yapan erkeğin ve kadının, her ikisinin de ellerini, Allah'tan caydırıcı bir karşılık olarak kesin.
*
Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Erkek hırsız ile kadın hırsızın ellerini kesin ki kazandıklarına karşılık bir ceza, Allah tarafından bir caydırma olsun. Üstün olan ve doğru kararlar veren Allah'tır.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının yaptıklarına karşılık, Allah'tan caydırıcı bir ceza olarak ellerini kesin. Allah, Üstündür; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
İmdi, işledikleri suça karşılık Allah'tan ibret-i alem bir müeyyide olarak hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının ellerini kesin. Zira Allah her işinde mükemmeldir, her hükmünde tam isabet sahibidir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Hırsızlık yapan erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah Aziz'dir, Hakim'dir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Hırsız erkek ve hırsız kadının, (çalıp) kazandıklarına bir karşılık, Allah'tan, 'tekrarı önleyen kesin bir ceza' olmak üzere ellerini kesin. Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadın, suçları sabitleşince, yaptıklarının karşılığı ve Allah tarafından kelepçek (caydırıcı bir ceza olmak üzere) ellerini kesin. Allah, güçlüdür, hikmet sahibidir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Hırsızlık eden erkeğe ve hırsızlık eden kadına gelince, işlemiş oldukları fiillere karşılık, Allahtan (gelen) caydırıcı bir müeyyide olarak her ikisinin ellerini kesin: zira Allah kudretlidir, hikmet sahibidir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadın sabit oldu mu ellerini kesin, kazandıklarına cezaen Allahdan kelepçek, çünkü Allah azizdir, hakimdir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin! Allah daima üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Gültekin Onan
Hırsız erkek ve hırsız kadının, (çalıp) kazandıklarına bir karşılık, Tanrı'dan 'tekrarı önleyen kesin bir ceza' olmak üzere ellerini kesin. Tanrı üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Erkek hırsızla kadın hırsızın — o irtikab etdiklerine bir karşılık ve ceza ve Allahdan (insanlara) ibret verici bir ukubet olmak üzere — ellerini kesin. Allah mutlak gaalibdir, yegane hüküm ve hikmet saahibidir.

İbni Kesir
Hırsız erkek ve hırsız kadının yaptıklarına karşılık Allah tarafından bir ceza olarak; ellerini kesin. Ve Allah; Aziz'dir, Hakim'dir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Erkek hırsız ve kadın hırsızın yaptıklarına karşılık Allah tarafından ibret verici bir ceza olması için ellerini kesin. Allah güçlüdür, hakimdir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikab ettikleri suça bir karşılık ve Allah tarafından insanlara ibret verici bir ukubet olmak üzere ellerini kesiniz. Allah aziz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının ellerini kesin; yaptıklarına karşılık ve Allah'tan ibret verici bir azap olarak! Allah Aziyz'dir, Hakiym'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Erkek hırsızın ve kadın hırsızın ellerini, yaptıklarına karşılık kesin. Bu ALLAH'ın öngördüğü bir caydırma yöntemidir. ALLAH Güçlüdür, Bilgedir

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Hırsızlık yapan erkeğin ve kadının, her ikisinin de ellerini, Allah'tan caydırıcı bir ceza olarak kesin.
*
Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

Rashad Khalifa The Final Testament
The thief, male or female, you shall mark their hands as a punishment for their crime, and to serve as an example from GOD. GOD is Almighty, Most Wise.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
As for the thief, both male and female, you shall cut from their resources - as a penalty for what they have earned - to be made an example of from God. God is Noble, Wise.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
The male thief, and the female thief, you shall mark, cut, or cut-off their hands/means as a punishment for their crime, and to serve as a deterrent from God. God is Noble, Wise.