Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sana, kendilerine neyin helal olduğunu soruyorlar. De ki: "Temiz ve iyi olanlar, size helal kılındı. Ve Allah'ın size verdiği bilgi ile eğittiğiniz eğitimli av hayvanlarının yakaladıklarını yiyin. Ve Allah'ın adını onun üzerine anın. Allah'a karşı takvalı olun. Kuşkusuz, Allah, hesabı çok çabuk görendir."

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
Yes'eluneke ma za uhılle lehum kul uhılle lekumut tayyibatu ve ma allemtum minel cevarihi mukellibine tuallimunehunne mimma allemekumullahu fe kulu mimma emsekne aleykum vezkurusmellahi aleyhi vettekullah innallahe seriul hısab.
#kelimeanlamkök
1yeselunekesana soruyarlarسال
2mazaneyin
3uhillehelal kılındığınıحلل
4lehumkendilerine
5kulde kiقول
6uhillehelal kılındıحلل
7lekumusize
8t-tayyibatuiyi ve temiz şeylerطيب
9ve ma
10allemtumyetiştirdiğinizعلم
11mine
12l-cevarihihayvanlarınجرح
13mukellibineavcıكلب
14tuallimunehunneöğreterekعلم
15mimma
16allemekumusize öğrettiğindenعلم
17llahuAllah'ın
18fekuluyeyinاكل
19mimmaşeylerden
20emseknetuttuklarıمسك
21aleykumsizin için
22vezkuruve anınذكر
23ismeadınıسمو
24llahiAllah'ın
25aleyhiüzerine
26vettekukorkunوقي
27llaheAllah'tan
28inneşüphesiz
29llaheAllah
30seriuçabuk görendirسرع
31l-hisabihesabıحسب

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar; de ki: Bütün iyi temiz şeyler size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğretip avcı haline getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyiniz ve üzerine Allah'ın adını anınız/besmele çekiniz. Allah'tan sakınınız. Allah'ın hesabı pek çabuktur.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki: "Bütün temiz şeyler
*
ve Allah'ın size öğrettiğinden kendilerine öğretip eğitilmiş (hâle getirdiğiniz) av hayvanlarının ele geçirdiği şeylerden (oluşan avlar da) size helal kılınmıştır. (Onların) sizin için tutup yakaladıklarından yiyin ve üzer(ler)ine Allah'ın adını hatırlayın!
*
Allah'a karşı takvâlı (duyarlı) olun! Şüphesiz ki Allah hesabı hızlı olandır."

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kendilerine neyin helal olduğunu sana soruyorlar. De ki: "Size temiz yiyecekler helal edilmiştir. ALLAH'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz köpek ve şahin gibi avcı hayvanların sizin için yakaladıklarını da yiyin ve üzerlerinde ALLAH'ın ismini anın. "ALLAH'ı dinleyin. ALLAH hesabı çabuk görür.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Sana, kendilerine neyin helal olduğunu soruyorlar. De ki: "Temiz ve iyi olanlar, size helal kılındı. Ve Allah'ın size verdiği bilgi ile eğittiğiniz eğitimli av hayvanlarının yakaladıklarını yiyin. Ve Allah'ın adını onun
*
üzerine anın. Allah'a karşı takvalı
*
olun. Kuşkusuz, Allah, hesabı çok çabuk görendir."

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Sana, kendileri için neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki "Temiz olanlar helal kılındı." Eğittiğiniz ve Allah'ın verdiği bilgi ile yetiştirdiğiniz avcı hayvanların, sizin için tuttuklarını "Bismillah (Allah'ın adıyla)" diyerek yiyin. Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun çünkü Allah, hesabı çabuk görür.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Sana, kendilerine neyin helal yapıldığını soruyorlar; şunu söyle: "Temiz olan şeyler size helal yapılmıştır. Allah'ın size öğrettiğini onlara öğreterek eğittiğiniz av hayvanlarının sizin için yakaladıklarını yiyin ve üzerine Allah'ın İsmini anın. Ve Allah'a yönelik sorumluluk bilinci taşıyın. Kuşkusuz, Allah, hesabı çok hızlı görür!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Kendileri için neyin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki: "Temiz ve güzel olan her şey size helal kılındı." Allah'ın size öğrettiği bilgi sayesinde eğittiğiniz avcı hayvanlara gelince: onların sizin için avladığı her şeyi yiyin, ama üzerlerine Allah'ın adını da anın ve Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; hiç şüphe yok ki Allah'ın hesap görüşü çok dakiktir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Sana soruyorlar, onlar için helal kılınan ne? Şöyle söyle: "Sizin için bütün temiz nimetler helal kılınmıştır. Eğittiğiniz avcı kuşların tuttukları ile eğittiğiniz av köpeklerinin tuttukları da size helal kılındı. Siz bu hayvanlara, Allah'ın size öğrettiklerinden öğretiyorsunuz. O halde onların sizin için tuttuklarından da yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın. Allah'tan sakının! Allah gerçekten hesabı çok çabuk görür."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Sana, kendilerine neyin helal kılındığını sorarlar. De ki: "Bütün temiz şeyler size helal kılındı." Allah'ın size öğrettiği gibi öğretip yetiştirdiğiniz avcı hayvanlarının yakalayıverdiklerinden de -üzerine Allah'ın adını anarak- yiyin. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Sana kendilerine neyin helal edildiğini soruyorlar. De ki: Size bütün temiz nimetler helal edildi. Allah'ın size öğrettiği şekilde eğiterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların size tutuverdiklerinden yiyin ve üzerine besmele çekin, Allah'tan korkun; Çünkü Allah, hesabı çabuk görendir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Kendilerine neyin helal kılındığını sana soracaklar. De ki: "Hayatın bütün güzel şeyleri size helaldir." Allahın size öğrettiği bilgiden bir kısmını öğreterek eğittiğiniz av hayvanlarına gelince, onların sizin için yakaladığı şeyi yiyin, ama üstünde Allahın adını anın ve Allaha karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun: şüphe yok ki Allah hesap görmede hızlıdır.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(Ey Muhammed!) Sana, kendilerine nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki: "Size temiz ve hoş olan şeyler, bir de Allah'ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı hayvanların tuttuğu (avlar) helal kılındı. Onların sizin için tuttuklarından yiyin. Onu (av için) salarken üzerine Allah'ın adını anın (besmele çekin). Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Sana soruyorlar: Kendileri için halal kılınan ne? De ki sizin için bütün pak ni'metler halal kılındı, alıştırarak ve Allahın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların da size tutuverdiklerinden yeyin ve üzerine "besmele" çekin ve Allahdan korkun, çünkü Allahın muhasebesi çok sür'atlidir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyarlar. De ki: "Size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların, sizin için tuttuklarını yeyin ve üzerine Allah'ın adını anın, Allah'tan korkun. Çünkü Allah, hesabı çabuk görendir.

Gültekin Onan
Sana kendilerine neyin helal kılındığını sorarlar. De ki: "Bütün temiz şeyler size helal kılındı." Tanrı'nın size öğrettiği gibi öğretip yetiştirdiğiniz avcı hayvanların yakalayıverdiklerinden de -üzerine Tanrı'nın adını anarak- yiyin. Tanrı'dan korkup sakının. Kuşkusuz Tanrı hesabı çabuk görendir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Kendilerine hangi şey'in halal edildiğini sana sorarlar. De ki: "Bütün iyi ve temiz (nimetler) size halal edilmişdir". Allahın size öğretdiğinden öğretib (terbiye ederek) yetiştirdiğiniz avcı hayvanların size tutuverdiklerinden de yeyin ve üzerine besmele çekin. Allahdan korkun. Çünkü Allah, hesabı pek çabuk görendir.

İbni Kesir
Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: Size bütün iyi ve temizler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiği ile alıştırıp öğrettiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yeyin ve üzerine Allah'ın adını anın. Ve Allah'tan sakının, muhakkak ki Allah; hesabı çabuk görendir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: -Temiz olanlar size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiği şekilde yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarının üzerine Allah'ın adını anarak yiyin. Allah'tan korkun, doğrusu Allah hesabı çabucak görüverir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Kendilerine nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki: "Bütün temiz ve iyi rızıklar size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğrenip eğittiğiniz avcı hayvanların sizin için tutup getirdiklerini yiyiniz ve üzerlerine Allah'ın adını anınız. Allah'a karşı gelmekten sakının, çünkü Allah hesabı çabuk görür."

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar... De ki: "Size güzel - temiz gıdalar helal kılınmıştır... Bir de Allah'ın size talim ettiğinden öğrettiğiniz, alıştırıp eğittiğiniz avcı hayvanların, sizin için tuttuklarından yeyin ve üzerine Allah ismini zikredin... Allah'tan korunun... " Muhakkak ki Allah Seriy'ul Hisab'dır (seriy'ul hesap = açığa çıkanın sonucunu bir sonraki anda oluşturan).

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kendilerine neyin helal olduğunu sana soruyorlar. De ki, 'Size temiz yiyecekler helal edilmiştir. ALLAH'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz köpek ve şahin gibi avcı hayvanların sizin için yakaladıklarını da yiyin ve üzerlerinde ALLAH'ın ismini anın.' ALLAH'ı dinleyin. ALLAH hesabı çabuk görür.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Sana, kendilerine neyin helal olduğunu soruyorlar. De ki: "Temiz ve iyi olanlar, size helal kılındı. Ve Allah'ın size verdiği bilgi ile eğittiğiniz eğitimli av hayvanlarının yakaladıklarını yiyin.". Ve Allah'ın adını onun
*
üzerine anın. Allah'a karşı takvalı
*
olun. Kuşkusuz, Allah, hesabı çok çabuk görendir.

Rashad Khalifa The Final Testament
They consult you concerning what is lawful for them; say, "Lawful for you are all good things, including what trained dogs and falcons catch for you." You train them according to GOD's teachings. You may eat what they catch for you, and mention GOD's name thereupon. You shall observe GOD. GOD is most efficient in reckoning.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
They ask you what was made lawful to them, say: "All the good things have been made lawful for you, and what the trained dogs and birds catch, you teach them from what God teaches you." So eat from what they have captured for you and mention the name of God upon it, and be aware of God. God is swift in reckoning.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
They ask you what was made lawful to them, say, "All the good things have been made lawful for you, and what the trained dogs and birds catch; you teach them from what God teaches you." So eat from what they have captured for you and mention God's name upon it, and be aware of God. God is quick in reckoning.