5. Maide suresi 56. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ve kim Allah'ı ve O'nun Rasul'ünü ve mü'minleri veli edinirse, Allah'ın taraftarları onlardır. Galip gelecek olanlar da onlardır.

وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ
Ve men yetevellallahe ve resulehu vellezine amenu fe inne hızbellahi humul galibun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Kim Allah'ı, peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki, şüphesiz Allah'tan yana olanlar üstün gelirler.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Kim ALLAH'ı, elçisini ve inananları dost edinirse bilsin ki ALLAH'ın partisi üstün gelecek.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ve kim Allah'ı ve O'nun Rasul'ünü ve mü'minleri veli edinirse, Allah'ın taraftarları onlardır. Galip gelecek olanlar da onlardır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Kim Allah'ı, Elçisini ve inanıp güvenenleri (müminleri) dost (veli) edinirse bilsin ki zafer, Allah'tan yana olanlarındır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah'ı, O'nun elçisini ve inananları kim dost edinirse, kesinlikle üstün gelecek olanlar; işte aslında, Allah'ın yandaşlarıdır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah'a, Rasulü'ne ve inananlara müttefik olanlar var ya: işte onlardır Allah taraftarı olanlar: galip gelecek olan da onlardır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah'ı, O'nun resulünü ve iman edenleri dost edinen/Allah'tan, O'nun resulünden ve iman edenlerden yüz çeviren bilsin ki, galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Kim Allah'ı, Resulü'nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ve her kim Allah'a, peygamberine ve iman edenlere dost olursa, şüphe yok ki, ancak Allah'tan yana olanlar üstün geleceklerdir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Çünkü Allah ve Elçisi ve imana erenler ile dost olanlar; işte onlar, Allahın taraftarlarıdır, onlardır zafere ulaşanlar!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Kim Allah'ı, O'nun peygamberini ve inananları dost edinirse, bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ve her kim Allah ve Resulüne iyman edenlere yar olursa şübhe yok ki Allah hizbidir ancak galib olacaklar
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Kim Allah'ı, Elçisini ve mü'minleri dost tutarsa (bilsin ki) galib gelecek olanlar, yalnız Allah'ın taraftarlarıdır.
Gültekin Onan
Kim Tanrı'yı, elçisini ve inananları veli edinirse, hiç kuşku yok, galip gelecek olanlar Tanrı'nın taraftarlarıdır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Kim Allahdan, peygamberinden ve iman edenlerden yüz çevirirse. Hiç şüphe yok ki galebeyi kazanacak olanlar Allahın yardımcılarının ta kendileridir.
İbni Kesir
Her kim ki Allah'ı, peygamberini ve mü'minleri dost edinirse; muhakkak ki galig gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Kim, Allah'ı ve Peygamberini ve iman edenleri veli edinirse (bilsin ki) elbette Allah'ın grubu galip gelecektir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse bilsin ki, bunların teşkil ettiği Allah tarafı, mutlaka galip gelecektir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Kim Allah'ı, "HU"nun Rasulünü ve iman edenleri veli edinir ise, (bilsin ki) muhakkak Allah taraftarları, galip gelecek olanların ta kendileridir!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Those who ally themselves with GOD and His messenger, and those who believed, belong in the party of GOD; absolutely, they are the victors.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And whoever allies God and His messenger and those who believe; then the party of God are the ones who will be victorious.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Whoever allies God, His messenger and those who acknowledge; then the party of God is the ones who will be victorious.
# Kelime Anlam Kök
1 ve men: ve kim
2 yetevelle: dost tutarsa ولي
3 llahe: Allah'ı
4 ve rasulehu: ve Elçisini رسل
5 vellezine: ve kimseleri
6 amenu: mü'minleri امن
7 feinne: yalnız
8 hizbe: taraftarlarıdır حزب
9 llahi: Allah'ın
10 humu: onlardır
11 l-galibune: galib gelecek olanlar غلب