Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun "Allah, üçün üçüncüsüdür." diyenler Kafir oldular. Oysaki bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Ve eğer bu söylediklerinden vazgeçmezlerse, onlardan gerçeği yalanlayarak nankörlük edenlere elbette elem verici bir azap dokunacaktır.

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Lekad keferellezine kalu innallahe salisu selasetin ve ma min ilahin illa ilahun vahid ve in lem yentehu amma yekulune le yemessennellezine keferu minhum azabun elim.
#kelimeanlamkök
1lekadelbette
2keferakafir olmuşlardırكفر
3ellezinekimseler
4kaludiyen(ler)قول
5inneşüphesiz
6llaheAllah
7salisuüçüncüsüdürثلث
8selasetinüçünثلث
9ve maoysa yoktur
10minhiçbir
11ilahinilahاله
12illabaşka
13ilahunilahtanاله
14vahidunbir olanوحد
15ve ineğer
16lem
17yentehuvazgeçmezlerseنهي
18ammaşeylerden
19yekulunededikleriقول
20leyemessenneelbette dokunacaktırمسس
21ellezinekimselere
22keferuinkar eden(lere)كفر
23minhumonlardan
24azabunbir azabعذب
25elimunacıklıالم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
"Allah, üçün üçüncüsüdür" diyenler elbette kafir olmuşlardır. Oysa yalnız bir tek Tanrı vardır, başka Tanrı yoktur. Bu dediklerinden vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
"Şüphesiz ki Allah, üçün üçüncüsüdür!"
*
diyenler de şüphesiz ki kâfir olmuşlardır. (Oysa) tek bir ilahtan (Allah'tan) başka ilah yoktur. Söylediklerinden vazgeçmezlerse, içlerinden kâfir olanlara elem verici bir azap dokunacaktır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
"ALLAH, üçün üçüncüsüdür" diyenler inkar etmiştir. Oysa bir tek Tanrı'dan başka tanrı yok. Bu sözlerine son vermezlerse, inkarcılarına acıklı bir azap dokunacak.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Ant olsun "Allah, üçün üçüncüsüdür." diyenler Kafir oldular. Oysaki bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Ve eğer bu söylediklerinden vazgeçmezlerse, onlardan gerçeği yalanlayarak nankörlük edenlere elbette elem verici bir azap dokunacaktır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
"Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler gerçekten kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilah dışında ilah yoktur. Böyle demeyi bırakmazlarsa bu kafirleri acıklı bir azap saracaktır.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Gerçek şu ki, "Allah, aslında, üçten birisidir!" diyenler nankörlük etmiştir. Oysa Tek ve Eşsiz Tanrıdan başka Tanrı yoktur. Bu söylediklerine son vermezlerse, nankörlük edenlere, kesinlikle acı bir ceza gelecektir.
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Doğrusu, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler küfre girmiştir. Oysa bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Bu iddialarına son vermedikçe, hakikati inkar eden bu gibilerin başına şiddetli bir azap gelecektir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Yemin olsun ki, "Allah, üçün üçüncüsüdür!" diyenler de küfre batmıştır. Bir tek Tanrı dışında hiçbir ilah yoktur. Bu söyleyegeldiklerine son vermezlerse, onların küfre sapanlarına korkunç bir azap mutlaka gelip çatacaktır.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Andolsun, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler küfre düşmüştür. Oysa tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylemekte olduklarından vazgeçmezlerse, onlardan inkar edenlere mutlaka (acı) bir azab dokunacaktır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
"Allah, üçün üçüncüsüdür." Diyenler elbette kafir oldu. Oysa, bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer bu dediklerinden vazgeçmezlerse, içlerinden kafir olarak kalanlara kesinlikle pek acı veren bir azap dokunacaktır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Gerçekten, Tek Allahtan başka hiçbir ilah olmadığını gördükleri halde "Bakın, Allah üçlünün üçüncüsüdür" diyenler, hakikati inkar etmiş olurlar. Ve onlar bu iddialarından vazgeçmedikçe, hakikati inkar eden bu gibilerin başına şiddetli bir azap gelecektir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Andolsun, "Allah, üçün üçüncüsüdür" diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkar edenlere elbette, elem dolu bir azap dokunacaktır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Elbette küfretti şunlar: "Allah üçün üçüncüsü" diyenler, halbuki bir tek ilahdan başka ilah yok, eğer bu dediklerinden vaz geçmezlerse elbette işlerinden kafir kalanlarına şübhesiz ki bir elim azab dokunacaktır,

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
"Allah, üçün üçüncüsüdür" diyenler elbette kafir olmuşlardır. Oysa yalnız bir tek tanrı vardır, başka tanrı yoktur. Bu dediklerinden vazgeçmezlerse elbette onlardan inkar edenlere acı bir azab dokunacaktır.

Gültekin Onan
Andolsun "Tanrı üçün üçüncüsüdür" diyenler küfretmişlerdir. Oysa tek bir Tanrı'dan başka Tanrı yoktur. Eğer söylemekte olduklarından vazgeçmezlerse, onlardan küfredenlere mutlaka (acı) bir azab dokunacaktır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
"Allah hakıykaten üçün (üç Tanrının) biridir" diyenler andolsun, kafir olmuşdur. Halbuki bir tek Tanrıdan başka hiç bir tanrı yokdur. Eğer diyegeldikleri (bu sözden) vaz geçmezlerse içlerinden o kafir olanlara her halde pek acıklı bir azab dokunacakdır.

İbni Kesir
Allah, gerçekten üçün üçüncüsüdür, diyenler andolsun ki; kafir olmuşlardır. Halbuki hiç bri tanrı yoktur, ancak bir tek tanrı vardır. Söylediklerinden vazgeçmezlerse; onlardan kafir olanlara acıklı bir azab dokunacaktır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Şüphesiz, -Allah, üçün üçüncüsüdür, diyenler kafir olmuştur. Oysa tek olan ilahtan başka bir ilah yoktur. Söylediklerinden vazgeçmezlerse elbette küfredenlere acıklı bir azap dokunacaktır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
"Allah üç uknumdan biridir" diyenler de kafir olurlar. Halbuki bir tek İlahtan başka ilah yoktur. Eğer bu batıl iddialarından vazgeçmezlerse içlerinden kafir kalanlara mutlaka can yakıcı bir azap dokunacaktır.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Andolsun ki: "Allah, üç'ün üçüncüsüdür" diyenler de hakikati inkar edenlerden olmuşlardır! Tanrısallık kavramı geçersizdir, Uluhiyet sahibi TEK'tir!. . Söylemekte olduklarından vazgeçmezler ise, onlardan hakikati inkar edenler, elbette acı veren azabı yaşayacaklardır!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
'ALLAH, üçün üçüncüsüdür,' diyenler inkar etmiştir. Oysa bir tek Tanrı'dan başka tanrı yok. Bu sözlerine son vermezlerse, inkarcılarına acıklı bir azap dokunacak.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Ant olsun "Allah, üçün üçüncüsüdür." diyenler kafir oldular. Oysaki bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Ve eğer bu söylediklerinden vazgeçmezlerse, onlardan kafir kalanlara elbette elem verici bir azap dokunacaktır.

Rashad Khalifa The Final Testament
Pagans indeed are those who say that GOD is a third of a trinity. There is no god except the one god. Unless they refrain from saying this, those who disbelieve among them will incur a painful retribution.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Rejecters indeed are those who have said: "God is a trinity!" There is no god except One god. If they do not cease from what they are saying, then those who reject from among them will be afflicted with a painful retribution.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Ingrates indeed are those who have said, "God is the third of trinity!" There is no god but One god. If they do not cease from what they are saying, then those who reject from among them will be afflicted with a painful retribution.