5. Maide suresi 79. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Yaptıkları kötü şeylerde, birbirlerini uyarmıyorlardı. Gerçekten yapmakta oldukları şey ne kadar çirkindi.

كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ
Kanu la yetenahevne an munkerin fealuh lebi'se ma kanu yef'alun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Onlar, işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun, yaptıkları ne kötüdür!
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Yaptıkları kötülükler konusunda birbirlerini uyarmıyorlardı. Yaptıkları ne kötü idi.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Yaptıkları kötü şeylerde, birbirlerini uyarmıyorlardı. Gerçekten yapmakta oldukları şey ne kadar çirkindi.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
İşledikleri kötülüklerden dolayı biri diğerine karşı çıkmazdı. Yapmakta oldukları şey ne kötüydü.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini caydırmaya çalışmadılar; ne kötü bir şey yapıyorlar.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Onlar birbirlerini, yapageldikleri kötülüklerden caydırmaya çalışmıyorlardı; gerçekten bu yaptıkları ne fena şeydi.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İşledikleri kötülükten birbirlerini sakındırmıyorlardı. Ne kötü şeydi yapmayı sürdürdükleri!
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Yapmakta oldukları münker (çirkin iş)lerden birbirlerini sakındırmıyorlardı. Yapmakta oldukları şey ne kötü idi!
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İşledikleri bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmezlerdi. Gerçekten ne kötü iş yapıyorlardı!
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Onlar birbirlerini yaptıkları iğrenç şeylerden vazgeçirmeye çalışmadılar: yaptıkları şey gerçekten ne kötü idi!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü!
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
işledikleri bir münkerden vaz geçmezlerdi, filhakıka ne fena yapıyorlardı
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Yaptıkları kötülükten vazgeçmiyorlardı. Ne kötü işler yapıyorlardı!
Gültekin Onan
Yapmakta oldukları münkerden (kötülüklerden) birbirlerini sakındırmıyorlardı. Yapmakta oldukları şey ne kötü idi.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Onlar işledikleri her hangi fenalıkdan birbirini vazgeçirmiye çalışmazlardı. Hakıykat, yapmakda devam etdikleri (o hal) ne kötü idi!..
İbni Kesir
Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara engel olmuyorlardı. Yapmakta oldukları ne kötü idi.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Birbirlerinin yaptıkları kötülüklere mani olmuyorlardı. Yapmakta oldukları ne kötü idi.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Onlar kötülük yaptıkları zaman, birbirlerini kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı. Ne çirkin davranıştı bu tutumları!
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Yaptıkları herhangi bir çirkin davranıştan birbirlerini vazgeçirmezlerdi. Yaptıkları ne kötü idi!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
They did not enjoin one another from committing evil. Miserable indeed is what they did.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
They would not stop each other from doing vice. Wickedness is what they used to do.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
They would not stop each other from doing sin. Wickedness is what they used to do.
# Kelime Anlam Kök
1 kanu: idiler كون
2 la:
3 yetenahevne: vazgeçmiyorlar نهي
4 an: -ten
5 munkerin: kötülük- نكر
6 fealuhu: yaptıkları فعل
7 lebi'se: ne kötü باس
8 ma: işler
9 kanu: idiler كون
10 yef'alune: yapıyorlar فعل