Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yaptıkları kötü şeylerde, birbirlerini uyarmıyorlardı. Gerçekten yapmakta oldukları şey ne kadar çirkindi.

كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ
Kanu la yetenahevne an munkerin fealuh lebi'se ma kanu yef'alun.
#kelimeanlamkök
1kanuidilerكون
2la
3yetenahevnevazgeçmiyorlarنهي
4an-ten
5munkerinkötülük-نكر
6fealuhuyaptıklarıفعل
7lebi'sene kötüباس
8maişler
9kanuidilerكون
10yef'aluneyapıyorlarفعل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Onlar, işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun, yaptıkları ne kötüdür!

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Onlar, işledikleri (kötülükler)den, birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı.
*
Yaptıkları ne kötüdür!

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Yaptıkları kötülükler konusunda birbirlerini uyarmıyorlardı. Yaptıkları ne kötü idi.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Yaptıkları kötü şeylerde, birbirlerini uyarmıyorlardı. Gerçekten yapmakta oldukları şey ne kadar çirkindi.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
İşledikleri kötülüklerden dolayı biri diğerine karşı çıkmazdı. Yapmakta oldukları şey ne kötüydü.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini caydırmaya çalışmadılar; ne kötü bir şey yapıyorlar.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Onlar birbirlerini, yapageldikleri kötülüklerden caydırmaya çalışmıyorlardı; gerçekten bu yaptıkları ne fena şeydi.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
İşledikleri kötülükten birbirlerini sakındırmıyorlardı. Ne kötü şeydi yapmayı sürdürdükleri!

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Yapmakta oldukları münker (çirkin iş)lerden birbirlerini sakındırmıyorlardı. Yapmakta oldukları şey ne kötü idi!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İşledikleri bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmezlerdi. Gerçekten ne kötü iş yapıyorlardı!

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Onlar birbirlerini yaptıkları iğrenç şeylerden vazgeçirmeye çalışmadılar: yaptıkları şey gerçekten ne kötü idi!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü!

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
işledikleri bir münkerden vaz geçmezlerdi, filhakıka ne fena yapıyorlardı

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Yaptıkları kötülükten vazgeçmiyorlardı. Ne kötü işler yapıyorlardı!

Gültekin Onan
Yapmakta oldukları münkerden (kötülüklerden) birbirlerini sakındırmıyorlardı. Yapmakta oldukları şey ne kötü idi.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Onlar işledikleri her hangi fenalıkdan birbirini vazgeçirmiye çalışmazlardı. Hakıykat, yapmakda devam etdikleri (o hal) ne kötü idi!..

İbni Kesir
Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara engel olmuyorlardı. Yapmakta oldukları ne kötü idi.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Birbirlerinin yaptıkları kötülüklere mani olmuyorlardı. Yapmakta oldukları ne kötü idi.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Onlar kötülük yaptıkları zaman, birbirlerini kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı. Ne çirkin davranıştı bu tutumları!

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Yaptıkları herhangi bir çirkin davranıştan birbirlerini vazgeçirmezlerdi. Yaptıkları ne kötü idi!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Yaptıkları kötülükler konusunda birbirlerini uyarmıyorlardı. Yaptıkları ne kötü idi.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Yaptıkları kötü şeylerde, birbirlerini uyarmıyorlardı. Gerçekten yapmakta oldukları şey ne kadar çirkindi.

Rashad Khalifa The Final Testament
They did not enjoin one another from committing evil. Miserable indeed is what they did.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
They would not stop each other from doing vice. Wickedness is what they used to do.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
They would not stop each other from doing sin. Wickedness is what they used to do.