Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İsrailoğulları'ndan Kafir olan kimseler, asi olmaları ve haddi aşmaları nedeniyle, Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler.

لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ٓي اِسْرَٓائ۪لَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُ۫دَ وَع۪يسَى ابْنِ مَرْيَمَۜ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
Luinellezine keferu min beni israile ala lisani davude ve isebni meryem zalike bima asav ve kanu ya'tedun.
#kelimeanlamkök
1luinela'net edilmiştirلعن
2ellezinekimselere
3keferuinkar edenكفر
4min-ndan
5benioğulları-بني
6israileİsrail
7alaile
8lisanidiliلسن
9davudeDavud
10ve iysave Îsa
11bnioğluبني
12meryemeMeryem
13zalikebu
14bimasebebiyledir
15asavisyan etmeleriعصي
16ve kanuve (sebebiyledir)كون
17yea'tedunesaldırmalarıعدو
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İsrailoğulları'ndan kafir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi, söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İsrailoğullarından kâfir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmiştir.* Bunun sebebi, (ilahî mesajlara) isyan etmiş ve hadlerini aşmış olmalarıdır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İsrail oğullarının inkarcıları, hem Davut'un hem Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişti. Zira onlar isyan edip sınır tanımıyorlardı.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İsrailoğulları'ndan Kafir olan kimseler, asi olmaları ve haddi aşmaları nedeniyle, Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İsrailoğullarından ayetleri görmezlikten gelenler (kafir olanlar), Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle dışlandılar (lanetlendiler). Bunun sebebi, isyan etmeleri ve saldırgan olmalarıydı.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İsrailoğullarının nankörlük edenleri, Davut'un ve Meryem Oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Karşı geldikleri ve sınırı aştıkları için böyle olmuştur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İsrailoğullarından nankörlükte ısrar edenler, Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, onların isyankarlıkları ve sürekli taşkınlık yapmaları yüzündendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İsrailoğullarının küfre sapanları, Meryem'in oğlu İsa'nın ve Davud'un diliyle lanetlendiler. Bu böyledir; çünkü onlar sınır tanımazlık, haksızlık, düşmanlık ediyorlardı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İsrailoğullarından inkar edenlere, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir. Bu, isyan etmeleri ve haddi aşmaları nedeniyledir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İsrailoğullarından o küfredenler, hem Davud'un hem de Meryem'in oğlu İsa'nın dili ile lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hakkın sınırlarını aşmakta olmaları yüzündendi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hakikati inkara şartlanmış bulunan şu İsrailoğulları (zaten) Davudun ve Meryem oğlu İsanın diliyle lanetlenmişlerdir: Böyledir, çünkü onlar (Allaha) isyan ettiler; hak ve adalet sınırlarını ihlalde ısrarcı davrandılar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İsrailoğullarından inkar edenler, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Beni Israilden o küfr edenler hem Davudun hem Meryemin oğlu Isanın lisaniyle tel'ın edildiler, bu onların ısyan etmeleri ve hakkın hududunu tecavüz eder olmaları sebebiyle idi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İsrail oğullarının nankörlerine, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle la'net edilmiştir. Çünkü (onlar) isyan etmişlerdi ve saldırıyorlardı.

 • Gültekin Onan

  İsrailoğullarından küfredenlere, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir. Bu, isyan etmeleri ve haddi aşmaları nedeniyledir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İsrail oğullarından olub da küfredenlere Davudun da, Meryem oğlu İsanın da diliyle la'net olunmuşdur. Bunun sebebi isyan etmeleri ve ifrata sapmaları idi.

 • İbni Kesir

  İsrailoğullarından küfredenler; Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle la'netlenmişlerdi. Bu; isyan etmeleri ve aşırı gitmelerindendi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İsrailoğullarından kafir olanlar, Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın dili ile lanetlenmiştir. Bu lanet, isyan etmeleri ve haddi aşmalarındandı.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İsrailoğullarından küfre sapanlar hem Davud'un, hem de Meryem oğlu İsa'nın lisanı ile lanetlendiler. Bunun sebebi onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip haddi aşmaları idi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İsrailoğullarından Hakk'ı inkar edenler, Davud'un ve Meryemoğlu İsa'nın lisanı üzere lanetlenmişlerdir (Allah'tan uzak düşmüşlerdir).. . Bu (sonuç), onların isyan etmeleri ve haddi aşmaları yüzündendir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İsrail oğullarının inkarcıları, hem Davud'un hem Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişti. Zira onlar isyan edip sınır tanımıyorlardı.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İsrailoğulları'ndan gerçeği yalanlayan nankör kimseler, asi olmaları ve haddi aşmaları nedeniyle, Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler.

 • Progressive Muslims

  Cursed are those who have rejected from among the Children of Israel by the tongue of David and Jesus son of Mary. That is for what they have disobeyed, and for what they transgressed.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those among the children of Israel who ignored warning were cursed by the tongue of David, and of Jesus, son of Mary, for it is that they opposed and exceeded all bounds!

 • Aisha Bewley

  Those among the tribe of Israel who were kafir were cursed on the tongue of Dawud and that of ‘Isa, son of Maryam. That is because they rebelled and overstepped the limits.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Condemned are those who disbelieved among the Children of Israel, by the tongue of David and Jesus, the son of Mary. This is because they disobeyed and transgressed.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Cursed are those who have rejected from among the Children of Israel by the tongue of David and Jesus, son of Mary. That is for what they have disobeyed, and for what they transgressed.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Cursed are those who have rejected from among the Children of Israel by the tongue of David and Jesus son of Mary. That is for what they have disobeyed, and for what they transgressed.