5. Maide suresi 78. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İsrailoğulları'ndan gerçeği yalanlayan nankör kimseler, asi olmaları ve haddi aşmaları nedeniyle, Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler.

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ
Luinellezine keferu min beni israile ala lisani davude ve isebni meryem zalike bima asav ve kanu ya'tedun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İsrailoğulları'ndan kafir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi, söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İsrail oğullarının inkarcıları, hem Davud'un hem Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişti. Zira onlar isyan edip sınır tanımıyorlardı.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İsrailoğulları'ndan gerçeği yalanlayan nankör kimseler, asi olmaları ve haddi aşmaları nedeniyle, Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
İsrailoğullarından ayetleri görmezlikten gelenler (kafir olanlar), Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle dışlandılar (lanetlendiler). Bunun sebebi, isyan etmeleri ve saldırgan olmalarıydı.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
İsrailoğullarının nankörlük edenleri, Davut'un ve Meryem Oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Karşı geldikleri ve sınırı aştıkları için böyle olmuştur.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İsrailoğullarından nankörlükte ısrar edenler, Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, onların isyankarlıkları ve sürekli taşkınlık yapmaları yüzündendir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İsrailoğullarının küfre sapanları, Meryem'in oğlu İsa'nın ve Davud'un diliyle lanetlendiler. Bu böyledir; çünkü onlar sınır tanımazlık, haksızlık, düşmanlık ediyorlardı.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
İsrailoğullarından inkar edenlere, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir. Bu, isyan etmeleri ve haddi aşmaları nedeniyledir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İsrailoğullarından o küfredenler, hem Davud'un hem de Meryem'in oğlu İsa'nın dili ile lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hakkın sınırlarını aşmakta olmaları yüzündendi.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Hakikati inkara şartlanmış bulunan şu İsrailoğulları (zaten) Davudun ve Meryem oğlu İsanın diliyle lanetlenmişlerdir: Böyledir, çünkü onlar (Allaha) isyan ettiler; hak ve adalet sınırlarını ihlalde ısrarcı davrandılar.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
İsrailoğullarından inkar edenler, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Beni Israilden o küfr edenler hem Davudun hem Meryemin oğlu Isanın lisaniyle tel'ın edildiler, bu onların ısyan etmeleri ve hakkın hududunu tecavüz eder olmaları sebebiyle idi
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İsrail oğullarının nankörlerine, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle la'net edilmiştir. Çünkü (onlar) isyan etmişlerdi ve saldırıyorlardı.
Gültekin Onan
İsrailoğullarından küfredenlere, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir. Bu, isyan etmeleri ve haddi aşmaları nedeniyledir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
İsrail oğullarından olub da küfredenlere Davudun da, Meryem oğlu İsanın da diliyle la'net olunmuşdur. Bunun sebebi isyan etmeleri ve ifrata sapmaları idi.
İbni Kesir
İsrailoğullarından küfredenler; Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle la'netlenmişlerdi. Bu; isyan etmeleri ve aşırı gitmelerindendi.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
İsrailoğullarından kafir olanlar, Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın dili ile lanetlenmiştir. Bu lanet, isyan etmeleri ve haddi aşmalarındandı.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
İsrailoğullarından küfre sapanlar hem Davud'un, hem de Meryem oğlu İsa'nın lisanı ile lanetlendiler. Bunun sebebi onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip haddi aşmaları idi.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
İsrailoğullarından Hakk'ı inkar edenler, Davud'un ve Meryemoğlu İsa'nın lisanı üzere lanetlenmişlerdir (Allah'tan uzak düşmüşlerdir). . . Bu (sonuç), onların isyan etmeleri ve haddi aşmaları yüzündendir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Condemned are those who disbelieved among the Children of Israel, by the tongue of David and Jesus, the son of Mary. This is because they disobeyed and transgressed.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Cursed are those who have rejected from among the Children of Israel by the tongue of David and Jesus, son of Mary. That is for what they have disobeyed, and for what they transgressed.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Cursed are those who have rejected from among the Children of Israel by the tongue of David and Jesus son of Mary. That is for what they have disobeyed, and for what they transgressed.
# Kelime Anlam Kök
1 luine: la'net edilmiştir لعن
2 ellezine: kimselere
3 keferu: inkar eden كفر
4 min: -ndan
5 beni: oğulları- بني
6 israile: İsrail
7 ala: ile
8 lisani: dili لسن
9 davude: Davud
10 ve iysa: ve Îsa
11 bni: oğlu بني
12 meryeme: Meryem
13 zalike: bu
14 bima: sebebiyledir
15 asav: isyan etmeleri عصي
16 ve kanu: ve (sebebiyledir) كون
17 yea'tedune: saldırmaları عدو