5. Maide suresi 9. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah, iman edip salihatı* yapanlara söz verdi, onlar için bağışlanma ve büyük bir karşılık vardır.

وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ
Veadellahullezine amenu ve amilus salihati lehum magfiretun ve ecrun azim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah, iman eden ve iyi işler yapanlara günahlarının bağışlanacağını ve büyük bir ödülün onların olacağını vaat etmiştir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH, inanıp iyi işler yapanlara bir bağışlanma ve büyük bir ödülü söz verdi.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah, iman edip salihatı* yapanlara söz verdi, onlar için bağışlanma ve büyük bir karşılık vardır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah, inanıp güvenen ve iyi işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için hem bağışlanma hem de büyük bir ödül vardır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah, inanmış olarak erdemli edimler yapanlara söz vermiştir; onlar için, bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah, inanan ve ıslah edici iyi işler yapanlara günahlarının affedileceğini ve muhteşem bir ödüle kavuşacaklarını vaad etmiştir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah, inanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlara vaatte bulunmuştur: Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah, iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ecir vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah, iman edip güzel işler yapanlara, kendilerine hem bağışlanma hem de büyük mükafat olduğuna dair söz verdi.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allah, imana eren ve iyi işler yapanlara günahlarının bağışlanacağını ve büyük bir mükafatın onların olacağ(ını) vaat etmiştir:
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında, "Onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır" diye vaatte bulunmuştur.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah o iyman edib salih amelleri yapan kullarına şöyle va'd buyurdu; Hem mağfiret var onlara hem ecri azim
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah, inanıp iyi işler yapanlara va'detmiştir: Bağışlama ve büyük mükafat onlarındır.
Gültekin Onan
Tanrı, inananlara ve salih amellerde bulunanlara vaadetmiştir, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ecir vardır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Allah iman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlara va'd etdi: Onlar için bir mağfiret ve çok büyük bir mükafat vardır.
İbni Kesir
Allah; iman edenlere ve salih amel işleyenlere, mağfiret ve büyük bir ecir vaadetmiştir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah, iman edip doğruyu yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat olduğunu vaat etmiştir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah iman edip makbul ve güzel işler yapanları affedip kendilerine büyük mükafat vermeyi vad etmiştir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Allah, iman edip imanının gereği fiilleri ortaya koyanlara (şöyle) vadetmiştir: "Onlar için mağfiret ve aziym bir mükafat vardır. "
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
GOD promises those who believe and lead a righteous life forgiveness and a great recompense.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
God has promised those who believe and do good works that they will have forgiveness and a great recompense.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
God has promised those who acknowledge and do right that they will have forgiveness and a great reward.
# Kelime Anlam Kök
1 veade: va'detmiştir وعد
2 llahu: Allah
3 ellezine: kimselere
4 amenu: inanan(lara) امن
5 ve amilu: ve yapanlara عمل
6 s-salihati: iyi işler صلح
7 lehum: onlarındır
8 megfiratun: bağışlama غفر
9 ve ecrun: ve mükafat اجر
10 azimun: büyük عظم