Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey iman edenler! Hamr, kumar, dikili taşlar ve şans oyunları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Ya eyyuhellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameliş şeytani fectenibuhu leallekum tuflihun.
#kelimeanlamkök
1ya eyyuhaey
2ellezinekimseler
3amenuinanan(lar)امن
4innemaşüphesiz
5l-hamruşarapخمر
6velmeysiruve kumarيسر
7vel'ensabuve dikili taşlarنصب
8vel'ezlamuve şans oklarıزلم
9ricsun(birer) pisliktirرجس
10min
11ameliişiعمل
12ş-şeytanişeytanشطن
13fectenibuhubunlardan kaçınınجنب
14leallekumumulur ki
15tuflihunekurtuluşa eresinizفلح
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ey İnananlar! Alkol, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçınınız ki kurtuluşa eresiniz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar), fal (şans) okları şeytanın işinden bir pisliktir.* Ondan (o pis şeylerden) uzak durun ki kurtulasınız.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ey gerçeği onaylayanlar, sarhoş edici maddeler, kumar, putlaştırılmış taş ve türbeler, şans oyunları sapkın işi birer pisliktir. Bunlardan sakının ki kurtulasınız.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ey iman edenler! Hamr*, kumar, dikili taşlar* ve şans oyunları* şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ey inanıp güvenenler! Hamr (kişiyi sarhoş edip uyuşturan şeyler)*, şans oyunları*, sunaklar* ve ezlam*, şeytan işi zararlılardır. Onlardan uzak durun ki umduğunuza kavuşasınız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ey inanca çağırılanlar! Şarap, kumar, tapıncak yapılmış taşlar ve fal yoluyla gelecek aramak, şeytan işi birer pisliktir. Artık, bundan kaçının; böylece, belki kurtuluşa erişirsiniz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Siz ey iman edenler! Sarhoşluk veren her şey, tüm şans oyunları, Allah'tan başkasına kurban sunmak ve gelecek hakkında kehanette bulunmak şeytan işi pisliklerden başka bir şey değildir. O halde bunlardan kaçının ki ebedi mutluluğa erişebilesiniz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ey iman edenler! Uyuşturucu/şarap, kumar, tapılmak için dikilen taşlar, fal okları şeytan işi birer pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ey iman edenler, içki, kumar, putlar ve kısmet çekilen zarlar, hep şeytan işi, murdar bir şeydir. Onun için siz ondan kaçın ki yakayı kurtarasınız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Siz ey imana ermiş olanlar! Sarhoşluk veren şeyler, şans oyunları, putperestçe uygulamalar ve gelecek hakkında kehanette bulunmak, Şeytan işi iğrenç kötülüklerden başka bir şey değillerdir: O halde onlardan kaçının ki mutluluğa eresiniz!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey o bütün iyman edenler! İçki, kumar, putlar, kısmet çekilen zarlar hep Şeytan işi murdar bir şeydir, onun için siz ondan kaçının ki yakayı kurtarasınız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey inananlar, şarap, kumar, dikili taşlar, şans okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

 • Gültekin Onan

  Ey inananlar, içki kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ey iman edenler, içki, kumar, (tapmıya mahsus) dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın amelinden birer murdardır. Onun için bun (lardan kaçının ki muradınıza eresiniz.

 • İbni Kesir

  Ey iman edenler; içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları; ancak şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki, felaha eresiniz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  - Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları sadece şeytanın işinden bir pisliktir, kurtuluşa erebilmeniz için onlardan uzak durun.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar, fal okları, şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir. Bunlardan geri durun ki felah bulasınız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ey iman edenler.. . Hamr (sarhoşluk veren içkiler), Meysir (kumar), Ensab (putlar, tanrı - ilah vasfı atfetmeler) ve Ezlam (fal okları ve kehanet araçları) ancak şeytani fiiller olarak birer pisliktir! Artık ondan kaçının ki felaha eresiniz.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnananlar, sarhoş edici maddeler, kumar, kutsal taş ve türbeler, şans oyunları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan sakının ki kurtulasınız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey iman edenler! Hamr*, kumar, dikili taşlar* ve şans oyunları* şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz.

 • Progressive Muslims

  O you who believe, intoxicants, and gambling, and altars, and arrows of chance are tools of affliction used by the devil. You shall avoid him so that you may be successful.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  O you who heed warning: wine, and games of chance, and altars, and divining arrows are an abomination of the work of the satan; so avoid it, that you might be successful.

 • Aisha Bewley

  You who have iman! wine and gambling, stone altars and divining arrows are filth from the handiwork of Shaytan. Avoid them completely so that hopefully you will be successful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  O you who believe, intoxicants, and gambling, and the altars of idols, and the games of chance are abominations of the devil; you shall avoid them, that you may succeed.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  O you who believe, alcohol, and gambling, and altars, and arrows of chance are tainted - by the work of the devil. You shall avoid him so that you may be successful.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  O you who acknowledge, intoxicants, and gambling, and altars, and arrows of chance are tools of affliction used by the devil. You shall avoid him so that you may be successful.