Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İyi bilin ki; Allah, Cezası Çok Şiddetli Olan'dır ve kuşkusuz Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
I'lemu ennellahe şedidul ikabi ve ennellahe gafurun rahim.
#kelimeanlamkök
1aa'lemuiyi bilin kiعلم
2enneşüphesiz
3llaheAllah'ın
4şediduçetindirشدد
5l-ikabicezasıعقب
6ve enneve şüphesiz
7llaheAllah
8gafurunbağışlayandırغفر
9rahimunesirgeyendirرحم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
İyi biliniz ki, Allah'ın cezası çetindir. Allah affedicidir; merhamet edicidir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Bilin ki Allah'ın cezalandırması şiddetlidir; (ayrıca) Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Bilin ki ALLAH'ın cezası çetindir. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
İyi bilin ki; Allah, Cezası Çok Şiddetli Olan'dır ve kuşkusuz Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bilin ki Allah'ın cezası pek ağırdır ve yine bilin ki Allah bağışlar, ikramı boldur.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
İyi bilin ki, kuşkusuz, Allah'ın cezası çok yamandır. Ve Allah, Sınırsız Bağışlayandır; Merhametlidir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
İyi bilin ki Allah cezalandırmada pek şedittir; yine unutmayın ki, Allah tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Bilin ki Allah, azap ettiğinde çok şiddetli eder. Allah; Gafur'dur, Rahim'dir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Bilin ki, Allah gerçekten cezası pek şiddetli olandır. Ve Allah bağışlayandır, esirgeyendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Biliniz ki Allah, hem azabı çok şiddetli, hem de bağışlayan ve merhamet edendir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Bilin ki Allah cezalandırmada çetindir; ve Allah çok bağışlayıcıdır, bir rahmet kaynağıdır.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Bilin ki, Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ma'lumunuz olsun ki hakıkaten şedidül'ıkabdır Allah, hem de hakıkaten gafur-ü rahimdir Allah

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İyi bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah bağışlayandır, esirgeyendir.

Gültekin Onan
Bilin ki, Tanrı gerçekten cezası pek şiddetli olandır. Ve Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Bilin ki Allah, muhakkak cezası pek çetindir. (Bununla beraber) Allah hakıykaten çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir de.

İbni Kesir
Bilin ki; Allah, gerçekten azabı pek çetin olandır. Ve Allah; gerçekten Gafur'dur, Rahim'dir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Biliniz ki Allah, cezası şiddetli olandır; Allah, bağışlayıp, acıyandır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir; ama aynı zamanda O, gafurdur, rahimdir (affı ve merhameti boldur).

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Bilin ki Muhakkak ki Allah, Şediyd ül 'Ikab'dır (şiddetle kötülüğün sonucunu yaşatandır); ve dahi Allah Ğafur'dur, Rahıym'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Bilin ki ALLAH'ın cezası çetindir. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
İyi bilin ki; Allah, Cezası Çok Şiddetli Olan'dır ve kuşkusuz Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Rashad Khalifa The Final Testament
Know that GOD is strict in enforcing retribution, and that GOD is Forgiving, Most Merciful.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Know that God is powerful in retribution, and that God is Forgiving, Merciful.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Know that God is powerful in retribution, and that God is Forgiving, Compassionate.