5. Maide suresi 97. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah, saygın ev olan Kabe'yi ve saygın olan ayı ve hediye kurbanlığı* ve gerdanlıkları* insanlar için kıyam* yaptı. Bilesiniz ki Allah, göklerdekini ve yerdekini bilmektedir. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir.

جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلاَئِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Cealallahul ka'betel beytel harame kıyamen lin nasi veş şehral harame vel hedye vel kalaid zalike li ta'lemu ennellahe ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ardı ve ennellahe bikulli şey'in alim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah, Kabe'yi, o saygıya layık evi, insanlar için maddi ve manevi yönden bellerini doğrultmalarına sebep kıldı. O saygı değer ayı, kurbanı, boynu bağlı kurbanlıkları da böyle yaptı ki Allah'ın, göklerde ve yerde olanları ve her şeyi bilen olduğunu anlayasınız.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH, kutsal ev Kabeyi, kutsal ayları, adakları ve onları işaretleyen çelenkleri, insanlar için güvenlik unsuru yaptı. Bilesiniz ki ALLAH göklerde ve yerde olanları biliyor. ALLAH her şeyi Bilir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah, saygın ev olan Kabe'yi ve saygın olan ayı ve hediye kurbanlığı* ve gerdanlıkları* insanlar için kıyam* yaptı. Bilesiniz ki Allah, göklerdekini ve yerdekini bilmektedir. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah Kabe'yi; o saygıdeğer binayı, insanların dirliğine sebep kıldı. Haram ayını, boyunlarına gerdanlık bağlanmış veya bağlanmamış kurbanları da öyle yaptı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini bilmeniz içindir. Allah, her şeyi bilir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah, Kutsal Ev Kabe'yi, kutsal ayları ve boyunlarında takı olan kurbanlıkları, insanlar için bir dayanak yapmıştır. Allah'ın, göklerde ve yeryüzünde olan her şeyi bildiğini ve Allah'ın, her şeyi Bilen olduğunu bilmeniz için.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah, Beytu'l-Haram olan Kabe'yi bütün insanlık için bir kıyam (sembolü) kıldı; Ve Haram ay ile boyunları bağlı ve bağsız kurbanlıkları da (sembol kıldı). Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyin bilgisine vakıf olduğunu bilesiniz diyedir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah Kabe'yi, o saygıya layık evi, o saygıya layık "ay"ı, o kurbanlık hediyeleri ve gerdanlıkları insanlar için bir dayanak, bir ayağa kalkış aracı kıldı. Böyle yaptı ki, Allah'ın göklerde olanı da yerde olanı da bildiğini, Allah'ın herşeyi bilici olduğunu siz de bilesiniz.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah, Beyt-i Haram (olan) Kabe'yi insanlar için bir ayaklanma (kıyam evi) kıldı; Haram Ay'ı, kurbanı ve boyunlardaki gerdanlıkları da. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa tümünü bildiğini ve Allah'ın gerçekten her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah Ka'be'yi, o Beyt-i Haram'ı insanlar için hayat kaynağı yaptı, o haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları da. Bütün bunlar, Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini, sizin de bilmeniz içindir. Gerçekten Allah herşeyi bilendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allah, Kabeyi, o Beytul-Haramı bütün insanlık için bir sembol kıldı; ve (aynı şekilde) kutsal (hac) ayı ve boyunlarında takı olan kurbanlıklar, Allahın göklerde ve yerde olan her şeyin tam bilgisine sahip bulunduğunu size anlatmayı amaçla(yan sembollerdi)r.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Allah; Ka'be'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı, hac kurbanını ve (bu kurbanlara takılı) gerdanlıkları insanlar(ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın (zaten) her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah Ka'beyi, o beyti haramı insanlar için bir medarı hayat kıldı, o şehri haramı da. O, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları da; bütün bunlar şunu bilesiniz içindir ki Allah göklerdekini ve yerdekini bilir ve hakıkat Allah her şeye alimdir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah Ka'be'yi, o saygıdeğer evi, insanlar için (hayat ve güven) durağı yaptı. O saygıdeğer ayı, kurbanı, tasmalı kurbanlıkları da (böyle yaptı) ki Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın herşeyi bilici olduğunu anlayasınız.
Gültekin Onan
Tanrı Beyt-i Haram (olan) Kabe'yi bir kıyam (evi) kıldı. Haram ayı, kurbanı ve boyunlardaki gerdanlıkları da. Bu, Tanrı'nın göklerde ve yerde ne varsa tümünü bildiğini ve Tanrı'nın gerçekten her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Allah Ka'beyi, o Beyt-i haraamı, o haraam olan ay (lar) ı, (Mekkeye hediye edilecek) kurbanı ve (onların) boyunlarındaki gerdanlıkları insanlar (ın din ve dünyaları) için bir nizam yapdı. Bu da Allahın, göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsini) bildiği, Allahın (zaten her şey'i) hakkıyle bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir.
İbni Kesir
Allah Ka'be'yi, o haram evi insanlar için hayat ve güven kaynağı kıldı. Keza o haram olan ayı da, kurbanı da, boynu bağlı olan kurbanlıkları da. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın gerçeten her şeyi bilici olduğunu bilmeniz içindir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah, Kabeyi; Beyt-i Haram'ı insanlar için güven yeri kıldı. Haram ayı, kurbanı ve kurban için işaretlenmiş hayvanları da. İşte bu, Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah Kabe'yi, o hürmete layık mabedi, insanların din ve dünya hayatları için bir nizam vesilesi kılmıştır; o haram ay'ı da, Kabe'ye gönderilen gerdanlıksız veya gerdanlıklı kurbanlıkları da... Bütün bunlar, Allah'ın göklerde olanı da, yerde olanı da bildiğini ve gerçekten Allah'ın her şeyi bildiğini sizin de bilip anlamanız içindir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Allah Kabe'yi, O Beyt-el Haram'ı, Haram Ay'ı, Hedy'i (kurban) ve Kalaid'i (boynu bağlı kurbanlıklar) insanların kıyamı (imanının ayakta kalması ve devam etmesi için) yaptı. . . Bu, Allah'ın semalar (düşünce boyutu) ve arzda (bedeninde) olanı bildiğini ve Allah'ın her şeye Aliym olduğunu, sizin de bilmeniz içindir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
GOD has appointed the Ka'bah, the Sacred Masjid, to be a sanctuary for the people, and also the Sacred Months, the offerings (to the Sacred Masjid), and the garlands marking them. You should know that GOD knows everything in the heavens and the earth, and that GOD is Omniscient.,
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
God has made the Ka'aba to be the Restricted Sanctuary; to stand for the people, and the restricted month, and the donations, and the regulations; that is so you may know that God knows what is in the heavens and what is in earth, and that God is aware of all things.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
God has made the Quadrangle, the Restricted Sanctuary, a maintenance for the people, and also the restricted month, the donations, the regulations so that you know that God knows what is in heavens and what is in earth, and that God is aware of all things.
# Kelime Anlam Kök
1 ceale: kıldı جعل
2 llahu: Allah
3 l-kea'bete: Ka'be'yi كعب
4 l-beyte: Beyt-i بيت
5 l-harame: Haram'ı حرم
6 kiyamen: bir durak قوم
7 linnasi: insanlar için نوس
8 ve şşehra: ve ayı (kıldı) شهر
9 l-harame: haram حرم
10 velhedye: ve kurbanı هدي
11 velkalaide: ve tasmalı kurbanlıkları قلد
12 zalike: böylece
13 litea'lemu: anlayasınız diye علم
14 enne: şüphesiz
15 llahe: Allah'ın
16 yea'lemu: bildiğini علم
17 ma: olanları
18 fi:
19 s-semavati: göklerde سمو
20 ve ma: ve olanları
21 fi:
22 l-erdi: yerde ارض
23 ve enne: ve şüphesiz
24 llahe: Allah'ın
25 bikulli: her كلل
26 şey'in: şeyi شيا
27 alimun: bildiğini علم