Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, Beyt-i Haram olan Kabe'yi ve o haram olan ayı ve hediye kurbanlığı ve gerdanlıkları insanlar için kıyam yaptı. Bilesiniz ki Allah, göklerdekini ve yerdekini bilmektedir. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir.

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَٓائِدَۜ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
Cealallahul ka'betel beytel harame kıyamen lin nasi veş şehral harame vel hedye vel kalaid zalike li ta'lemu ennellahe ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ardı ve ennellahe bikulli şey'in alim.
#kelimeanlamkök
1cealekıldıجعل
2llahuAllah
3l-kea'beteKa'be'yiكعب
4l-beyteBeyt-iبيت
5l-harameHaram'ıحرم
6kiyamenbir durakقوم
7linnasiinsanlar içinنوس
8ve şşehrave ayı (kıldı)شهر
9l-harameharamحرم
10velhedyeve kurbanıهدي
11velkalaideve tasmalı kurbanlıklarıقلد
12zalikeböylece
13litea'lemuanlayasınız diyeعلم
14enneşüphesiz
15llaheAllah'ın
16yea'lemubildiğiniعلم
17maolanları
18fi
19s-semavatigöklerdeسمو
20ve mave olanları
21fi
22l-erdiyerdeارض
23ve enneve şüphesiz
24llaheAllah'ın
25bikulliherكلل
26şey'inşeyiشيا
27alimunbildiğiniعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, Kabe'yi, o saygıya layık evi, insanlar için maddi ve manevi yönden bellerini doğrultmalarına sebep kıldı. O saygı değer ayı, kurbanı, boynu bağlı kurbanlıkları da böyle yaptı ki Allah'ın, göklerde ve yerde olanları ve her şeyi bilen olduğunu anlayasınız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah; Kâbe'yi yani o Saygın Ev'i, haram ay(lar)ı, (hacdaki hediye) kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıkları insanlar için bir kıyam (diriliş vesilesi) kıldı. Bu da Allah'ın, göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu (sizin de anlayıp) bilmeniz içindir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH, sınırlanmış ev Kabe'yi, sınırlanmış ayları, adakları ve onları işaretleyen çelenkleri, insanlar için güvenlik unsuru yaptı. Bilesiniz ki ALLAH göklerde ve yerde olanları biliyor. ALLAH her şeyi Bilir.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, Beyt-i Haram* olan Kabe'yi ve o haram olan ayı* ve hediye kurbanlığı* ve gerdanlıkları* insanlar için kıyam* yaptı. Bilesiniz ki Allah, göklerdekini ve yerdekini bilmektedir. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah Kabe'yi; o saygıdeğer binayı, insanların dirliğine sebep kıldı. Haram ayını, boyunlarına gerdanlık bağlanmış veya bağlanmamış kurbanları da öyle yaptı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini bilmeniz içindir. Allah, her şeyi bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, Kutsal Ev Kabe'yi, kutsal ayları ve boyunlarında takı olan kurbanlıkları, insanlar için bir dayanak yapmıştır. Allah'ın, göklerde ve yeryüzünde olan her şeyi bildiğini ve Allah'ın, her şeyi Bilen olduğunu bilmeniz için.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah, Beytu'l-Haram olan Kabe'yi bütün insanlık için bir kıyam (sembolü) kıldı; Ve Haram ay ile boyunları bağlı ve bağsız kurbanlıkları da (sembol kıldı). Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyin bilgisine vakıf olduğunu bilesiniz diyedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah Kabe'yi, o saygıya layık evi, o saygıya layık "ay"ı, o kurbanlık hediyeleri ve gerdanlıkları insanlar için bir dayanak, bir ayağa kalkış aracı kıldı. Böyle yaptı ki, Allah'ın göklerde olanı da yerde olanı da bildiğini, Allah'ın herşeyi bilici olduğunu siz de bilesiniz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah, Beyt-i Haram (olan) Kabe'yi insanlar için bir ayaklanma (kıyam evi) kıldı; Haram Ay'ı, kurbanı ve boyunlardaki gerdanlıkları da. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa tümünü bildiğini ve Allah'ın gerçekten her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah Ka'be'yi, o Beyt-i Haram'ı insanlar için hayat kaynağı yaptı, o haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları da. Bütün bunlar, Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini, sizin de bilmeniz içindir. Gerçekten Allah herşeyi bilendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah, Kabeyi, o Beytul-Haramı bütün insanlık için bir sembol kıldı; ve (aynı şekilde) kutsal (hac) ayı ve boyunlarında takı olan kurbanlıklar, Allahın göklerde ve yerde olan her şeyin tam bilgisine sahip bulunduğunu size anlatmayı amaçla(yan sembollerdi)r.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah; Ka'be'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı, hac kurbanını ve (bu kurbanlara takılı) gerdanlıkları insanlar(ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın (zaten) her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah Ka'beyi, o beyti haramı insanlar için bir medarı hayat kıldı, o şehri haramı da. O, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları da; bütün bunlar şunu bilesiniz içindir ki Allah göklerdekini ve yerdekini bilir ve hakıkat Allah her şeye alimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah Ka'be'yi, o saygıdeğer evi, insanlar için (hayat ve güven) durağı yaptı. O saygıdeğer ayı, kurbanı, tasmalı kurbanlıkları da (böyle yaptı) ki Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın herşeyi bilici olduğunu anlayasınız.

 • Gültekin Onan

  Tanrı Beyt-i Haram (olan) Kabe'yi bir kıyam (evi) kıldı. Haram ayı, kurbanı ve boyunlardaki gerdanlıkları da. Bu, Tanrı'nın göklerde ve yerde ne varsa tümünü bildiğini ve Tanrı'nın gerçekten her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah Ka'beyi, o Beyt-i haraamı, o haraam olan ay (lar) ı, (Mekkeye hediye edilecek) kurbanı ve (onların) boyunlarındaki gerdanlıkları insanlar (ın din ve dünyaları) için bir nizam yapdı. Bu da Allahın, göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsini) bildiği, Allahın (zaten her şey'i) hakkıyle bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir.

 • İbni Kesir

  Allah Ka'be'yi, o haram evi insanlar için hayat ve güven kaynağı kıldı. Keza o haram olan ayı da, kurbanı da, boynu bağlı olan kurbanlıkları da. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın gerçeten her şeyi bilici olduğunu bilmeniz içindir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, Kabeyi; Beyt-i Haram'ı insanlar için güven yeri kıldı. Haram ayı, kurbanı ve kurban için işaretlenmiş hayvanları da. İşte bu, Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah Kabe'yi, o hürmete layık mabedi, insanların din ve dünya hayatları için bir nizam vesilesi kılmıştır; o haram ay'ı da, Kabe'ye gönderilen gerdanlıksız veya gerdanlıklı kurbanlıkları da... Bütün bunlar, Allah'ın göklerde olanı da, yerde olanı da bildiğini ve gerçekten Allah'ın her şeyi bildiğini sizin de bilip anlamanız içindir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah Kabe'yi, O Beyt-el Haram'ı, Haram Ay'ı, Hedy'i (kurban) ve Kalaid'i (boynu bağlı kurbanlıklar) insanların kıyamı (imanının ayakta kalması ve devam etmesi için) yaptı.. . Bu, Allah'ın semalar (düşünce boyutu) ve arzda (bedeninde) olanı bildiğini ve Allah'ın her şeye Aliym olduğunu, sizin de bilmeniz içindir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH, kutsal ev Kabeyi, kutsal ayları, adakları ve onları işaretleyen çelenkleri, insanlar için güvenlik unsuru yaptı. Bilesiniz ki ALLAH göklerde ve yerde olanları biliyor. ALLAH her şeyi Bilir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, saygın ev olan Kabe'yi ve saygın olan ayı ve hediye kurbanlığı* ve gerdanlıkları* insanlar için kıyam* yaptı. Bilesiniz ki Allah, göklerdekini ve yerdekini bilmektedir. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Progressive Muslims

  God has made the Quadrangle to be the Restricted Sanctuary, to enforce for the people, and for the restricted month, and for the donations, and for regulation; that is so you know that God knows what is in heavens and what is in Earth, and that God is aware of all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  God made the kaʿba, the inviolable house, standing for the people, the inviolable month, the offering, and the necklaces — that is so that you might know that God knows what is in the heavens and what is in the earth, and that God knows all things.

 • Aisha Bewley

  Allah has made the Ka‘ba, the Sacred House, a special institution for mankind, and also the sacred months and the sacrificial animals and the ritual garlands. That is so you will know that Allah knows what is in the heavens and in the earth and that Allah has knowledge of all things.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD has appointed the Ka'bah, the Sacred Masjid, to be a sanctuary for the people, and also the Sacred Months, the offerings (to the Sacred Masjid), and the garlands marking them. You should know that GOD knows everything in the heavens and the earth, and that GOD is Omniscient.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God has made the Ka'aba to be the Restricted Sanctuary; to stand for the people, and the restricted month, and the donations, and the regulations; that is so you may know that God knows what is in the heavens and what is in earth, and that God is aware of all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God has made the Quadrangle, the Restricted Sanctuary, a maintenance for the people, and also the restricted month, the donations, the regulations so that you know that God knows what is in heavens and what is in earth, and that God is aware of all things.