Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Daha önce Nuh halkını da. Ki onlar fasık bir halktı.

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
Ve kavme nuhın min kabl, inne hum kanu kavmen fasıkin.
#kelimeanlamkök
1ve kavmeve kavmini (helak etmiştik)قوم
2nuhinNuh
3min
4kabludaha önceقبل
5innehumçünkü onlar
6kanuidilerكون
7kavmenbir toplumقوم
8fasikineyoldan çıkmışفسق

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Bunlardan önce de, Nuh toplumunu helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Daha önce de Nuh kavmini (helak etmiştik). Şüphesiz ki onlar, yoldan çıkmış bir toplumdular.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Daha önce de Nuh halkını... Onlar yoldan çıkmış bir topluluktu.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Daha önce Nuh halkını da.
*
Ki onlar fasık bir halktı.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Daha önce Nuh'un toplumuna da (yardım edilmedi). Onlar da yoldan çıkmış bir topluma dönüşmüşlerdi.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Daha önce de Nuh toplumu. Aslında, onlar, yoldan çıkmış bir toplumdu.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Daha önce de Nuh kavmi (helak olmuştu): Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir kavimdiler.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Daha önce de Nuh kavmini batırmıştık. Çünkü onlar da doğruluktan ayrılmış bir topluluktu.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Bundan önce Nuh kavmini de (yıkıma uğrattık). Çünkü onlar da fasık bir kavim idi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Daha önce de Nuh kavmini (helak ettik). Çünkü onlar hep yoldan çıkmış birer topluluk idiler.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Daha önce Nuh kavmini (de böylece yok etmiştik). Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idi.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fasık bir toplum idiler.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Daha evvel de Nuh kavmini, çünkü hep onlar yoldan çıkmış fasık birer kavm idiler

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir toplum idiler.

Gültekin Onan
Bundan önce Nuh kavmini de (yıkıma uğrattık). Çünkü onlar da fasıklar kavmiydi.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Daha evvel de Nuuh kavmini (helak etdik). Çünkü onlar (küfr-ü ısyanlarıyle doğrulukdan) çıkmış fasık kavmdi.

İbni Kesir
Daha önce de Nuh kavmini. Zira onlar gerçekten fasıklar güruhu idiler.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Daha da önce Nuh'un kavmi... Onlarda yoldan çıkmış bir toplum idi.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Daha önceleri de Nuh'un halkını helak etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Daha önce de Nuh kavmi... Muhakkak ki onlar inancı bozuk bir toplumdu!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Daha önce de Nuh halkını... Onlar yoldan çıkmış bir topluluktu.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Daha önce Nuh kavmini de helak etmiştik. Ki onlar fasık
*
bir kavimdi.

Rashad Khalifa The Final Testament
And the people of Noah before that; they were wicked people.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And the people of Noah before; they were a wicked people.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
The people of Noah before; they were a wicked people.